Centrum Służby Rodzinie - Łódź - Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych 

Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych

« wróć
Grupa dla rodziców potrzebujących wsparcia w związku z rodzicielstwem adopcyjnym.
Dla wszystkich rodziców adopcyjnych, również tych, którzy adoptowali dzieci w innych ośrodkach.
 
Uczestnicy będą mieli możliwość:
• zrozumieć trudne zachowania dziecka; lepiej rozumieć własne reakcje;
• skuteczniej rozwiązywać sytuacje konfliktowe;
• znaleźć drogę wyjścia z sytuacji, które przytłaczają;
• zadbać o dobre relacje w małżeństwie;
• wzmocnić się i zadbać o siebie;
• czerpać radość ze swojego rodzicielstwa adopcyjnego,
• zauważyć schematy wychowawcze i dotychczasowe przekonania,
• nawiązać relacje.
 
Organizacja spotkań:
Cykl spotkań obejmuje 10 tematów, które będą podejmowane w kolejnych 10 miesiącach. Istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania cyklu.
Spotkania odbywają się 1 x w miesiącu.
Zapisy i informacje: 42 682-18-88 / aoa[ad]csr.org.pl

Uczestnicy spotkania, dzieląc się osobistym doświadczeniem, stanowią dla siebie nawzajem źródło wsparcia i praktycznej wiedzy o sposobach radzenia sobie z problemami wychowawczymi.

Grupa wsparcia to możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami, troskami, lękami, to wymiana doświadczeń, to sposobność do poznania innych rodziców adopcyjnych.

Prowadzący spotkanie pełni rolę moderatora – troszczy się o odpowiednią atmosferę sprzyjającą otwartości i wzajemnemu zaufaniu, dba o przestrzeganie zasad komunikacji i wzajemnego szacunku, a także dzieli się fachową wiedzą z zakresu wychowania.

Celem grupy jest pomoc w ukształtowaniu w uczestnikach optymalnego poziomu poczucia satysfakcji z bycia rodzicem. Spotkania wzbogacone będą o elementy psychoedukacji, (też ćwiczenia warsztatowe) i coachingu, praktykę uważności w komunikacji w oparciu o NVC – porozumienie bez przemocy.

 

Prowadząca: Anna Sowa –  coach, instruktor technik świadomej pracy z ciałem dla dorosłych i dzieci). Mama adopcyjna. Żona. Inspiruję Motywuję Wspieram  Towarzyszę. Z życzliwością mi po drodze!

 

Przykładowe tematy spotkań (do wyboru po konsultacjach z uczestnikami grupy)

 

 1. Oczekiwania uczestników grupy - konsultacje; wyjaśnienie celów, zadań; kontrakt. Kodeks etyczny. Różnice między psychoterapią grupową a grupą wsparcia (stan psychiczny członków grupy
 2. Doświadczenie bezradności w procesie wychowania dziecka. – „pudełko trudności”.
 3. Moje marzenia o rodzicielstwie a realia życia rodzinnego.
 4. Okazywanie troski dziecku a kształtowanie się jego samodzielności.
 5. Wychowanie dziecka a kształtowanie się jego indywidualności.
 6. Trudności w byciu konsekwentnym w wychowaniu.  Granice rodzicielskie.
 7. Problemy z budowaniem autorytetu rodzica u dziecka.
 8. Zaspokajanie potrzeb członków rodziny a dbanie o siebie.
 9. Rozczarowanie i poczucie krzywdy a przebaczenie i akceptacja.
 10. Dziecko jako „nauczyciel” i „wychowawca” rodziców.
 11. Konflikt jako zwyczajny element życia rodzinnego.
 12. Konsekwencje różnic w postawach wychowawczych rodziców.
 13. Rodzina a grupy rówieśnicze – komplementarność i rywalizacja.
 14. Rodzicielstwo dzieci z przewlekłą traumą rozwojową, zaniedbanych opiekuńczo i wychowawczo, z nieprawidłowym stylem przywiązania oraz z prenatalną ekspozycją na alkohol (FASD).
 15. W jaki sposób powiedzieć dziecku o adopcji, przedstawić historię biologicznej rodziny?
 16. Jak umacniać więzi rodzicielskie?
 17. Przyczyny kryzysów emocjonalnych i tożsamościowych.
 18. Style przywiązania.

Partnerzy