Środki publiczne i 1% podatku - Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" (OPP) - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Środki publiczne i 1% podatku

Środki publiczne

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w chwili obecnej realizuje zadania publiczne z następujących środków publicznych:

 

Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego.

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

Nazwa zadania:                                                        

Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM  im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego.

 

Kwota dotacji:                                      

1 418 739,29 zł

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:       

2020-09-01 - 2022-10-31            

     

Opis: Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 72 matek z obszaru rewitalizacji, podopiecznych Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowego programu "włączającego" społecznie i zawodowo, w ramach 6 edycji realizowanych w okresie IX.2020-X.2022, na co złożą się:

  • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne udzielane w trybie ciągłym
  • trening umiejętności społecznych
  • "włączająca" grupa wsparcia
  • analiza potrzeb i predyspozycji zawodowych, zgodnie z którą uczestniczki zostaną skierowane na szkolenia zawodowe, dobrane do swoich potrzeb i możliwości
  • 3-miesięczne staże zawodowe
  • Opracowanie Indywidualnego Planu Reintegracji i Indywidualny Plan Działania.

 

 

 

 

1% podatku

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w dniu 10.10.2007 uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Status OPP umożliwia pozyskiwanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W kolejnych latach Fundacja otrzymała z tego tytułu następujące kwoty:

 

Za 2021 r.

1 161 440,00 zł

Za 2020 r.

   964 967,72 zł

Za 2019 r.

   972 905,69 zł

Za 2018 r.

   875 742,82 zł

Za 2017 r.

   741 150,38 zł

Za 2016 r.       

   645 663,88 zł

Za 2015 r.

   651 462,56 zł

Za 2014 r.

   625 402,09 zł

Za 2013 r.

   632 507,02

Za 2012 r.

   445 084,26

Za 2011 r.

   469 389,59

Za 2010 r.

   834 806,86

Za 2009 r.

 1 758 682,62

Za 2008 r.

 2 449 381,37

Za 2007 r.    389 264,20

    

             

 

 

 


Partnerzy

Alerta
Sempre
ZWIK
IT Auditor
Marlena Piotrowska
Pastuszko
ROSSMANN
Kancelaria Prawno-Podatkowa Gardens Tax & Legal
PGE
Golden Rose
Monnari
Lionelo
Delia
Freshmail
Menno
PITAX.pl
Procter & Gamble Company
Pallottinum
Wydawnictwo M
Literatura
Ministerstwo Książki
Święty Paweł
Kino Charlie
CK Akrybia
H. Skrzydlewska