O projekcie Obecny dom Aktualności Jak można pomóc Galeria Kontakt

Obecny dom

25 grudnia 2011 - Została otwarta piętnasta Szopka przy Archikatedrze w Łodzi, ktrej organizatorem jest Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja". W trakcie trwania akcji zbierane są pieniądze na potrzeby Domu Samotnej Matki

grudzień 2011 -
Akcja "Worek pełen nadziei", czyli każdy może zostać Świętym Mikołajem. Na list wysłany do kilku zaprzyjaźnionych osób, odpowiedziay szkoły, firmy, rodziny, które przygotowały paczki dla mieszkańców DSMu. Wigilia była w tym roku wyjątkowo radosna.

6 grudnia 2011 -
Mikołajki w Domu Samotnej Matki. Dzieci zostały obdarowane słodkościami i maskotkami.

28 listopada 2011 - 
DSM goscił Sędzię Annę Marię Wesołowską

 
19 października 2011 - Zakończyła się przeprowadzka do nowego Domu.

13 października 2011 -
Uroczystość poświęcenia i otwarcia nowego budynku Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1a.


przełom sierpnia i września 2011 -
Zakończenie budowy nowego budynku Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi. Ostatnie prace adaptacyjne wewnątrz. Przygotowania do uroczystego otwarcia.

początek maja 2011
- Zakończyła się akcja "Paka dla niemowlaka". Po raz drugi członkowie i przyjaciele Apostolatu "Młodzi dla Życia" wzięli udział w akcji, która polegała na tym, by w czasie Wielkiego Postu członkowie i przyjaciele zorganizowali w swoich środowiskach (wśród rodziny, przyjaciół, w szkole lub na uczelni, w parafii)  zbiórki darów materialnych i ''grosików''. Pod koniec Wielkiego Postu i w czasie po świętach Zmartwychwstania Pańskiego  dary te zostały przesłane do wybranej placówki, która potrzebuje pomocy. Placówką, która potrzebowała wsparcia  podobnie jak i w roku ubiegłym był Dom Samotnej Matki im. St. Leszczyńskiej w Łodzi. ''Paki'' wysyłane były za ''grosiki'' również zebrane podczas akcji. Dotychczas  wpłynęło ponad 10 paczek a wśród ofiarowanych rzeczy znalazły się głownie kaszki dla dzieci, mleka, pieluszki i ubranka.

2 maja 2011 - Zakończył się okres pozyskiwania 1% podatku za 2010 r. Fundacja Służby Rodzinie :"Nadzieja" także i w tym roku zachęcała do odpisu 1% na rzcz działań Fundacji, przede wszystkim na rzezcz budowy nowego budynku Domu Samotnej w Łodzi.

luty - marzec 2011
- Przeprowadzono projekt aktywizacji zawodowej matek z Domu Samotnej Matki - "Projekt dla Mam". Projekt zafunkcjonował dzięki społecznemu zaangażowaniu łódzkiej spółki DKM IMPRESJA S.A., producenta dekoracji welurowych oraz działającej przy niej Fundacji "Piękny Świat dla każdego" - przy organizacyjnym wsparciu Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieja". Projekt polegał na zleceniu podopiecznym Domu płatnych prac do wykonania, w ramach procesu produkcyjnego towarów sprzedawanych następnie przez DKM Impresja. Entuzjazm podopiecznych był bardzo duży.

1 stycznia 2011 - Zatrudniono pracownika socjalnego, tylko dla Domu Samotnej Matki. Zatrudnienie zapewnia Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja".
 
30 września 2010 - przeprowadzono drugi Dzień Otwarty na budowie nowego budynku Domu Samotnej Matki. 30 września o godz. 12 przy ul. Broniewskiego 1a rozpoczęło się spotkanie z okazji pierwszej rocznicy rozpoczęcia inwestycji. Ks. Stanisław Kaniewski, Dyrektor Centrum Służby Rodzinie, które jest inwestorem budowy oraz ks. Robert Jaśpiński, Dyrektor Fundacji, która pomaga finansowo całemu przedsięwzięciu - złożyli serdecznie podziękowania wszystkim, którzy wspierają dzieło budowy i obecnie istniejący Dom dla samotnych matek. Dyplomy odebrali osobiście: Pan Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Włodzimierz Tomaszewski, Przewodniczący Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego oraz Pani Anna Stelmasiak, pracującej w biurze rachunkowym, które przy okazji rozliczania swoich klientów z fiskusem namawia ich, by wspierali Organizacje Pożytku Publicznego jednym procentem swojego podatku. Po podziękowaniach goście mogli zwiedzić wznoszony budynek od wewnątrz. Chętnych oprowadzał kierownik budowy oraz sam Prezes firmy Inbud sp. z o.o., która prowadzi roboty budowlane. Spotkanie zwieńczył grillowy poczęstunek.

