Środki publiczne - Archidiecezialny Ośrodek Adopcyjny - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Środki publiczne

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi w chwili obecnej realizuje ze środków publicznych następujące zadania publiczne:

Prowadzenie ośrodka adopcyjnego

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Samorząd Województwa Łódzkiego

 

Nazwa zadania:                                                        

Prowadzenie ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny

 

Kwota dotacji:                  

470 000 PLN (na 2022 r.)

 

Tryb zlecenia zadania:                         

finansowanie (powierzenie realizacji zadania)

 

Czas realizacji zadania: 

całoroczny

 

Opis:

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny realizuje zadania przewidziane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.). W Ośrodku kompleksową pomoc mogą uzyskać:

  • kandydaci na rodziców adopcyjnych,
  • rodziny adopcyjne,
  • matki/rodzice biologiczni rozważający decyzję o oddaniu dziecka do adopcji,
  • dorośli adoptowani.

 

 

 

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego.


Partnerzy