Poradnictwo specjalistyczne

 • O poradnictwie
 • Poradnictwo odpłatne - oferta/cennik
 • Poradnictwo bezpłatne
 • Specjaliści
 • Zapisy

 O poradnictwie:

Poradnictwo specjalistyczne, oferowane przez Centrum Służby Rodzinie, obejmuje:

 

 1. Poradnictwo odpłatne:

- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychospołeczne i rodzinne,
- terapie indywidualne,
- terapie małżeństw i par,
- terapie rodzinne,
- poradnictwo i diagnoza logopedyczna,
- terapia logopedyczna;

 1. Poradnictwo nieodpłatne, w tym:

- duszpasterskie

- udzielane przez wolontariuszy - poradnictwo socjalne i prawne*

- poradnictwo pedagogiczne (wspieranie kompetencji wychowawczych)

- realizowane w ramach projektów – poradnictwo indywidualne, terapia małżeńska i par, grupa wsparcia, rodzinne, itp.;
https://www.csr.org.pl/centrum-sluzby-rodzinie/projekty

Poradnictwo udzielane jest przez dyplomowanych psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, adwokatów, radców prawnych oraz duszpasterza.

 

Poradnictwo odpłatne:

 1. Oferta
 • Psychoterapia/terapia indywidualna
 • Terapia małżeństw i par
 • Terapia rodzinna
 • Poradnictwo psychospołeczne i rodzinne
 • Poradnictwo prawne
 • Poradnictwo i diagnoza logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 1. Cennik
 • Psychoterapia/terapia indywidualna – 50 min. – 100 zł
 • Terapia małżeńska i par – 60 min. - 90 min. - 100 zł
 • Terapia małżeńska/par/rodzinna - skierowanie przez sąd - 120 zł
 • Poradnictwo psychospołeczne i rodzinne – 50 min. – 100 zł
 • Poradnictwo prawne - do 30 min. - 80 zł
 • Poradnictwo psychologiczne dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa – do 40 min. - 80 zł
 • Poradnictwo i diagnoza logopedyczna - 30 min. - 60 min. - 80 zł
 • Terapia logopedyczna - do 60 min. - 100 zł

W ramach poradnictwa bezpłatnego Centrum Służby Rodzinie aktualnie oferuje:

 1. Poradnictwo pedagogiczne z zakresu kompetencji wychowawczych 
 2. Poradnictwo duszpasterskie

Bezpłatną pomoc można również uzyskać w ramach realizowanych projektów pomocowych. Więcej informacji w zakładce Projekty https://www.csr.org.pl/centrum-sluzby-rodzinie/projekty

 

 

Specjaliści współpracujący z Centrum Służby Rodzinie w ramach poradnictwa specjalistycznego:


1. ARTUR KOLAŃCZYK

Psycholog, absolwent psychologii o specjalności psychologia rodziny, rozwoju i edukacji na UŁ oraz studium interwencji kryzysowej. Posiada 11 lat doświadczenia w zawodzie psychologa. Aktualnie zajmuje się selekcją i orzecznictwem na potrzeby Sił Zbrojnych RP, wsparciem i poradnictwem psychologicznym oraz interwencją kryzysową. Ma doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach życiowych, trudnościach małżeńskich, doświadczających przemocy oraz z osobami których bliscy są uzależnieni. W kontakcie indywidualnym oraz grupowym wykorzystuje Terapię Krótkoterminową Skoncentrowaną na Rozwiązaniu. Od ukończenia studiów stale podnosi kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu terapii, poradnictwa i interwencji kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Centrum Terapii Krótkoterminowej oraz Polskim Instytucie Ericksonowskim. 
Z Centrum Służby Rodzinie związany od 2010 r. Początkowo jako wolontariusz, a następnie przy realizacji projektów, m. in. „Moja rodzina może być inna”, współprowadzenie grupy wsparcia, „Jesteśmy dla Ciebie” - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz „Małżeńskie SOS-pomoc psychologiczna dla par. Edycja 2 i 3.” - prowadzenie terapii małżeństw i par.

W ramach oferty odpłatnej prowadzi: 

 • terapie indywidualne,
 • terapie małżeństw i par.

 

2. KAMIL BRZEZIŃSKI 

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, psychoterapeuta (w trakcie procesu certyfikacji) pracujący w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT – Brief Solution Focused Therapy), polegającą w głównym stopniu na wsparciu Klienta w budowaniu preferowanej wizji przyszłości oraz wydobywaniu posiadanych przez niego zasobów, pomocnych w realizacji celu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, uczestnik licznych warsztatów i szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu BSFT (Marie Christine Cabie – Francja; Brigitte Lavoie – Kanada; Geert Lefevere – Belgia; Guy Shennan – Anglia; Peter Sundman – Finlanda; John Wheeler – Anglia). W swojej pracy kierujący się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii, a także systematycznie poddający swoją pracę superwizji. Od kilku lat współpracujący ze Stowarzyszeniem Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”. Współorganizator turnusów dla młodzieży i osób dorosłych jąkający się, w trakcie których pełni rolę psychoterapeuty. Ponadto, doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, na co dzień pracujący w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie – poza czerpaniem satysfakcji z rozmowy z drugim Człowiekiem, szczęśliwy mąż, większość wolnych chwil spędzający nad Bałtykiem. Pasjonat wycieczek rowerowych, dobrej kuchni oraz muzyki jazzowej.
Z Centrum Służby Rodzinie związany od 2018 roku, gdzie w ramach wolontariatu prowadzi poradnictwo specjalistyczne.

