O Ośrodku - Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny - Archidiecezjalny ośrodek adopcyjny 

O Ośrodku

I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. (Mt 18,5)

 

Patronem Ośrodka, a także wszystkich rodzin adopcyjnych i zastępczych, jest Święty Józef

 

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Ci moje adoptowane dzieci ...

Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

Historia Ośrodka

 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny został powołany 2.03.1989 roku

Dekretem Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka (nr 230/90). 

Podstawy prawne i zadania Ośrodka

Od 2012 roku Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny jest finansowany na podstawie umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego

i prowadzi działalność w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Podstawy prawne działalności Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.)
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka. 
Pracownicy

Obecnie w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym pracują:

mgr Magdalena Lesiak - psycholog, dyrektor

mgr Katarzyna Pustelnik - Beśka - psycholog, pedagog, za-ca dyrektora

mgr Monika Zyznarska - pedagog

mgr Aleksandra Jastrząb - pedagog

mgr Paulina Kowalska - psycholog

mgr Małgorzata Matysiak - psycholog

oraz 

Małgorzata Wielgus - księgowa/obsługa sekretariatu

Nasze publikacje

Potrzebuję rodziców od zaraz!

Publikacja, która powstała z okazji 10 - lecia Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Łodzi. 

Zawiera krótką historię powstania naszego Ośrodka, parę słów o naszej pracy oraz to, co najcenniejsze i najpiękniejsze - świadectwa rodzin adopcyjnych. 

HISTORYJKI ADOPCYJKI czyli bajki dla naszych dzieci.

 

Bajki napisane przez naszych kandydatów dla swoich dzieci.

 

Adopcja. Czas serca. 

Publikacja z okazji 25-lecia Ośrodka. 

Możesz ją pobrać :) 

 


Partnerzy