Środki publiczne

Centrum Służby Rodzinie w chwili obecnej realizuje zadania publiczne z następujących środków publicznych:

Jadłodajnia dla potrzebujących

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

 

Kwota dotacji:                  

201 000 PLN (na 2018 r.)

 

Tryb zlecenia zadania:                         

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania: 

całoroczny (do 31.12.2018)

 

Opis:

W jadłodajni Centrum Służby Rodzinie osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi mogą liczyć na ciepły, bezpłatny posiłek. Korzystają z niego: osoby uzależnione, pijące szkodliwie i członkowie ich rodzin (dorośli i dzieci) oraz osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialno-bytowej.

 

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.


 

Świetlica środowiskowa

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny / Miasto Łódź

 

Nazwa zadania:                                                        

Prowadzenie świetlicy środowiskowej.

 

Kwota dotacji:                                      

679 271,37 PLN / 31 279,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.04.2016 - 31.12.2018 / 01.01.2018-31.12.2018

     

Opis:

Celem projektu jest stworzenie opiekuńczo-wychowawczej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-15 lat, zagrożonych ubóstwem oraz ekskluzją społeczną, z terenu dzielnicy Łódź-Górna. Centrum Służby Rodzinie planuje nie tylko utrzymać placówkę przez wymagany czas w i po projekcie, ale chce by na trwałe stała się ona ważnym punktem na mapie rewitalizacji społecznej Łodzi. Centrum ma zamiar prowadzić zajęcia socjalizacyjne w szerokim zakresie: poprzez indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone na świetlicy, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, sportowe oraz prowadzenie kół zainteresowań rozwijających naturalne talenty i predyspozycje dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie.


 

Wsparcie i poradnictwo dla członków rodzin osób dotkniętych problemem alkoholowym

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

"Jesteśmy dla Ciebie – wsparcie i poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzin osób dotkniętych problemem alkoholowym"

 

Kwota dotacji:                                      

16 800,00 PLN 

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.03.2018 - 31.12.2018

     

Opis:

W ramach projektu członkowie rodzin osób dotkniętych problemem alkoholowym mogą liczyć na poradnictwo psychologiczne, rodzinne i socjalne.

 

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.


 

Poradnictwo psychologiczne dla par

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Nazwa zadania:                                                        

Małżeńskie SOS - pomoc psychologiczna dla par - edycja 2

 

Kwota dotacji:                                      

36 000,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.07.2018 - 31.12.2018

     

Opis:

Projekt przewiduje prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla par.

Projekt dofinansowywany przez Województwo Łódzkie.


 

 

 

Pracownia plastyczna dla dzieci

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź

 

Nazwa zadania:                                                        

M. Łodzi artyści – dziecięcy klub plastyczny – edycja trzecia

 

Kwota dotacji:                  

6 960,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:                         

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania: 

01.09.2018 - 28.12.2018

 

Opis:

Warsztaty plastyczne dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.


 

Program edukacyjno-socjalizacyjny "Mój Patriotyzm" dla dzieci ze świetlicy środowiskowej

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Nazwa zadania:                                                        

Program edukacyjno-socjalizacyjny "Mój Patriotyzm". "M. Łodzi Niegniewni" na wilczym szlaku.

 

Kwota dotacji:                  

72 320,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:                         

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania: 

01.07.2018 - 31.12.2018

 

Opis:

Projekt przewiduje edukacyjny program patriotyczny oraz organizację obozu dla dzieci ze świetlicy tropem „Żołnierzy Wyklętych”.

 

 

 

Projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez Narodowy Instytut Wolności.


 

Ośrodek dla Świadków i Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Ministerstwo Sprawiedliwości (Fundusz Sprawiedliwości)

 

Nazwa zadania:                                                        

Zaczynam od nowa - udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym.

 

Kwota dotacji:                  

424 908,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:                         

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania: 

01.02.2018 - 31.12.2018

 

Opis:

Poradnictwo (w tym psychologiczne i prawne), wsparcie rzeczowe i mieszkaniowe dla pokrzywdzonych, świadków i osób im najbliższych.

 

 

 

Projekt dofinansowany z Funduszu Sprawiedliwości (Ministerstwa Sprawiedliwości).


 


Partnerzy