7 kwietnia 2010 -
oficjalnie zakończono akcję PAKA DLA NIEMOWALAKA, która w tym roku objęła obecnie istniejący Dom Samotnej Matki. Była to pierwsza tego typu akcja wielkopostna w historii polskiej filii międzynarodowej wspólnoty Apostolat Młodzi dla Życia (Apostolate Youth for Live) . Członkowie i przyjaciele Apostolatu objęli swoją duchową i materialną pomocą Dom Samotnej Matki w Łodzi. Przekazywane na rzecz Domu paczki zawierały głównie pampersy, ciuszki, mleka i kaszki, chusteczki, gryzaki, zabawki, smoczki, oliwki, szampony i herbatki. Do Domu Samotnej Matki dotarło w sumie 13 "pak" różnej wielkości i pojemności. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w czasie Wielkiego Postu otworzyli swoje serca dla potrzebujących.

16 marca 2010
- przeprowadzono Dzień Otwarty na budowie nowego budynku Domu Samotnej Matki. O godz. 12 członkowie Zarządu inwestora budowy - Centrum Służby Rodzinie oraz Zarządu Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieja", która zbiera środki na budowę - oprowadzili zebranych Gości po terenie budowy, przedstawiając poszczególne pomieszczenia przyszłego Domu. W wydarzeniu wzięło udział 40 Gości, w tym m.in. Krystyna Ozga – Wicewojewoda Łódzki, Czesław Telatycki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Andrzej Kaczorowski – dyrektor MOPS w Łodzi oraz dziennikarze reprezentujący media: Radio Łódź, Radio Niepokalanów, Radio Vox, Dziennik Łódzki, Gazeta Wyborcza, TVP3 Łódź, TV Toya.

15 grudnia 2009
- dokonano uroczystego podpisania Aktu Erekcyjnego Domu Samotnej Matki i wmurowania kamienia węgielnego z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Na Akcie Erekcyjnym złożyli podpis m.in. Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek - Metropolita Łódzki, Włodzimierz Fisiak - Marszałek Województwa Łódzkiego, Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki, Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Tomasz Kacprzak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Włodzimierz Tomaszewski - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi. Świadkami uroczystości byli licznie zgromadzeni goście, w tym przedstawiciele władz kościelnych, państwowych i samorządowych.

12 października 2009
- rozpoczęto prace budowlane.

5 października 2009 - podpisano Umowę o generalne wykonawstwo z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym "Inbud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Poznańska 8/10. Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót budowlanych, a w dniu 6 października 2009 r. przekazano generalnemu wykonawcy plac budowy.

23 września 2009 - wyłoniono głównego wykonawcę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację projektu "Budowa Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi". Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - jako najkorzystniejszą wybrało ofertę PPU "INBUD" Sp. z o.o., 93-134 Łódź, ul. Poznańska 8/10, o czym zdecydowała jej najniższa cena wynosząca 4.917.885,09 zł. brutto (4.031.053,35 zł. netto), która otrzymała 100 punktów w ramach jedynego kryterium ceny

17 lipca 2009 - podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi". Projekt współfinansowany będzie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Kwota dotacji: 4.516.735,89 PLN
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: V Infrastruktura społeczna
Działanie: V.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Wkład własny, jaki Centrum Służby Rodzinie musi wnieść do projektu wynosi około 1.000.000,00 PLN. Odbędzie się także drugi etap budowy, który obejmie zaplecze kuchenno-stołówkowo-magazynowe wraz z salą konferencyjną. W celu pozyskania środków na wkład własny i drugi etap inwestycji, Centrum powołało Fundację Służby Rodzinie "Nadzieja", która posiada status organizacji pożytku publicznego i m.in. pozyskuje 1% podatku na to dzieło.