Centrum Służby Rodzinie - Łódź - Zaczynamy 9.06 - Kurs kompetencji rodzicielskich 

Zaczynamy 9.06 - Kurs kompetencji rodzicielskich

« wróć

 

Pokochaj urwisa. Szkolenie kompetencji rodzicielskich. Edycja 8.

 

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” zaprasza rodziców do udziału już w 8 edycji warsztatów „POKOCHAJ URWISA.”

 

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Rodzice poprzez udział w warsztatach nabędą szereg umiejętności potrzebnych do prawidłowego i efektywnego pełnienia ról rodzicielskich, a także wzmocnią już posiadane umiejętności z zakresu opieki i wychowania.

 

Program szkolenia obejmuje: cykl 4 warsztatów grupowych korekcyjno – edukacyjnych, a także godzinę indywidualnego poradnictwa.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego pedagoga Joannę Streit-Wlaźlak.

 

 

Warsztaty będą się odbywać od godz. 17.00 do 19.00, wg następującego harmonogramu:

 

09.06 (czw.)  Co to znaczy być dobrym rodzicem?

                    Poznanie uczestników i ich oczekiwań.

                    Definicja „Dobrego Rodzica”.

                    Punkt widzenia dziecka i rodzica- ćwiczenia.

                    Zdiagnozowanie wiedzy rodziców na temat rozwoju i potrzeb ich dzieci.
                    Prawidłowości rozwojowe, czy problemy wychowawcze?

                    Test kompetencji wychowawczych (rozwiązywanie i szczegółowe omówienie)

 

14.06 (wt.)  Zrozumieć emocje

                    Emocje, które pozwalają rozpoznawać naruszenie granic i mówią o naszych potrzebach.

                    Złość: złe sposoby wyrażania, radzenie sobie ze złością własną i u dziecka (przykłady, ćwiczenia),
                    nauka konstruktywnego wyrażania złości. Funkcje agresji u dzieci. 
                    Czynniki środowiska wpływające na rozwój agresji.

                    Rozwiązywanie konfliktów.

 

21.06 (wt.)  Komunikacja tworząca więzi

                    Komunikaty, które sprzyjają porozumieniu.

                    Dialog intencyjny.

                    Co nie działa ?- blokady komunikacyjne.

                    Jak odczytywać język naszego dziecka?

                    Różnorodny sposób widzenia tych samych rzeczy.

                    Trudne  relacje jako nauczyciele zmian.

                    Konstruktywna pochwała.

 

28.06 (wt.)  Wyznaczanie granic i tworzenie zasad

                    Prawa i obowiązki naszego dziecka, a nauka odpowiedzialności.

                    Obowiązki i powinności rodziców.

                    Granice, jako niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania rodziny.

                    Przykłady sytuacji przekraczania granic. Na co pozwolić, czego zabronić – ustalanie zasad.

                    Rola czasu wolnego w rozwoju i wychowaniu. Dobra zabawa to podstawa.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 180 zł/za osobę

Zapisy mailowo: do 6 czerwca 2022 r. na adres: wysakowska@csr.org.pl

Szkolenie będzie realizowane w salach Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a w Łodzi.

 

Po ukończeniu warsztatów możliwość otrzymania zaświadczenia.

Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" nie zapewnia opieki nad dziećmi podczas trwania warsztatów dla rodziców. 

Prosimy o zapewnienie opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

 Więcej informacji: tel. 530 312 430


Partnerzy