Środki publiczne

Centrum Służby Rodzinie w chwili obecnej realizuje zadania publiczne z następujących środków publicznych:

Świetlica środowiskowa

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny / Miasto Łódź

 

Nazwa zadania:                                                        

Prowadzenie świetlicy środowiskowej.

 

Kwota dotacji:                                      

679 271,37 PLN / 31 279,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.12.2018 - 31.12.2020 / 01.01.2019-31.12.2019

     

Opis:

Celem projektu jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-15 lat, zagrożonych ubóstwem oraz ekskluzją społeczną, z terenu Łodzi. Centrum Służby Rodzinie planuje nie tylko utrzymać placówkę przez wymagany czas w i po projekcie, ale chce by na trwałe stała się ona ważnym punktem na mapie rewitalizacji społecznej Łodzi. W świetlicy prowadzone są zajęcia socjalizacyjne w szerokim zakresie: poprzez indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone na świetlicy, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, sportowe prowadzenie kół zainteresowań rozwijających naturalne talenty i predyspozycje dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie oraz specjalistyczne zajęcia indywidualne.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Łódź.


 


Partnerzy