Środki publiczne

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w chwili obecnej realizuje z środków publicznych następujące zadania publiczne:

Prowadzenie Domu Samotnej Matki

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

 

Kwota dotacji:                  

651 780 PLN (na 2016 r.)

 

Tryb zlecenia zadania:                         

finansowanie (powierzenie realizacji zadania)

 

Czas realizacji zadania: 

całoroczny (do 30.06.2018 r.)

 

Opis:

W Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej matki w ciąży i z małymi dziećmi, które znajdują się w sytuacji braku możliwości zapewnienia bezpiecznego mieszkania dla siebie – mogą liczyć na schronienie i kompleksową pomoc w przezwyciężeniu swojej sytuacji kryzysowej. Każda z Podopiecznych ma swój pokój, dostęp do łazienki, pralni i pomieszczeń socjalnych oraz zapewnione 3 posiłki dziennie. Matki otoczone są fachową pomocą personelu (pedagog, terapeuci, położna, pracownik socjalny, kapelan). W placówce mają możliwość kontynuowania nauki i pracy. Poprzez pomoc prawną i medyczną, pracę opiekuńczą, wychowawczą i psychoterapeutyczną, samotne matki mogą przygotować się do podjęcia trudu wychowania dziecka i samodzielnego życia. Dom jest otwarty także dla samotnych ojców.

 

 

Projekt finansowany przez Miasto Łódź.


Partnerzy