O Centrum - Centrum Służby Rodzinie - Centrum Służby Rodzinie - Łódź 

O Centrum

  • Misja i wartości
  • Historia
  • Zarząd Centrum

Misją Centrum, „zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, jest podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do pomocy osobom i rodzinom w tworzeniu godnych warunków życia i rozwoju, promocja rodziny oraz, w sytuacjach kryzysowych, udzielanie wsparcia rodzinom i osobom, które nie mogą samodzielnie przezwyciężać swych trudności życiowych”.

 

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, powołane w 1998 roku przez Arcybiskupa Łódzkiego, jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Osobowość cywilnoprawną nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozporządzeniem z dnia 5.02.1999 roku (Dz.U. nr 20, poz. 177 z dnia 10.03.1999 r.).

 

Centrum Służby Rodzinie od 1 września 1998 roku prowadzi nieprzerwanie poradnictwo specjalistyczne z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa jak i pomocy socjalnej.

 

Od 26 maja 1999 roku funkcjonuje przy Centrum Szkoła Rodzicielstwa przygotowująca rodziców do porodu, naturalnego karmienia, pielęgnacji noworodka i pełnienia ról rodzicielskich. Szkoła Rodzicielstwa jest stałym elementem działania w ramach promocji rodziny i edukacji prozdrowotnej. W Szkole realizowany jest autorski program prof. dr hab. n. med. Włodzimierza Fijałkowskiego, twórcy polskiego modelu szkoły rodzenia.

 

W strukturze Centrum Służby Rodzinie od 1 stycznia 2000 roku funkcjonują dwie jednostki organizacyjne:

  • Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny (do 2012 roku pod nazwą Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy)
  • Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej; od 13 października 2011 roku w nowym budynku przy ul. Broniewskiego 1a w Łodzi (1500 m2 powierzchni użytkowej, dysponuje 60 miejscami dla matek oczekujących urodzenia się dziecka i z małymi dziećmi, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Od 16 października 2001 roku do 31 grudnia 2018 roku Centrum prowadziło Jadłodajnię, która codziennie wydawała śr. 125 gorących posiłków dla osób ubogich i bezdomnych, a na dni wolne wydawany był suchy prowiant.

 

W latach 2007 r. - 2008 r. Centrum realizowało projekt „Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności”, którym objętych było 50 łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zajął 1. miejsce na liście rankingowej - najwyższa ocena Komisji Oceny Projektów na 65 z całej Polski zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

W 2009 r. powstał kolejny projekt „Szkolnej Akademii Innowacji i Odpowiedzialności” i obejmował 3 edycje dla łącznie szesnastu szkół podstawowych z terenu Miasta Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego. Projekt był  realizowany do 31 sierpnia 2011 roku.

Zarząd Centrum Służby Rodzinie stanowią:

  

  • ks. Arkadiusz Lechowski – dyrektor
  • Aneta Szustak – zastępca dyrektora ds. pomocowych
  • Agnieszka Pawlak - główna księgowa

Partnerzy