Połączeni Miłością

Połączeni Miłością - program pomocy dla dzieci i rodziców adopcyjnych

Jaki jest problem i komu chcemy pomóc?

W naszych strukturach znajduje się Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, który działa w Łodzi od 30 lat i jest najstarszym katolickim ośrodkiem w Polsce. Rocznie dzięki Ośrodkowi przeprowadzanych jest ok. 30 adopcji. Pracują w nim wykwalifikowani psycholodzy i pedagodzy o ogromnym sercu, którzy wspierają kandydatów i dzieci nie tylko podczas szkoleń i procedury adopcyjnej, ale także po zakończeniu adopcji – kiedy bardzo często zmagają się oni z różnorodnymi trudnościami. Do Ośrodka zgłaszają się małżeństwa, które bezskutecznie starały się o dziecko lub mają swoje biologiczne dzieci, ale chcą otoczyć inne, potrzebujące rodziny i miłości dziecko. Rodziców adopcyjnych i dzieci, które trafiają do adopcją łączy jedno - i jedni i drudzy zostali POŁĄCZENI MIŁOŚCIĄ.

 

Dzieci, które mają unormowaną sytuację prawną, a Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny szuka dla nich rodzin są chore, często bardzo poważnie. Każde porzucone dziecko przeżywa traumę, a dodatkowo boryka się z różnymi schorzeniami. Najczęściej należą do nich: zespół FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, wcześniactwo, zespół Aspergera, zespół Downa, rozszczep podniebienia, opóźnienie w rozwoju, padaczka, niedosłuch, alergie. Potrzebna jest też specjalistyczna pomoc (terapeutów, lekarzy), która jest bardzo kosztowna i często przerasta możliwości finansowe rodziców. Małżeństwa, które postanowiły zapewnić bezpieczny i pełny miłości domu zdecydowały się na ogromne poświęcenie opiekując się dzieckiem, które dotknięte jest różnymi zaburzeniami. Dziecko, które od urodzenia nie zostało otoczone miłością i różnego rodzaju bodźcami: dotykiem, tuleniem, mówieniem, nie reaguje prawidłowo – stąd widoki kiwających się kilkulatków w domach dziecka, albo dzieci leżących bez ruchu. Ogromne szczęście, że są pary, które chcą stać się rodzicami dla porzuconych i chorych dzieci. Jednak często brakuje im specjalistycznej wiedzy na temat tego jak pomóc dziecku, a także pieniędzy. Niestety w Polsce leczenie zaburzeń potraumatycznych to olbrzymi problem, z uwagi na to, że brakuje specjalistów, terapia jest bardzo kosztowna, pojawiają się również dodatkowe koszty, np. dojazdy do większych miast. Bardzo często rodzice adopcyjni po adopcji zostają pozostawieni sami sobie i często nie wiedzą jak radzić sobie z chorobą dziecka lub pojawiającymi się trudnościami.

Co możemy zrobić?

Po zakończeniu procesu adopcyjnego wiele rodzin zgłasza się do Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego, który na miarę swoich możliwości stara się służyć pomocą, radą oraz wsparciem merytorycznym i emocjonalnym. Dla rozwiązania problemu, który dotyczy tak wielu rodzin potrzebne jest kompleksowe wsparcie i stworzenie specjalistycznego programu pomocy: POŁĄCZENI MIŁOŚCIĄ. Elementami składającymi się na program pomocy jest:

 

  • zatrudnienie terapeuty traumy – który będzie niósł pomoc dla rodziców i dzieci w procesie zdrowienia po często dramatycznych przejściach, np. z trudnych doświadczeń z domu biologicznego: biedy, głody, przemocy, wykorzystywania, odrzucenia. Planujemy sfinansować rok pracy terapeuty, który będzie dostępny dla rodzin w Ośrodku przez kilka godzin w tygodniu. W przypadku zebrania większej ilości pieniędzy terapeuta będzie dostępny również po zakończeniu planowanego okresu.
  • zorganizowanie 3 edycji warsztatów edukacyjnych – dotyczących kompetencji rodzicielskich, narzędzi i metod pomocy dziecku, ze szczególnym uwzględnieniem terapii domowej, problemów z adaptacją dziecka do nowego środowiska, problemów z emocjami i zmian rozwojowych. 
  • stworzenie funduszu adopcyjnego – z którego będziemy dofinansowywać terapie rodzin, które zamieszkują poza Łodzią i województwem (z uwagi na bardzo dobrą opinię Ośrodka pary zainteresowane adopcją zgłaszają się do nas z całego kraju), a także inne potrzeby np. specjalistyczne leczenie dzieci.
Jak mogę pomóc?

Chcąc stworzyć program pomocy POŁĄCZENI MIŁOŚCIĄ dla dzieci i rodziców adopcyjnych potrzebujemy Twojego wsparcia finansowego. Możesz pomóc wpłacając darowiznę w wysokości 50 zł, 100 zł, 200 zł lub innej wskazanej przez Ciebie kwoty:

 

  • poprzez naszą stronę internetową, wystarczy kliknąć:

Przekaż darowzinę

 

  • przelewając pieniądze na konto: 43 1140 1108 0000 2031 5500 1001
Bajka adopcyjka

Partnerzy