Środki publiczne - CSR - bezpośrednie działania - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Środki publiczne

Centrum Służby Rodzinie w chwili obecnej realizuje zadania publiczne z następujących środków publicznych:

Grupa wsparcia dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź

 

Nazwa zadania:                                                        

Moja rodzina może być inna – grupa wsparcia dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym

 

Kwota dotacji:                  

9 345,00 zł (na rok 2019)

 

Tryb zlecenia zadania:                         

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania: 

01.03.2019-31.12.2021

 

Opis:

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym w rodzinie

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.


 

Obóz profilaktyczno-sportowy dla dzieci ze świetlicy

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź

 

Nazwa zadania:                                                        

"Gram czysto" - obóz profilaktyczno-sportowy dla dzieci ze świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni".

 

Kwota dotacji:                  

17 000,00 zł (na 2021r.)

 

Tryb zlecenia zadania:                         

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania: 

10.06.2019 - 31.12.2021

 

Opis:

Organizacja profilaktycznych obozów wakacyjnych dla dzieci ze świetlicy

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.


 

Poradnictwo psychologiczne dla par

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Nazwa zadania:                                                        

Małżeńskie SOS - pomoc psychologiczna dla par - edycja 3

 

Kwota dotacji:                                      

38 660,00 zł

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.07.2019 - 31.12.2019

     

Opis:

Projekt przewiduje prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla par.

Projekt dofinansowywany przez Województwo Łódzkie.


 

 

 

Świetlica środowiskowa

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny / Miasto Łódź

 

Nazwa zadania:                                                        

Prowadzenie świetlicy środowiskowej.

 

Kwota dotacji:                                      

623 617,50 zł / 28 459,00 zł

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.12.2018 - 30.06.2021 / 01.01.2021-31.12.2023

     

Opis:

Celem projektu jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-15 lat, zagrożonych ubóstwem oraz ekskluzją społeczną, z terenu Łodzi. Centrum Służby Rodzinie planuje nie tylko utrzymać placówkę przez wymagany czas w i po projekcie, ale chce by na trwałe stała się ona ważnym punktem na mapie rewitalizacji społecznej Łodzi. W świetlicy prowadzone są zajęcia socjalizacyjne w szerokim zakresie: poprzez indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone na świetlicy, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, sportowe prowadzenie kół zainteresowań rozwijających naturalne talenty i predyspozycje dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie oraz specjalistyczne zajęcia indywidualne.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Łódź.


 


Partnerzy