JUBILEUSZ

« wróć

 

ZAPROSZENIE

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi

serdecznie zaprasza na obchody Jubileuszu 30-lecia swojej działalności,

które odbędą się w dniu 2 marca 2019 r.

w Centrum Służby Rodzinie (Łódź, ul. Broniewskiego 1a).

 

 

Chcemy w gronie przyjaciół z innych ośrodków adopcyjnych, instytucji współpracujących i osób na co dzień wspierających naszą pracę wyrazić radość i wdzięczność za minione lata i owoce naszych wysiłków.

Diecezjalna Poradnia Adopcyjna była pierwszym katolickim ośrodkiem w Polsce. Została powołana przez ówczesnego Biskupa Łódzkiego Księdza Władysława Ziółka, który dzięki swojej otwartości na problemy społeczne dostrzegł również ten związany z najmniejszymi – osieroconymi dziećmi. Jesteśmy głęboko wdzięczni za ten gest i nieustanne wsparcie.

Na przestrzeni lat, wraz z doświadczeniem i wciąż pogłębianą wiedzą, zmieniał się sposób naszej pracy, metody i podejście do procedury adopcyjnej, ale zawsze najważniejsze było i jest dla nas dziecko, dla którego szukamy kochającej i troskliwej rodziny.

 

Będzie nam niezmiernie miło świętować razem nasz Jubileusz.

Program Jubileuszu 30-lecia AOA

09:00 - Msza święta sprawowana przez Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia

10:00 – część oficjalna - wykład Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia nt. adopcji,

przemówienia zaproszonych gości, podziękowania dla osób i instytucji współpracujących

11:15 - tort

12:00 - część konferencyjna

 * TBRI - Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu - Iwona Maj (Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej)
* Zrozumieć dziecko umieszczone w pieczy zastępczej i adopcji. Doświadczenia pracy terapeutycznej z rodzinami adopcyjnymi. - Jolanta Kałużna (MajoKrąg)
* „Nie_NORMALNA rodzina, bo adopcyjna” – różnice między rodziną biologiczną, adopcyjną (i zastępczą) i ich konsekwencje dla oceny predyspozycji kandydatów. - Magdalena Lesiak (AOA Łódź)

13.30 - 14.00 przerwa 

14.00 - 16.00 - część warsztatowa

Zapraszamy rodziców adopcyjnych, pracowników ośrodków adopcyjnych i pieczy zastępczej.

Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 607-16-19-20 do 22.02.2019..

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.


WARSZTATY (opis pod linkiem)
1. TBRI - Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu - Iwona Maj

2Rozumienie trudnych zachowań dzieci. Jak wspierać dzieci w pieczy zastępczej i rodzinie adopcyjnej. Od czego zacząć, jak i czym się zająć? Jolanta Kałużna

3. DORASTAJĄ I SZUKAJĄ. O poszukiwaniu korzeni i tożsamości adoptowanych dzieci. Anna Guzek.

4. Jak radzić sobie ze stresem poprzez pracę z ciałem. Sylwia Motyl Kośka. 

5. Jak budować historię dziecka i wspierać w przejściu do innego środowiska. Magdalena Lesiak


16:30 – spotkanie Stowarzyszenia Katolickich Ośrodków Adopcyjnych

 


Partnerzy