Kampanie społeczne

  • Mój świat bez przemocy - Przemoc rówieśnicza
  • Senior Mentor - Doświadczony Wolontariusz

Cyberprzemoc

Przemoc fizyczna

Przemoc werbalna

Przemoc psychiczna

Dialog bez przemocy

Reportaż

Plakat


Partnerzy