Centrum Służby Rodzinie - Łódź - Chleb i woda 

Chleb i woda

« wróć

W ostatnim czasie udało nam się  odwiedzić naszych partnerów w Ukrainie, z którymi coraz bardziej poszerzamy zakres współpracy i pomocy, starając się, aby docierała ona do prawdziwie potrzebujących. Odwiedziliśmy domy dziecka, szpitale i punkty doraźnej pomocy dla osób czasowo w nich mieszkających przesiedleńców, dotkniętych bezpośrednio działaniami wojennymi. Wysłaliśmy już bardzo dużą ilość transportów z pomocą humanitarną, która – wierzymy - pomogła uratować niejedno życie.

 

Mając już sprawdzonych partnerów i docierając do prawdziwie potrzebujących, chcemy koncentrować się na najistotniejszej pomocy tam, gdzie jedynym dobrem, o które warto dbać jest życie i wiara w drugiego człowieka. Nasz najnowszy program pomocy nazwaliśmy „Chleb i Woda”. 

 

Obecnie zorganizowaliśmy produkcję pierwszych pieców do pieczenia chleba, które opalane są drewnem i nie potrzebują energii elektrycznej. Wciąż szukamy funduszy na rozszerzenie naszej produkcji.

Piec wypieka jednocześnie kilkanaście chlebów, a proces pieczenia jest powtarzany natychmiast po wyjęciu poprzednich chlebów. Piec działa na wolnym powietrzu, ale umieszczony w odpowiednim pomieszczeniu oddaje ciepło podczas wypieku, ogrzewając dużą powierzchnię. Nasi partnerzy zadbali o mąkę do wypieku chleba, zlecając jej przemiał z zakupionego już wcześniej na Ukrainie zboża. Posiadamy do dyspozycji już ok. 200 ton mąki, którą możemy nieodpłatnie dostarczać razem z piecami do potrzebujących z obszarów bezpośrednio zagrożonych działaniami wojennymi oraz ze szpitali, domów opieki i szkół. Spływają do nas cały czas zamówienia na duże ilości tych pieców. Koszt wytworzenia jednego urządzenia to 500 euro. Otrzymaliśmy już zapotrzebowanie na produkcję 150-200 pieców. Niezbędna suma na wyprodukowanie tej ilości pieców wynosi 100.000 euro. W celu  jak najbardziej efektywnego wykorzystania pieców, nasz lokalny partner z Winnik koło Lwowa organizuje i prowadzi szkolenia wypieku chleba w naszym piecu w oparciu o zaproponowaną przez nas technologię.

 

Drugim, równie ważnym elementem pomagającym przetrwać w skrajnie trudnych warunkach, oprócz chleba jest woda pitna. Prosimy o przekazanie środków na zakup uzdatniaczy wody (butelek filtracyjnych i urządzeń filtracyjnych) oraz filtrów do uzdatniaczy wody. Podstawowe butelki filtracyjne będziemy dostarczać indywidualnym odbiorcom, zaś uzdatniacze o wydajniejszej zdolności oczyszczania wody - szkołom, szpitalom i innym podmiotom wymagającym większej ilości wody pitnej.

 

W tym trudnym czasie wojny na miarę naszych możliwości i sił działamy i będziemy działać, dopóki będą potrzebujący naszej pomocy, aby przeżyć. Nieustannie staramy się wspierać mieszkańców oraz walczących. Nie jest to możliwe bez aktywnej i efektywnej pomocy z zewnątrz, sponsorów i ludzi dobrej woli, dlatego też zwracamy się z kolejna prośbą o pomoc rzeczową oraz finansową, mając świadomość tego, że trwający okres zimowy dla każdego z nas stanowi ogromne wyzwanie.   

Nasze działania można wesprzeć finansowo:

Odbiorca: Centrum Służby Rodzinie

Bank odbiorcy: mBank S.A Oddział Bankowości Korporacyjnej

wpłaty w PLN:    PL    69 1140 1108 0000 2026 3800 1009
wpłaty w EURO: PL    42 1140 1108 0000 2026 3800 1010
wpłaty w USD:   PL    15 1140 1108 0000 2026 3800 1011


Partnerzy