W ramach oferty odpłatnej prowadzi:

 • terapie/psychoterapie indywidualne,
 • terapie małżeństw i par,
 • terapie rodzinne.

 

3. JOANNA MALINOWSKA 

Psycholog (UŁ), Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny (PIPK Kraków), kurs terapii systemowej (WTTS Poznań), kursy doskonalące w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i problemami okresu dorastania oraz dorosłymi-ofiarami i sprawcami przemocy. Realizator programów korekcyjnych dla dzieci i młodzieży, autorka programów „Jestem sobą”, „TROpiK”.
Z Centrum Służby Rodzinie związana od 2017 roku. Współpracowała przy realizacji projektu "Małżeńskie SOS - pomoc psychologiczna dla par. Edycje 1-3", prowadząc terapię małżeńską i par.

W ramach oferty odpłatnej prowadzi: 

 • terapie/psychoterapie indywidualne,
 • terapie małżeństw i par,
 • terapie rodzinne.

 

4. ANETA SZUSTAK 

Pedagog (UŁ), specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego (UM), terapeuta środowiskowy (certyfikat PTP SPŚiR), kursy i szkolenia doskonalące z obszaru pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym psychospołecznego modelu leczenia schizofrenii. Pracowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM jako pedagog w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży. Od 14 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST, gdzie prowadzi, m.in. poradnictwo/terapie indywidualne dla młodzieży i ich opiekunów, psychoedukację.
Z Centrum Służby Rodzinie związana od 2016 roku - zastępca dyrektora ds. pomocowych Centrum Służby Rodzinie, pracownik Pokoju Pierwszego Kontaktu. Koordynator projektów, w tym programu „Małżeńskie SOS – pomoc psychologiczna dla par. Edycje 1-3”, "Moja rodzina może być inna" i "Jesteśmy dla Ciebie" dla osób z rodzin z problemem alkoholowym.

W ramach oferty odpłatnej i nieodpłatnej prowadzi poradnictwo psychospołeczne i rodzinne, m. in.:

 • Wstępne diagnozowanie sytuacji kryzysowych: indywidualnych, rodzinnych, małżeńskich i par
 • Wsparcie doraźne oraz długoterminowe obejmujące: wypalenie zawodowe, przemoc w rodzinie, współuzależnienie, żałobę; interwencja kryzysowa
 • Wsparcie w sytuacji wystąpienia trudności w kontaktach z dziećmi i/lub innymi osobami bliskimi, w tym ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, chorującymi psychicznie.

5. KS. PAWEŁ KUTYNIA 

Duszpasterz, od września 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum Służby Rodzinie. Jednocześnie pomaga i wspiera duchowo zaangażowanych specjalistów oraz sam prowadzi liczne rozmowy duszpasterskie dla zgłaszających się o pomoc w Centrum. 

 

6. MONIKA MACIEJCZAK 

Absolwentka prawa (UŁ), radca prawny. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP pod nr ŁD-2023. Od 2016 roku prowadzi własną Kancelarię. Z Centrum Służby Rodzinie związana od 2015 roku, gdzie w ramach wolontariatu udzielała porad prawnych do 2018 r.

W ramach oferty odpłatnej prowadzi poradnictwo prawne z zakresu prawa:

 • cywilnego, spadkowego, rodzinnego,
 • pracy, handlowego,
 • gospodarczego i administracyjnego.

 

7. MAGDALENA WIĘCKOWSKA

Specjalista pracy socjalnej. W 2018 roku pełniła funkcję Osoby Pierwszego Kontaktu w programie pomocowym "Zaczynam od nowa" dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Od 2019 roku zatrudniona w Domu Samotnej Matki, im. Stanisławy Leszczyńskiej (jednostce CSR) w Łodzi, gdzie wspiera przebywające w nim Matki poprzez pomoc w załatwianiu spraw socjalnych. 

W ramach oferty nieodpłatnej w programie "Rodzinne SOS", w kwestiach socjalnych pomaga: 

 • korygować, sporządzać pisma urzędowe bądź na pisma odpowiadać,
 • wypełniać wnioski, np. o zmianę lokalu, przyznanie lokalu, itp.
 • wsparcie w pisaniu pism dot. alimentów, itp.
 • udziela informacji dot. pieczy zastępczej, itp.

