Środki publiczne i 1% podatku

Środki publiczne

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w chwili obecnej realizuje zadania publiczne z następujących środków publicznych:

 

Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego.

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny / Miasto Łódź

 

Nazwa zadania:                                                        

Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM  im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego.

 

Kwota dotacji:                                      

1 418 739,29 zł

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:       

2020-09-01 - 2022-10-31            

     

Opis: Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 72 matek z obszaru rewitalizacji, podopiecznych Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowego programu "włączającego" społecznie i zawodowo, w ramach 6 edycji realizowanych w okresie IX.2020-X.2022, na co złożą się:

  • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne udzielane w trybie ciągłym
  • trening umiejętności społecznych
  • "włączająca" grupa wsparcia
  • analiza potrzeb i predyspozycji zawodowych, zgodnie z którą uczestniczki zostaną skierowane na szkolenia zawodowe, dobrane do swoich potrzeb i możliwości
  • 3-miesięczne staże zawodowe
  • Opracowanie Indywidualnego Planu Reintegracji i Indywidualny Plan Działania.

 

Szkolenie kompetencji rodzicielskich

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Samorząd Województwa Łódzkiego reprezentowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej

www.lodzkie.pl

 

Nazwa zadania:                                                        

Pokochaj urwisa – szkolenie kompetencji rodzicielskich. Edycja 4.                                        

 

Kwota dotacji:                                      

8 600,00 zł

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.08.2020 - 31.12.2020

     

Opis:

Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów dla rodziców mających problemy wychowawcze.

 

 

 

1% podatku

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w dniu 10.10.2007 uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Status OPP umożliwia pozyskiwanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W kolejnych latach Fundacja otrzymała z tego tytułu następujące kwoty:

 

Za 2018 r.

   875 742,82

Za 2017 r.

   741 150,38

Za 2016 r.       

   645 663,88

Za 2015 r.

   651 462,56

Za 2014 r.

   625 402,09

Za 2013 r.

   632 507,02

Za 2012 r.

   445 084,26

Za 2011 r.

   469 389,59

Za 2010 r.

   834 806,86

Za 2009 r.

 1 758 682,62

Za 2008 r.

 2 449 381,37

Za 2007 r.    389 264,20

    

             

 

 

 


Partnerzy