Centrum Służby Rodzinie - Łódź - Poszukujemy Mam 

Poszukujemy Mam

« wróć

Fundacja Służby  Rodzinie „Nadzieja” oraz Miasto Łódź zapraszają do wzięcia udziału w 5 edycji projektu: Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Łodzi z obszaru rewitalizowanego.

 

Projekt skierowany jest do:

 • Pełnoletnich mieszkanek Łodzi z obszaru rewitalizowanego (w tym samotnych matek)
 • Kobiet pozostających bez zatrudnienia (warunek konieczny)

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w godz. 8.00 - 16.00 pod nr tel. 530 960 993 do 15.02.2022

 

W trakcie trwania projektu uczestniczkom oferujemy:

 • Wsparcie pedagogiczne oraz psychologiczne
 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Warsztaty treningu umiejętności społecznych
 • Włączająca grupa wsparcia
 • 3-miesięczny staż
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe

Ponadto uczestniczki otrzymują pomoc w zakresie:

 • Opieki nad dziećmi do lat 7
 • Refundację kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • Ubezpieczenie NNW

 

Dołącz do ambitnych kobiet, które chcą zmienić swoje życie na lepsze!

Aby zachęcić zamieszczamy kilka historii Kobiet, które skończyły już ten projekt.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa z obszaru rewitalizowanego w Łodzi”:

 

Trening umiejętności społecznych

Trening będzie miał charakter warsztatowy - 90h i będzie realizowany na terenie DSM we wtorki i czwartki w czasie 3 miesięcy w godz. 10:00 – 13:30. Zaplanowano zajęcia w układzie 21 spotkań. Podczas warsztatów zapewnimy opiekę nad dziećmi.

Tematy treningów dotyczyć będą:

 • komunikacji intra i interpersonalnej (18h),
 • finansowy (12h),
 • umiejętności zaradnościowych (24h),
 • znajomości prawa pracy i prawa socjalnego (12h),
 • społeczny (18h),
 • gospodarowania czasem (6h).

 

Analiza potrzeb i predyspozycji zawodowych wraz z doradztwem zawodowym

Zaplanowano indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w układzie (3 wizyty po 1h/osobę):

 • 2 spotkania przed rozpoczęciem staży zawodowych, w celu określenia predyspozycji społeczno – zawodowych i wybrania właściwego kierunku szkolenia.
 • 1 spotkanie po zakończeniu stażu zawodowego, w celu aktualizacji Indywidualnego Planu Działania.

 

„Włączająca” grupa wsparcia

Spotkania grupowe dla uczestniczek projektu, realizowane przez 7 m-cy w wymiarze 4 spotkania miesięcznie po 2 godziny. Podstawowym celem grupy będzie udzielanie podstawowej pomocy aktywizacyjnej, zmierzającej do poprawy jakości życia osobistego, rodzinnego a w perspektywie również zawodowego uczestniczek projektu. Podczas zajęć zapewnimy opiekę nad dziećmi.

 

Spotkania z psychologiem Projektowym

Zaplanowanych jest 7 godzin indywidualnych konsultacji.

 

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika Projektu i pracodawców. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych i potwierdzenie ich odpowiednim dokumentem (certyfikat). Nabyte nowe kwalifikacje zawodowe bądź kompetencje będą weryfikowane poprzez przeprowadzony egzamin sprawdzający. 

Szkolenia zaplanowano w wymiarze 126 godzin/osobę. Ostatecznie będzie to jednak uzależnione od tematyki szkoleń, która będzie wynikać z indywidualnej ścieżki reintegracji.

Za udział w szkoleniu przewidziano stypendium szkoleniowe w kwocie 1260zł brutto.

Zwracane są koszty dojazdu na szkolenie.

Podczas szkoleń zapewnimy opiekę nad dziećmi.

 

Staże zawodowe

Każda Uczestniczka Projektu odbędzie 3-miesięczny staż zawodowy w wymiarze 8h/dzień, podczas którego nabędzie doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności zawodowe. Za udział w stażu przewidziano stypendium stażowe w kwocie 1400zł/ miesiąc. Podczas stażu zapewnimy opiekę nad dziećmi. Zwracane są koszty dojazdu na staż.


Partnerzy