Centrum Służby Rodzinie - Łódź - "PrzyDarzenie- poradnictwo dla kobiet w ciąży i samotnych matek" w ramach konkursu "Regranting dla Organizacji Poradniczych". 

"PrzyDarzenie- poradnictwo dla kobiet w ciąży i samotnych matek" w ramach konkursu "Regranting dla Organizacji Poradniczych".

« wróć

Od lipca 2023 Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja realizuje projekt "PrzyDarzenie- poradnictwo dla kobiet w ciąży i samotnych matek" w ramach konkursu "Regranting dla Organizacji Poradniczych".

W ramach działań Mieszkanki Domu Samotnej Matki - byłe i obecne- korzystają z poradnictwa świadczonego przez neuropsychologa, lekarza psychiatrę i prawnika.

 

Celem projektu są działania pomocowe poprzez udzielanie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego. Projekt jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby mieszkanek- wielość doświadczanych traum i sytuacji kryzysowych nakłada konieczność rozszerzenia oferty pomocowej. Mamy z dziećmi, które zgłaszają się o pomoc to kobiety doświadczające przemocy, wykluczenia finansowego, bezdomności i wielu innych traumatycznych zdarzeń. Są pozbawiane wsparcia w środowisku rodzinnym.


Partnerzy