Centrum Służby Rodzinie - Łódź - Zapisy na bieg otwarte 

Zapisy na bieg otwarte

« wróć

BIEGNIJMY RAZEM PO NADZIEJĘ!

nadziejaRUN 2022

08 października, Las Łagiewnicki

Czasami trzeba biec po nadzieję, by nie uciekła za daleko:) 

 

W dniu 07.09.2022 o godz.20:00 ruszają zapisy przez formularz poniżej:

Zapisuję się!

 

Jeśli chcesz przez swoją obecność i udział pokazać, że los samotnych mam i ich dzieci nie jest Ci obojętny i że wspierasz je w taki sposób jak umiesz i lubisz najbardziej - to przyjdź i biegnij z nami! Już w październiku!

Jeśli nie możesz biegać, to wystartuj z kijkami. Ważne by iść do przodu :)

 

ZAPISYWypełnij zgłoszenie do biegu po nadzieję

Koszt uczestnictwa:

Dorosły: 49 zł/osobę

Dzieci: 39 zł/dziecko

 

Wpłaty będą przeznaczone na funkcjonowanie Domu Samotnej Matki.

 

Dla każdego uczestnika - wyjątkowy medal. 

BIEG WIRTUALNY

Czy wiesz, że poza biegiem stacjonarnym w Łagiewnikach jest też możliwość uczestnictwa w biegu wirtualnym?!

 

Na czym on polega?

Uczestnicy mają do pokonania dystans 5 km lub jego wielokrotność.

Istnieje możliwość wyboru rodzaju aktywności (bieg, chód, rower, rolki i inne)

Wybrany przez siebie dystans pokonują w okresie od 01.10.2022 do 16.10.2022 w dowolnie wybranym dla siebie miejscu.

Uczestnicy są zobowiązani do przesłania na adres organizatora bieg@csr.org.pl potwierdzenia pokonanego przez siebie dystansu w nieprzekraczalnym terminie  do 16.10.2022 do godz. 24:00

Weryfikacja i wysyłka medali rozpocznie się od dnia 20.10.2022 i potrwa do 31.10.2022. Warunkiem koniecznym jest podanie swojego adresu zamieszkania, podczas dokonywania zapisów.

DLA ZACHĘTY - LIRYK O BIEGU JUBILEUSZOWYM

Drodzy Wszyscy Kochani,

                  zapiszcie się na bieg!

Pobiegnijmy w nim razem,

                  nim zimą spadnie śnieg.

 

Ósmego października,

                 w Łagiewnikach w Łodzi

(a z nami w mieście Łodzi

                 bieganie nie szkodzi ;)

 

Będą różne dystanse,

                dorośli i dziatki,

Wtem znajdą coś dla siebie,

                By weekend był gładki.

 

Organizatorami

                Pomocowe bratki:

Fundacja Nadzieja i

                  Dom Samotnej Matki.

 

Pobiegniesz to pomagasz,

                proste jako w niebie,

Opłaty z wpisów pójdą

               dla matek w potrzebie!

               

Działaj szybko jak gepard,

                Wskocz w bieg jak pantera,

Tu nie ma na co czekać,

                ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Regulamin biegu

NadziejaRun 2022

 

I. Cele imprezy:

 

 1. Uczczenie jubileuszu 30-lecia Domu Samotnej Matki w Łodzi.
 2. Wsparcie finansowe Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi.
 3. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.
 4. Promowanie rozwoju sportu i aktywności fizycznej we wszystkich środowiskach i grupach społecznych.
 5. Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
 6. Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia.
 7. Popularyzacja biegania oraz innych aktywności.
 8. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 9. Wdrażanie lokalnej społeczności do aktywnego uprawiania sportu.
 10. Wspieranie i popularyzowanie wydarzeń sportowych .

