Projekty

  • AKTUALNE

NIEODPŁATNA
GRUPA WSPARCIA DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM -

"MOJA RODZINA MOŻE BYĆ INNA".

 

Pomagamy osobom pełnoletnim, które wychowywały się i/lub mają w swojej rodzinie bądź najbliższym otoczeniu osoby borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu.

 

W ramach zadania przewidziane są:

– grupa wsparcia (15 spotkań), której rozpoczęcie odbędzie się 2 września 2020 roku.
o godzinie 17.30, w siedzibie Centrum, ul. Broniewskiego 1a;

– indywidualne konsultacje z psychologiem.

ZAPISY NA GRUPĘ TRWAJĄ DO 02 WRZEŚNIA 2020 !


Partnerzy