Środki publiczne i 1% podatku

Środki publiczne

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w chwili obecnej realizuje zadania publiczne z następujących środków publicznych:

 

Działania z zakresu propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Ministerstwo Sprawiedliwości (Fundusz Sprawiedliwości)

 

Nazwa zadania:                                                        

Mój świat bez przemocy - przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży.
 

Kwota dotacji:                                      

244 916,10 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.09.2018 – 31.12.2018

     

Opis:

Działania z zakresu dialogu bez przemocy: kampania promocyjna na temat zjawiska przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, szkolenia dla pracowników POW/placówek wsparcia dziennego, warsztaty dla młodzieży szkolnej, konsultacje psychologiczne.

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


 

 

Grupa wsparcia dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

"Moja rodzina może być inna – grupa wsparcia dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym."

 

Kwota dotacji:                                      

9 440,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.03.2018 - 31.12.2018

     

Opis:

Projekt przewiduje prowadzenie grupy wsparcia dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym.

 

 

 

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.


 

 

Szkolenie kompetencji rodzicielskich

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Województwo Łódzkie reprezentowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej

 

Nazwa zadania:                                                        

Pokochaj urwisa – szkolenie kompetencji rodzicielskich. Edycja 2.                                        

 

Kwota dotacji:                                      

11 470 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.08.2018 - 31.12.2018

     

Opis:

Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów dla rodziców mających problemy wychowawcze.

Projekt dofinansowywany przez Samorząd Województwa Łódzkiego.


 

 

Podmiot przekazujący środki publiczne:      

Miasto Łódź – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi

 

Nazwa zadania:                                                        

"Moja rodzina może być inna – grupa wsparcia dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym."

 

Kwota dotacji:                                      

9 440,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                       

01.03.2017 - 31.12.2017

     

Opis:

Projekt przewiduje prowadzenie grupy wsparcia dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym.

Warsztaty dla rodziców z zakresu rozwoju i potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Podmiot przekazujący środki publiczne:     

Miasto Łódź

 

Nazwa zadania:                                        

Dziecko to dar - zrozum, kochaj, nie krzywdź.

 

Kwota dotacji:                                   

7 500,00 PLN

 

Tryb zlecenia zadania:

dofinansowanie (wsparcie zadania publicznego)

 

Czas realizacji zadania:                      

01.09.2018 - 28.12.2018

 

Opis:

Prowadzenia warsztatów dla rodziców w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  z zakresu rozwoju i potrzeb dziecka oraz wychowywania dzieci.

 

Projekt dofinansowywany przez Miasto Łódź.


 

 

 

 

1% podatku

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” w dniu 10.10.2007 uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Status OPP umożliwia pozyskiwanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W kolejnych latach Fundacja otrzymała z tego tytułu następujące kwoty:

 

Za 2017 r.

   741 150,38

Za 2016 r.       

   645 663,88

Za 2015 r.

   651 462,56

Za 2014 r.

   625 402,09

Za 2013 r.

   632 507,02

Za 2012 r.

   445 084,26

Za 2011 r.

   469 389,59

Za 2010 r.

   834 806,86

Za 2009 r.

 1 758 682,62

Za 2008 r.

 2 449 381,37

Za 2007 r.    389 264,20

    

             

 

 

 


Partnerzy