Kampanie społeczne - Fundacja Służby Rodzinie NADZIEJA - Fundacja służby rodzinie nadzieja 

Kampanie społeczne

  • Mój świat bez przemocy - Przemoc rówieśnicza

Mój świat bez przemocy to tytuł kampanii społecznej realizowanej w ramach działalności pożytku publicznego naszej Fundacji. Kampania była współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

 

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej, a także propagowanie dialogu bez przemocy.

Cyberprzemoc

Przemoc fizyczna

Przemoc werbalna

Przemoc psychiczna

Dialog bez przemocy

Reportaż

Plakat


Partnerzy