Środki publiczne i 1% podatku

Środki publiczne

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w chwili obecnej realizuje zadania publiczne z następujących środków publicznych:

 

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Nazwa zadania:                                                        

Mój świat bez przemocy - przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży.
 

Kwota dotacji:                                      

244 916,10 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.09.2018 – 31.12.2018

     

Opis:

Projekt zakłada: szkolenia dla minimum 100 pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego z zakresu dialogu bez przemocy; grupowe zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla min. 200 osób; poradnictwo indywidualne dla dzieci/młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w wymiarze 160 godzin; przeprowadzenie akcji informacyjnej w przestrzeni publicznej dot. przemocy rówieśniczej (w skali krajowej - spoty w telewizji publicznej, jak na terenie województwa łódzkiego - m.in. citylight'y, spoty na monitorach LCD w komunikacji miejskiej i pociągach, plakaty).

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


 

 

Szkolenie kompetencji rodzicielskich

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Województwo Łódzkie reprezentowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej

 

Nazwa zadania:                                                        

Pokochaj urwisa – szkolenie kompetencji rodzicielskich. Edycja 2.                                        

 

Kwota dotacji:                                      

11 470 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.08.2018 - 31.12.2018

     

Opis:

Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów dla rodziców mających problemy wychowawcze.

Projekt dofinansowywany przez Samorząd Województwa Łódzkiego.


 

 

 

 

 

1% podatku

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w dniu 10.10.2007 uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Status OPP umożliwia pozyskiwanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W kolejnych latach Fundacja otrzymała z tego tytułu następujące kwoty:

 

Za 2016 r.       

   645 663,88

Za 2015 r.

   651 462,56

Za 2014 r.

   625 402,09

Za 2013 r.

   632 507,02

Za 2012 r.

   445 084,26

Za 2011 r.

   469 389,59

Za 2010 r.

   834 806,86

Za 2009 r.

 1 758 682,62

Za 2008 r.

 2 449 381,37

Za 2007 r.    389 264,20

    

             

 

Zbiórki publiczne

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w chwili obecnej prowadzi zbiórkę publiczną:

  • Zbiórka darów dla potrzebujących mam i dzieci - od 2016-04-15 do 2016-12-31 (by poznać szczegóły zbiórki na oficjalnej stronie internetowej zbiórek publicznych prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - kliknij tutaj)

 


Partnerzy