Centrum Służby Rodzinie - Łódź - Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Domy Samotnych Matek Problemy-Rozwiązania-Wyzwania 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Domy Samotnych Matek Problemy-Rozwiązania-Wyzwania

« wróć

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez nasz Dom Ogólnopolskiej  Konferencji

DOMY SAMOTNYCH MATEK – POTRZEBY-ROZWIĄZANIA-WYZWANIA

 

Konferencja podzielona jest na dwie części: otwartą – dla wszystkich zainteresowanych tematyką i zamkniętą- dla delegatów Domów Samotnych Matek

 

Podczas pierwszego otwartego  dnia Konferencji  omówione zostaną tematy: Zdrowie psychiczne w tym kryzysy suicydalne; Praca z rodzinami defaworyzowanymi społecznie; Prawa osób w kryzysie bezdomności; Postawy rodzicielskie prezentowane przez matki doświadczające traum przemocy; Superwizja zawodów wsparcia społecznego; Praca z matkami aktywnie uzależnionymi od alkoholu.

Po prelekcjach specjalistów planowane są dyskusje z aktywnym udziałem uczestników

Część Konferencyjna jest skierowana jest do pracowników  wszystkich instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z Domami  Samotnych Matek i dla przedstawicieli DSM-ów oraz dla zainteresowanych tematyką.

 

Podczas drugiego dnia Konferencji odbędą się spotkania i warsztaty  dla delegatów  Domów Samotnych Matek.


Konferencja odbędzie się 16 i 17  listopada 2023 r. w sali wykładowej  w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, ulica Broniewskiego 1a


Udział w Konferencji  jest bezpłatny.


Warunkiem udziału jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i odesłanie skanu dokumentu na adres:  w.jozwiak@dsmlodz.pl

Nabór zgłoszeń prowadzony jest do dnia 06 listopada 2023 r.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem Wiolettą Jóźwiak-Majchrzak – pod numerem telefonu 607173531 lub e-mail  w.jozwiak@dsmlodz.pl

 

Program Konferencji i Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj:

 

 

 


Partnerzy