 

II. Organizator:

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi

 

III. Termin i miejsce:

 1. Wydarzenie odbędzie się 8 października 2022 roku.
 2. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 w Łagiewnikach, ul. Wycieczkowa 86
 3. Start biegu głównego o godzinie 11:30, start biegu dziecięcego 10:45 (godziny mogą jeszcze ulec zmianie, wszelkie modyfikacje będą publikowane na stronie wydarzenia).
 4. Biuro zawodów będzie czynne 7 października w godzinach 15:00-18:00 w siedzibie Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a. W przypadku zmiany miejsca informacja pojawi się na stronie wydarzenia.
 5. W dniu biegu Biuro Zawodów będzie znajdować się w Łagiewnikach, na terenie Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym ul. Wycieczkowa 86. Biuro działać będzie w godzinach 10:00-11:15. Szczegóły podane zostaną na stronie wydarzenia.
 6. Należy liczyć się z kolejkami- organizator nie odpowiada za przekroczenie czasu wynikające ze stania w kolejce. Zawodnik musi liczyć się z nieotrzymaniem pakietu, a co za tym idzie z niemożliwością startu.

 IV. Trasa i dystans:

 1. Start i meta biegu znajdować się będzie na terenie Lasu Łagiewnickiego. Szczegółowa mapka zostanie podana na stronie wydarzenia.
 2. Zawodników startujących w biegu głównym / marszu Nordic Walking obowiązuje limit czasu 60 minut. W biegu towarzyszącym dla dzieci nie ma limitu czasu.
 3. Trasa zostanie oznaczona taśmą ostrzegawczą.
 4. Dystans – 5 km. Trasa nie posiada atestu PZLA.
 5. Bieg towarzyszący dla dzieci odbędzie się na trzech dystansach, w zależności od kategorii wiekowej:

- 4-6 lat – dystans o długości ok 300 metrów,

- 7-9 lat – dystans o długości ok 600 metrów,

- 10-16 lat – dystans o długości ok 1200 metrów.

 

V. Warunki uczestnictwa:

 1. W biegu/marszu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy dokonają opłaty startowej w wysokości 49 zł. Pakiet startowy biegu towarzyszącego dla dzieci wynosi 39 zł.
 2. Zapisy zostaną uruchomione 07.09.2022 o godzinie 20:00. Koniec zapisów przewidziano na dzień 20.09.2022.
 3. Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w celu podpisania oświadczenia oraz odebrania pakietu startowego. Podstawą weryfikacji jest dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 4. Każdy zawodnik przed otrzymaniem pakietu zobowiązany jest złożyć wypełnione oświadczenie zawodnika (oświadczenie znajduje się u dołu niniejszego regulaminu) – odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z brakiem możliwości startu w zawodach.
 5. Osoby niepełnoletnie muszą stawić się do biura zawodów z opiekunem prawnym (opiekun musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem).
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się decyzjom Organizatora. Zawodnicy ponoszą w pełni odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.
 7. Nie obowiązuje limit wieku, zawartość pakietu dla każdego uczestnika jest taka sama.
 8. Nie ma możliwości odsprzedania pakietu innej osobie bez zgody organizatora.

 

 VI. Bieg dziecięcy

 1. Bieg odbywa się na trzech dystansach: 300 metrów, 600metrów, 1200 metrów.
 2. Pakiet startowy biegu towarzyszącego dla dzieci wynosi 39 zł. Istnieje możliwość zakupu pakietów rodzinnych w sytuacji startu dziecka oraz rodzica w biegu głównym. Wówczas kwota wpisowego dla dziecka wynosi 20zł.
 3. Bieg skierowany jest do dzieci i młodzieży poniżej 15 r.ż. Uczestnicy mogą biec z członkami rodziny.
 4. Dzieci poniżej 5 r. ż OBOWIĄZKOWO muszą biec z rodzicem/opiekunem prawnym.
 5. Warunkiem przystąpienia do jest złożenie pisemnej zgody opiekuna prawnego, który musi być obecny w dniu zawodów w biurze zawodów przy odbieraniu pakietu startowego i na miejscu złożyć oświadczenie. Opiekun musi przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem). Nie dopuszcza się udziału osób niepełnoletnich bez obecności opiekuna prawnego i jego zgody.
 6. Na mecie każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal (medal przewidziany jest tylko dla dziecka).

