"Samodzielność Mamy"

« wróć

Historia tworzenia tego projektu jest ciekawa i inspirująca. Stanowi dla nas ważne wydarzenie zakładające partycypację uczestników w proces planowania działań wspierających. Dom Samotnej Matki współpracuje z Centrum Innowacji Społecznych UŁ. CEIN jest  partnerem w projekcie Erasmus + Women and Homelessness Project, którego głównym celem jest nie tylko wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń związanych z kobiecą odsłoną kryzysu bezdomności, lecz także wypracowanie narzędzi pomocnych w uczynieniu programów pomocowych i działań instytucji bardziej partycypacyjnymi, a samych kobiet – bardziej świadomymi własnych praw i potrzeb. Dobór partnerów z różnych krajów oraz różnego rodzaju jednostek, umożliwiło szerokie spojrzenie na wybrane zagadnienie

Rok temu Matki i pracownicy gościły przedstawicieli różnych Ośrodków dla bezdomnych kobiet z 6 krajów Europy ( Węgry, Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, Słowenia, Dania) - usłyszenie głosu bezdomnych kobiet zainspirowało nas do stworzenia programu wsparcia opartego na relacjach i zasobach.

Pisząc projekt wsłuchiwaliśmy się w potrzeby i obserwacje profesjonalistów z zespołu Domu Samotnej Matki. 

Więcej o projekcie: https://fb.watch/1GpjqJBZV-/

 


Partnerzy