Ograniczenia w pracy AOA

« wróć

Szanowni Państwo, Drogie rodziny adopcyjne,
W związku z działaniami prewencyjnymi z powodu potencjalnego zagrożenia koronawirusem, mając na uwadze zdrowie i życie interesantów oraz pracowników, na podstawie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy, że Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi, Zarządzeniem dyrektora AOA nr 2/2020, podjął decyzję o ograniczeniu funkcjonowania ośrodka poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów. AOA wstrzymuje:
– udział w zespołach/posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci; 

- przyjęcia nowych kandydatów i rozmowy informacyjne;

– umówione w tym okresie badania pedagogiczne i psychologiczne kandydatów oraz wywiady adopcyjne;
– prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne;
– prowadzenie grup wsparcia.
Zarządzenie obowiązuje do odwołania, o dalszych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Przepraszamy za utrudnienia. Pozostajemy do dyspozycji w godzinach pracy Ośrodka pod numerami telefonów:
tel. 42 682-18-88, fax. 42 682-18-92, 607 16 19 20
Adopcyjny Telefon Zaufania 607 16 15 80
mail: aoa@csr.org.pl


Partnerzy