Etapy procedury adopcyjnej

 

 • Rozmowa wstępna – spotkanie informacyjne;

  Celem spotkania jest udzielenie kandydatom podstawowych wiadomości na temat przysposobienia oraz danych dotyczących wymogów formalnych, które są stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych i powinny być przez nich spełnione. Na tę wizytę małżonkowie mogą umówić się telefonicznie lub przyjść w godzinach pracy Ośrodka. 

 • Drugie i kolejne spotkanie to diagnoza pedagogiczna obejmująca głównie rozmowę z kandydatami, którzy   dostarczają komplet wymaganych dokumentów;

 • Diagnoza psychologiczna obejmująca rozmowy indywidualne i badania kwestionariuszowe;

 • Wizyta w domu u kandydatów na rodziców adopcyjnych;

 • Wstępna kwalifikacja kandydatów do udziału w szkoleniu; 

 • Szkolenie dla kandydatów - więcej informacji w zakładce SZKOLENIA;

 • Rozmowy indywidualne z kandydatami podsumowujące procedurę oraz uzupełniające i weryfikujące diagnozę wstępną;

 • Wydanie końcowej opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej AOA. 

 • Oczekiwanie na propozycję dziecka.  


Partnerzy