Centrum Służby Rodzinie - Łódź - Życzenia dla Darczyńców i Przyjaciół - Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej 

Życzenia dla Darczyńców i Przyjaciół - Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej

« wróć

Ogarnięci Tą wielką Tajemnicą
życzymy wiele radości i dobra,

 

pomimo trudnego czasu dla nas wszystkich.
Niech Ten, który powstał z grobu,
wzmocni wiarę, rozpali miłość,
pokoju, zrozumienia i szacunku.

 

Na tegoroczne święta zostawiamy Wam Drodzy cytat z życzeń księdza Arcybiskupa Stankiewicza z Rygi 

 

„Oto są bowiem Święta Paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego Krew oczyszcza domy wierzących” (Exultet). To jest czas prawdziwego oczyszczenia. Tylko myśmy się trochę przyzwyczaili, że ta śmierć, ta Pascha, jest taka trochę na niby i to nas nie dotyczy, to dotyczy Baranka, my jesteśmy od tego, żeby świętować. A w tym roku dotyczy..."

 

z modlitwą i wdzięcznością dla wszystkich Przyjaciół i Darczyńców - Pracownicy i Podopieczni Domu Samotnej Matki w Łodzi.


 


Partnerzy