Strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz naszą politykę prywatności
[X] Rozumiem, nie pokazuj więcej tej informacji.
O projekcieAktualnościKomu pomagamyStanisława LeszczyńskaJak można pomócGaleriaKontakt

W dniu 15 grudnia 1991 roku Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek powołał do istnienia Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 17, w budynku użyczonym przez Miasto Łódź. Uroczyste otwarcie i poświęcenie placówki nastąpiło 22 czerwca 1992 r. Zgodnie z ustaleniem, dnia 4 maja 1992 r., prowadzenie Domu powierzono Zgromadzeniu Sióstr Antonianek.

Decyzją Arcybiskupa Łódzkiego z dniem 1 stycznia 2000 r. Dom Samotnej Matki włączony został w strukturę Centrum Służby Rodzinie z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a.
Dom w znacznej części finansowany jest ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi.

Pierwszy budynek Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, znajdował się w bardzo złym stanie technicznym oraz nie pozwalał na uruchomienie potrzebnych w Regionie nowych usług w zakresie pomocy społecznej. Ponadto ówczesne położenie Domu Samotnej Matki przy ul. Nowe Sady w Łodzi, na terenach przemysłowych, tj. w otoczeniu zajezdni autobusów oraz terenów kolejowych, było bardzo niekorzystne. Koszt ewentualnego remontu i koniecznych modernizacji dotychczas używanego budynku dorównywał ilością środków koniecznych do budowy nowego obiektu.

 

Kierując się tymi przesłankami, Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek - Metropolita Łódzki, podjął decyzję o budowie nowego budynku Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej 
w Łodzi, a Rada Miejska w Łodzi przeznaczyła teren pod budowę Domu.

Budynek powstał przy istniejącym już obiekcie - w Łodzi, przy ul. Broniewskiego 1a,
w którym znajduje się Centrum Służby Rodzinie. Połączenie Domu Samotnej Matki z siedzibą Centrum Służby Rodzinie, gdzie już funkcjonuje kuchnia ze stołówką, szkoła rodzenia i prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne, miało na celu zwiększenie efektywności i kompleksowości działań oraz zmniejszenie kosztów utrzymania. Wokół Centrum znajduje się także ogród umożliwiający uruchomienie placu zabaw oraz miejsc spacerowych dla rodziców i dzieci - tego elementu brakowało w dotychczasowym budynku położonym pomiędzy zajezdnią autobusową, firmą budowlaną i torami kolejowymi.

Budowa nowego budynku Domu Samotnej Matki rozpoczęła się w październiku 2009 roku, a już dwa lata później – 13 października 2011 roku, biskup Adam Lepa dokonał jego poświęcenia
i otwarcia. Uroczystość ta była wielkim świętem i ukoronowaniem wysiłku wielu osób, które wspólnie pracowały na rzecz tego dzieła. Budowa nie mogłaby być zrealizowana, gdyby nie środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ogromne wsparcie darczyńców i podatników, którzy przez lata wspierali nas jednym procentem swojego podatku.

Nowy budynek ma 1500 m2, przeznaczony na 60 miejsc, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się tam nie tylko pomieszczenia mieszkalne dla bezdomnych matek w ciąży i z małymi dziećmi, ale także sale aktywizacji zawodowej, społecznej, terapii i poradnictwa. Jest to największy i najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce.
                   W najbliższej przyszłości do nowego Domu zostanie także dobudowane zaplecze kuchenno-stołówkowo-magazynowe wraz z salą konferencyjną (w ramach II etapu inwestycji).

 

Informacje o projekcie:

Budowa Domu była realizowana w ramach projektu o nazwie "Budowa Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dotacji: 4.516.735,89 PLN
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: V Infrastruktura społeczna
Działanie: V.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Przedmiotem projektu była budowa wraz z wyposażeniem nowego obiektu pomocy społecznej - Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Głównym celem był wzrost znaczenia usług pomocy społecznej w rozwoju gospodarczym Regionu Łódzkiego w obszarze pomocy rodzicom z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży oraz innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, którzy są mieszkańcami Łodzi i Regionu Łódzkiego. Cele szczegółowe: poprawa jakości usług świadczonych przez placówki pomocy społecznej, zwiększenie dostępności mieszkańców, w tym niepełnosprawnych, do usług pomocy społecznej, zmniejszanie społeczno-ekonomicznych dysproporcji wewnątrzregionalnych, zwiększenie kompleksowości świadczonych usług, ze szczególnym uwzględnieniem usamodzielniania klientów i zdecydowaną poprawę warunków bezpieczeństwa osób korzystających z placówki.
W nowym Domu Samotnej Matki wsparcie realizowane będzie nie tylko poprzez całodobowy pobyt matek i dzieci, ale także szereg usług specjalistycznych:

 Rodzaj usługi:

 Funkcjonowała w dotychczasowym DSM, ale była kontynuowania w rozszerzonym zakresie

 Nowa usługa

 Poradnictwo w zakresie wsparcia i interwencji kryzysowej

 +

 

 

 Diagnoza sytuacji wraz z indywidualnym planem wsparcia

 +

 

 

 Szkoła matek, przygotowująca do odpowiedzialnego macierzyństwa i rodzicielstwa

 +

 

 

Szkoła rodzenia, przygotowująca do porodu, naturalnego karmienia i opieki nad noworodkiem

 +

 

 

 Indywidualne wsparcie asystenckie dla każdego mieszkańca

 

 

 +

 Warsztaty rozwijające umiejętności społeczne

 +

 

 

 Warsztaty przygotowujące do aktywności na rynku pracy

 +

 

 

 Szkolenia zawodowe w zakresie zawodów poszukiwanych na rynku pracy (w tym Klub Integracji Społecznej i jednostka ekonomii społecznej)

 

 

 +

 Szkoła dla rodziców, przygotowująca do pełnienia funkcji wychowawczych (w miarę możliwości obydwoje rodziców)

 

 

 +

 Otwarte poradnictwo specjalistyczne dla rodziców z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży oraz innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi

 

 

 +

 Zintegrowanie działalności pomocowej DSM z ofertą Centrum Służby Rodzinie

 +

 

 

 Reportaż

Zachęcamy do wysłuchania krótkiego reportażu o dawnym budynku Domu Samotnej Matki.
Podopieczne Domu oraz Siostra Magdalena Krawczyk, Dyrektor placówki wraz z ks. Robertem Jaśpińskim, kapelanem - opowiadają o realiach dnia codziennego w Domu.

Zapraszamy:
 Część 1 
tutaj (mp3)
 Część 2 
tutaj (mp3)