Centrum Służby Rodzinie - Łódź - PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE - konferencja 15 maja 2020 

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE - konferencja 15 maja 2020

« wróć

Szanowni Państwo,

Konferencja Naukowa PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE z udziałem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej w dniu 15 maja 2020 zostaje ODWOŁANA.
Organizatorzy są trakcie ustalania nowego terminu tego wydarzenia z Prelegentami. Nową datę podamy tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Współczesny świat determinuje wiele zagrożeń oraz wyzwań, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W każdym obszarze życia społecznego pojawiają się sytuacje, wobec których należy podjąć działania, by się im przeciwstawić lub chociażby zminimalizować skutki ich występowania.

 

Jednym z zagrożeń współczesnego, zglobalizowanego świata jest przemoc rówieśnicza, stanowiąca główny problem rozważań niniejszej konferencji.

 

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą między innymi:

  • nowe formy przemocy rówieśniczej,
  • uwarunkowania przemocy rówieśniczej,
  • przemoc rówieśnicza a płeć,
  • przemoc rówieśnicza a media elektroniczne,
  • prawne aspekty przemocy rówieśniczej,
  • polityka społeczna wobec przemocy rówieśniczej.

 

Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji na temat nowych form przemocy, przyczyn ich powstawania, skutków, a przede wszystkim podejmowanych działań profilaktycznych w kontekście przemocy rówieśniczej.

 

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, polityków społecznych, prawników, lekarzy, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

Otwarcie konferencji

 

Sesja plenarna (10:00-11:30)

Co działa w przeciwdziałaniu cyberprzemocy rówieśniczej?

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

 

Rola profilaktyki i edukacji prawnej w zapobieganiu przemocy

Sędzia Anna Maria Wesołowska

 

Przemoc rówieśnicza oraz jej konsekwencje prawne

asp.szt. Tomasz Rozwandowicz; mł.asp. Marika Leśniewska-Albin

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

 

Przerwa kawowa (11:30-12:00)

 

Panele dyskusyjne (12:00-15:30)

 

Szkolenie (12:00-13:30)

Rola profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i rodziny – prowadząca Sędzia Anna Maria Wesołowska

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany Uczestnikom

do 10 maja 2020 r.KOMITET NAUKOWY

KOMITET NAUKOWY

 

Prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop - przewodniczący Komitetu Naukowego

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Prof. UJK dr hab. Janusz Budziński

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

​Prof. PUZ dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

​​

Prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka-Panek

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

 

Prof. dr hab. Svietlana Loboda

Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie, Ukraina

 

Prof. dr hab. Bożena Muchacka

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

​ ​

Prof. PUSB dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach

 

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. UWr dr hab. Ewa Waszkiewicz

Uniwersytet Wrocławski

 

Prof. WSBiNoZ dr hab. Halina Worach-Kardas

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Dr inż. Mateusz Muchacki

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr Violetta Tanaś

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 31.03.2020 r., wskazując wybraną formę uczestnictwa:

https://docs.google.com/forms/d/17EwhPyibZV5TjanUwaxcLl8m4ULUG-xMhZYIaj5YT1c/viewform?edit_requested=true

 

Organizatorzy oferują uczestnictwo:

  • z referatem - udział w sesji plenarnej + udział w panelu dyskusyjnym z wystąpieniem - 190 zł
  • bez wystąpienia z udziałem w szkoleniu (udział w sesji plenarnej + udział w szkoleniu) - 100 zł
  • bez wystąpienia i bez udziału w szkoleniu (udział w sesji plenarnej + udział w panelu dyskusyjnym bez wystąpienia) - 50 zł

 

OPŁATA

Opłata konferencyjna uzależniona jest od rodzaju uczestnictwa w konferencji i obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz poczęstunek. Opłatę konferencyjną należy wnieść dopiero po zakwalifikowaniu zgłoszenia przez organizatorów. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana do każdego Uczestnika w formie elektronicznej do dnia 05.04.2020 r. Opłatę należy uiścić do dnia 20.04.2020 r.

 

Opłatę należy wnieść na konto:

91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

  1. Piotrkowska 278,

90-361 Łódź

 

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko – przemoc rówieśnicza”

 

W celu otrzymania faktury należy w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć taką opcję i uzupełnić dane do rachunku. Istnieje możliwość otrzymania faktury w wersji elektronicznej albo papierowej (prosimy o zaznaczenie preferencji w formularzu). Faktura zostanie przesłana na podany w formularzu adres korespondencyjny lub e-mail.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY/KONTAKT

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop - przewodniczący (WSBiNoZ w Łodzi)

Mgr Agnieszka Stasiak (WSBiNoZ w Łodzi)

Mgr Aleksandra Mysiakowska (WSBiNoZ w Łodzi)

Mgr Magdalena Kubiak (WSBiNoZ w Łodzi)

Mgr Marta Pintera (WSBiNoZ w Łodzi)

 

KONTAKT

 

Prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop – w.welskop@medyk.edu.pl

Mgr Agnieszka Stasiak – a.stasiak@medyk.edu.pl

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

15 maja 2020 r.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

ul. Piotrkowska 278,

90-361 Łódź

(Aula przy ul. Milionowej)


Partnerzy