 

VII. Bieg wirtualny

 1. Uczestnicy mają do pokonania dystans 5 km lub jego wielokrotność.
 2. Istnieje możliwość wyboru rodzaju aktywności (bieg, chód, rower, rolki i inne)
 3. Wybrany przez siebie dystans pokonują w okresie od 01.10.2022 do 16.10.2022 w dowolnie wybranym dla siebie miejscu.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do przesłania na adres organizatora bieg@csr.org.pl potwierdzenia pokonanego przez siebie dystansu w nieprzekraczalnym terminie do 10.2022 do godz. 24:00
 5. Weryfikacja i wysyłka medali rozpocznie się od dnia 20.10.2022 i potrwa do 31.10.2022

 

VIII. Limity:

Bieg/marsz główny – 250 osób łącznie

Bieg dziecięcy – 50 osób

Bieg wirtualny – brak limitu

 

IX. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą kwestionariusza gogle, umieszczonego na stronie wydarzenia.
 2. Zapisy trwają do 20.09.2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 3. Organizator przewiduje możliwość zwiększenie liczby uczestników biegu stacjonarnego.
 4. W sytuacji małego zainteresowani biegiem stacjonarnym, osoby zapisane na tą opcję zostaną przepisani na bieg wirtualny. Informacja zostanie podana na stronie wydarzenia. Do każdego zawodnika zostanie również wysłany mail na podany w formularzy rejestracyjnym adres.
 5. Za osobę zapisaną uważa się osobę, która poprawnie wypełniła formularz i dokonała opłaty startowej na konto w określonym w regulaminie czasie:

 

nr konta: 43 1140 1108 0000 2031 5500 1001

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”

93-162 Łódź ul. Broniewskiego 1a

Tytuł „NadziejaRun” imię i nazwisko

 

 1. WAŻNE:

POTWIERDZENIE DOKONANIA WPŁATY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES bieg@csr.org.pl

 

 1. Kolejności zapisów potwierdzających udział w zawodach decyduje kolejność dokonania opłaty startowej (data wpływu na konto organizatora). Osoby, które wpłacą wpisowe po wyczerpaniu się miejsc dostaną jego zwrot na konto. O braku wolnych miejsc organizator poinformuje na stronie wydarzenia.
 2. Opłata startowa biegu głównego wynosi 49 zł, biegu dziecięcego 39 zł. W przypadku pakietów rodzinnych wpisowe dla dziecka wynosi 20zł.
 3. Opłatę należy ją uiścić nie później niż do dwóch dni po zapisaniu się na wydarzenie. Jeśli do tego czasu nie wpłyną środki, osoba zostanie usunięta z listy.
 4. Istnieje możliwość dokonania jednej opłaty startowej za kilka osób. W takiej sytuacji w tytule przelewu należy umieścić również imię i nazwisko każdego z uczestników.

 

IX. Świadczenia:

W ramach świadczeń, każdy zawodnik otrzymuje:

 • Medal na mecie
 • Numer startowy i komplet agrafek
 • Upominki od sponsorów

 

X. Pomiar czasu:

Organizator nie zapewnia pomiaru czasu.


XI. Klasyfikacje i nagrody:

Każdy z zawodników otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

 

XII. Postanowienia końcowe:

 1. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce.
 2. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się przyjmuje do wiadomości, że jego udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
 3. Na miejsce zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas wydarzenia pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w wydarzeniu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 4. Uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zezwalają na nieodpłatne korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów na potrzeby organizatora tj. Internet, prasa, ulotki, plakaty itp. Powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w wydarzeniu.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych.
 6. Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. Wszystkich zawodników startujących obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji biegu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi. Ostateczna wersja będzie dostępna w biurze zawodów.
 10. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników.
 12. Nie można skracać trasy biegu wychodząc poza wyznaczoną trasę.
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną, która panuje na całym świecie zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań by każdy z uczestników wydarzenia czuł się bezpiecznie przed zagrożeniem zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Każdy z uczestników wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania obostrzeń aktualnie obowiązujących aktów normatywnych!

W razie wprowadzenia obostrzeń, które uniemożliwią zorganizowanie imprezy każdy z uczestników może przenieść swój pakiet startowy na poczet biegu wirtualnego w ramach którego otrzyma pamiątkowy medal.


Partnerzy