Edukacja zróżnicowana chłopców i dziewcząt - powrót do przeszłości czy innowacyjne podejście do kształcenia?

« wróć

23 maja (środa) o godz. 17.00  w ramach Archidiecezjalnych Dni Rodziny będziemy rozmawiać o edukacji zróżnicowanej - osobnego nauczania dziewcząt i chłopców w klasach lub szkołach zróżnicowanych, która zakłada zastosowanie różnych metod kształcenia oraz dopasowanie środowiska nauczania do każdej płci, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego programu nauczania. Idea ta była już obecna w Polsce aż do połowy XX wieku, później zastąpiła ją koedukacja. Wobec krytyki tego modelu część szkół prywatnych powraca do rozdziału płci. Czy słusznie?

 

Na to pytanie odpowie Piotr Ławniczak – mąż Magdaleny i ojciec Dominika, vice-dyrektor Szkoły Podstawowej „Skrzydła” w Poznaniu, nauczyciel informatyki, techniki i edukacji wczesnoszkolnej, absolwent Politechniki Poznańskiej. Absolwent Informatyki i Techniki w Collegium Da Vinci, ukończył Politechnikę Poznańską na kierunkach Inżynieria Materiałowa oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Wykształcenie pedagogiczne zdobył w WSNHiD w Poznaniu. Wcześniej pracował w zespole szkół specjalnych, do którego uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem. Jako wieloletni wolontariusz Stowarzyszenia Lepszy Świat pomaga dzieciom i młodzieży z rodzin objętych pomocą MOPR. Patrzy na swoich podopiecznych „całościowo", skupiając się nie tylko na zadaniach, których podjął się w ramach wolontariatu, ale starając się również pozytywnie wpływać na postawy dzieci. Otrzymał wyróżnienie w konkursie Poznański Wolontariusz Roku 2014 w kategorii indywidualnej.

 

Zapraszamy rodziców, wychowawców i wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Szczególnie miło będzie nam gościć całe rodziny.

 

Dodatkowe informacje tel. 533 306 855.
ZAPRASZAMY


Partnerzy