8. JOANNA STREIT-WLAŹLAK 

Pedagog, nauczyciel, konsultant w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w zakresie języka niemieckiego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, kompetencji wychowawczych nauczycieli, mediacji, trener umiejętności wychowawczych w licznych projektach skierowanych do młodzieży, rodziców i wychowawców, wykładowca studiów podyplomowych Coaching Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2012-2013 (realizacja autorskiego programu CSR asystent rodziców), lider ogólnopolskiego programu „Mądrzy Rodzice" (RCPS Łódź), trener w zakresie rozwiązywania konfliktów i mediacji rówieśniczej podczas Wojewódzkich Zjazdów Liderów Młodzieżowych (RCPS Łódź). Zajęcia dydaktyczne – miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi (pedagog, wychowawca, nauczyciel). Nauczyciele objęci opieką metodyczną: nauczyciele języka niemieckiego, wychowawcy klas, pedagodzy i wszyscy zainteresowani. Prowadzenie zajęć w ramach autorskiego programu ABC...Dobrego Wychowawcy. Pedagog Gimnazjum 43 Łódź.
Prywatnie: Lubię ludzi, pracę z nimi, kocham taniec i śpiew :) Rodzina - moja największa wartość i sukces. Dewiza życiowa: dawać bez wahania, tracić bez żalu i zdobywać bez chciwości!
Pełni rolę Ekstraniani, której głównym zadaniem jest:

 • wpieranie rodziców w kontaktach z dziećmi, często w sytuacji występujących konfliktów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez udzielenie właściwych, indywidualnie dobranych ćwiczeń, wskazówek, zasad współpracy z dzieckiem, itp.

9. KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH SZURGOT 


ADW. WOJCIECH SZURGOT 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ kierunek prawo. Autor książki "Prawo jako fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego" Dom Wydawniczy "Ostoja" 2007. W latach 2007-2011 odbył aplikację adwokacką w Izbie Łódzkiej. Od 2011 roku prowadzi własną Kancelarie Adwokacką. Z Centrum Służby Rodzinie związany od maja 2020 r. jako wolontariusz i prowadzący odpłatne poradnictwo prawne.


W ramach oferty odpłatnej prowadzi poradnictwo prawne z zakresu prawa
:

 • rodzinnego
 • cywilnego
 • gospodarczego,
 • administracyjnego
 • karnego

10. ANNA WIERZBOWSKA 

Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy). Ukończyła 2 letnie szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w ZIST (Niemcy). Zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną. Z Centrum Służby Rodzinie związana od 2020 roku.

W ramach oferty odpłatnej prowadzi:

 • poradnictwo z zakresu stwierdzenia nieważności małżeństwa

11. MAGDALENA SAŁACIŃSKA-KULESZA

Logopeda i psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, studentka neurologopedii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła zarówno jako terapeuta w Przedszkolach Miejskich, jak również jako logopeda w Świetlicy Środowiskowej "M.Łodzi Niegniewni" (jednostce CSR). Pomocą obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.


W ramach oferty odpłatnej prowadzi
:

 • poradnictwo i diagnozę logopedyczną
 • terapię logopedyczną

12. ELIZA PILARZ

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej. Ukończyła Uniwersytet Łódzki na kierunku psychologia stosowana w 2003 r. W latach 2003-2019 pracownik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej, Klinice Rehabilitacji oraz Klinikach Pediatrycznych. Obroniła tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w zakresie biologii medycznej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu pomocy psychologicznej w zakresie seksuologii na Uniwersytecie Poznańskim, studia podyplomowe z zakresu badań kierowców w Warszawie. Dodatkowo w 2014 r. ukończyła 4-letnie studia z zakresu Psychoterapii Integracyjnej w Warszawie Instytutu Psychologii Zdrowia, które są akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. W 2019 r, uzyskała tytuł specjalisty w zakresie psychologii klinicznej. W czasie swojej pracy uczestniczyła i nadal uczestniczy w licznych kursach doszkalających m.in język migowy, zastosowanie testów psychologicznych, diagnozy dzieci z ADHD. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych. Bierze czynny udział w konferencjach medycznych i psychologicznych oraz w badaniach naukowych. W swojej pracy zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży, pomocy psychologicznej rodzinom dzieci chorych przewlekle, interwencją kryzysową, a także diagnozą i wsparciem osób dorosłych. Aktualnie jest wykładowcą i dziekanem psychologii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Z Centrum Służby Rodzinie związana od 2019 roku, gdzie prowadziła terapię małżeńską i par w ramach programu "Małżeńskie SOS" - pomoc psychologiczna dla par. Edycja 3.

 
W ramach oferty nieodpłatnej w programie "Rodzinne SOS" prowadzi
:

 • terapię indywidualną
 • terapię małżeńską i par
 • terapię rodzinną

Zapisy na poradnictwo odbywają się: poniedziałek - czwartek 10.00-18.00, piątek 10.00-16.00:

 • osobiście
  Pokój Pierwszego Kontaktu (pok. 212), w Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

 • telefonicznie - tel. 42 682 20 22 lub 607 131 131

 • mailowoszustak@csr.org.pl

Partnerzy