Środki publiczne i 1% podatku

Środki publiczne

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w chwili obecnej realizuje zadania publiczne z następujących środków publicznych:

 

Szkolenie kompetencji rodzicielskich

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Województwo Łódzkie reprezentowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej

 

Nazwa zadania:                                                        

Pokochaj urwisa – szkolenie kompetencji rodzicielskich. Edycja 3.                                        

 

Kwota dotacji:                                      

12 570,00 zł

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.08.2019 - 31.12.2019

     

Opis:

Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów dla rodziców mających problemy wychowawcze.

Projekt dofinansowywany przez Samorząd Województwa Łódzkiego.


 

 

 

 

 

1% podatku

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w dniu 10.10.2007 uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Status OPP umożliwia pozyskiwanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W kolejnych latach Fundacja otrzymała z tego tytułu następujące kwoty:

 

Za 2017 r.

   741 150,38

Za 2016 r.       

   645 663,88

Za 2015 r.

   651 462,56

Za 2014 r.

   625 402,09

Za 2013 r.

   632 507,02

Za 2012 r.

   445 084,26

Za 2011 r.

   469 389,59

Za 2010 r.

   834 806,86

Za 2009 r.

 1 758 682,62

Za 2008 r.

 2 449 381,37

Za 2007 r.    389 264,20

    

             

 

 

 


Partnerzy