Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” zaprasza do udziału w projekcie „Pokochaj urwisa – szkolenie kompetencji rodzicielskich”. 

Pokochaj urwisa – szkolenie kompetencji rodzicielskich

« wróć

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” zaprasza do udziału w projekcie „Pokochaj urwisa – szkolenie kompetencji rodzicielskich”. Celem projektu jest podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Poprzez udział w projekcie rodzice nabędą szereg umiejętności potrzebnych do prawidłowego i efektywnego pełnienia ról rodzicielskich a także wzmocnią już posiadane umiejętności rodzicielskie z zakresu opieki i wychowania. Projekt jest skierowany do rodziców dzieci w wieku szkolnym (6-18 lat) z terenu powiatu m. Łódź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej bądź wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 

  1. Rodziców mających bardzo duże problemy wychowawcze, w tym m. in. rodziców dzieci objętych nadzorem kuratora oraz klientów pomocy społecznej. Są to m.in. rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w niektórych przypadkach z perspektywą umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej włącznie.

Program szkolenia dla tej grupy będzie obejmie łącznie 15 h dydaktycznych (w terminie 4.09 - 15.11.2017):

 

  1. Warsztat grupowy korekcyjno-edukacyjny dotyczący komunikacji w rodzinie (1 x 3 h dydaktyczne) – prowadzenie Joanna Streit – Wlaźlak, pedagog, trener umiejętności wychowawczych
  2. Warsztat „Wymiana dobrych praktyk” dotyczący skutecznych metod w pracy z dziećmi oraz omówienia trudnych przypadków prowadzony przez wychowawcę świetlicy środowiskowej „M. Łodzi Niegniewni” (1 x 2 h dydaktyczne)
  3. Poradnictwo indywidualne (2 x 3 h dydaktyczne)

Podczas indywidualnego spotkania z rodzicem/-ami, pedagog będzie miał możliwość zapoznania się z konkretną sytuacją rodzicielską i konkretnym problemem a także zasugerowania sposobu rozwiązania tego problemu. Dzięki indywidualnej formie poradnictwa przekaz będzie dostosowany do potrzeb konkretnego odbiorcy i będzie dotyczył tego, co w konkretnej sytuacji jest najbardziej potrzebne: radzenia sobie z trudnymi emocjami, wyznaczania granic, pozytywnej motywacji bądź budowania autorytetu rodzica.

  1. Zajęcia artystyczne w formie warsztatów decoupage, w trakcie których uczestnicy pod okiem plastyka stworzą dwa prezenty dla swoich dzieci (1 x 4 h dydaktyczne).

 

  1. Rodziców mających duże problemy wychowawcze, w tym m. in. ze wskazaniem od pedagoga szkolnego. Program szkolenia dla tej grupy będzie obejmie łącznie 18 h dydaktycznych (w terminie 1.11 – 15.12.2017):

 

  1. Warsztaty grupowe korekcyjno – edukacyjne (4 x 3 h dydaktyczne) – tematyka warsztatów: komunikacja tworząca więzi, zrozumieć emocje, wyznaczanie granic, pozytywna motywacja – prowadzenie Joanna Streit – Wlaźlak, pedagog, trener umiejętności wychowawczych
  2. Warsztat „Wymiana dobrych praktyk” dotyczący skutecznych metod w pracy z dziećmi oraz omówienia trudnych przypadków prowadzony przez wychowawcę świetlicy środowiskowej „M. Łodzi Niegniewni” (1 x 2 h dydaktyczne)
  3. Zajęcia artystyczne w formie warsztatów decoupage, w trakcie których uczestnicy pod okiem plastyka stworzą dwa prezenty dla swoich dzieci (1 x 4 h dydaktyczne).

Dodatkowo w okresie trwania projektu uczestnicy tej grupy będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem (w wymiarze 1 h).

 

 

Aby ułatwić udział w warsztatach obojgu rodzicom, podczas wszystkich zajęć grupowych będzie możliwość przyjścia na warsztaty z dzieckiem (-ćmi) i bezpłatnego pozostawienia go pod opieką wykwalifikowanego wolontariusza.

 

Szczegółowe informacje i zapisy: od 21.08.2017

osobiście w Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a w Łodzi (p. 305)

telefonicznie 42 646 76 18 lub 42 682 20 22 (godz. 9:00 – 15:00)

mailowo: jonas@csr.org.pl

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.


Partnerzy