Szkolenie dla kandydatów

Szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych prowadzone jest w formie warsztatowej, wg. autorskiego programu Ośrodka zatytułowanego Dziecko czeka…, bądź programami PRIDE lub Rodzina.

Są to cykle 10-12 cotygodniowych spotkań. Każde z nich trwa około 4 godziny i poświęcone jest innemu tematowi.  Na zakończenie szkolenia małżeństwo otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, które jest ważne na terenie całej Polski, ale nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.  


Partnerzy