CSR - Program edukacyjno-socjalizacyjny "Mój Patriotyzm". "M. Łodzi Niegniewni" na wilczym szlaku

 • O projekcie
 • Aktualności
 • Dokumenty i materiały
 • Ogłoszenia
 • RODO
 • Kontakt

W ramach projektu "Mój Patriotyzm". "M. Łodzi Niegniewni" na wilczym szlaku, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, podopieczni świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni" wezmą udział w obozie edukacyjno-socjalizacyjnym oraz zostaną objęci cyklem zajęć aktywizacyjnych i wychowawczych, krzewiących postawy patriotyczne i poszerzających wiedzę historyczną dzieci.

 

Program: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Priorytet: II Aktywne społeczeństwo

Działanie: 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej

Strefa pożytku publicznego: 18 Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Celem projektu jest aktywizacja dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez promocję wartości patriotycznych i właściwych postaw obywatelskich.

 

 29.11.2018

 

Naszymi kolejnymi gośćmi w ramach "Spotkań z autorytetem" byli aktualni żołnierze. Dziękujemy za przybliżenie nam realiów służby, prezentację broni i sprzętu (w tym także prowiantu i środków medyczno-opatrunkowych!) oraz pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy na polu bitwy. Z takimi obrońcami żadne niebezpieczeństwa nie mogą być nam straszne :)

28.11.2018

 

Na zakończenie listopada, w którym świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości, urządziliśmy świetlicowy turniej w grę planszową "Ale historia!", testującą podstawową wiedzę z zakresu historii i kultury Polski (gra została przygotowana pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Zwycięzcom wszystkich pojedynków "jeden na jeden" gorąco gratulujemy: wykazaliście się znakomitą znajomością historii naszego kraju. Wszyscy jesteście prawdziwymi "małymi patriotami"!

02.11.2018

 

Na zakończenie października w ramach cyklu zajęć "Mój patriotyzm" przypomnieliśmy sobie sylwetki Żołnierzy Wyklętych, z majorem Henrykiem Szendzielorzem na czele. Bardzo pomogła w tym gra karciana "Bohaterowie Wyklęci". Połączenie nauki i zabawy: to lubimy!

Choć wybory podejmowane przez nas w grze nie były nawet w części tak trudne, jak te przed jakimi stawali "Wyklęci", to zarówno sam klimat rozgrywki, jak i postacie bohaterów zapamiętamy na długo.

16.10.2018

 

Naszym drugim gościem w ramach "Spotkań z autorytetem" był pan Roman Szymański, weteran misji wojskowych. Dziękujemy za przybliżenie nam realiów służby naszych dzielnych żołnierzy oraz prezentację broni i sprzętu. Jak można zaobserwować na zdjęciu poniżej: następcy rosną!

25.09.2018

 

Jesteśmy już po pierwszym "Spotkaniu z autorytetem". W dniu 25.09 mieliśmy przyjemność gościć Przemysława Wieczorka. To niesamowite jak nasz gość potrafił natchnąć wszystkich wiarą w sens tego co się robi i poczuciem, że bez względu na wszystko - "można". Dziękujemy, mistrzu!

14.09.2018

 

"Ordery patrioty" już gotowe! Czekamy na pierwsze "Spotkanie z autorytetem" w ramach cyklu realizowanego w programie "Mój Patriotyzm". "M. Łodzi Niegniewni" na wilczym szlaku: już 25.09 odwiedzi nas pan Przemysław Wieczorek, wicemistrz świata i Europy w para taekwondo! Oczywiście obowiązkowo zostanie obdarowany orderem. Mamy nadzieję, że mu się spodoba :)

29.08.2018

 

W dniach 19.08-28.08.2018 r. dzieci ze świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni" uczestniczące w projekcie wzięły udział w obozie edukacyjno-socjalizacyjnym "Na wilczym szlaku".

 

W ramach wyjazdu m. in. :

 • zwiedzaliśmy Ostrołękę krocząc tropami II wojny światowej, gdzie przedstawiciele powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych zorganizowali dla nas "żywą lekcję historii", za którą serdecznie dziękujemy

 • braliśmy udział w grach terenowych, pokazujących warunki działań oddziałów partyzanckich zarówno w realiach wojennych, jak i podziemia niepodległościowego po 1945 r.

 • odkrywaliśmy trudne i chwalebne karty historii naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem walki i losów Żołnierzy Wyklętych

 • odwiedziliśmy Wilczy Szaniec, bunkry w Mamerkach i twierdzę Boyen w Giżycku

 • udaliśmy się w rejs po jeziorze Niegocin, wcielając sie w rolę marynarzy, a nawet kapitana :)

 • wypoczęliśmy w ośrodku Bęsia nad pięknym mazurskim jeziorem

 

A ślady tego wszystkiego można znaleźć w poniższej fotorelacji. Szkoda, że to już koniec obozu...

09.07.2018

 

Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do projektu  "Mój Patriotyzm". "M. Łodzi Niegniewni" na wilczym szlaku. Projekt kierowany jest wyłącznie do podopiecznych świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni". Wszelkie informacje na temat organizowanego wyjazdu znajdują się w regulaminie projektu oraz regulaminie obozu - M. Łodzi Niegniewni na wilczym szlaku. - dostępnych na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu

Dokumenty do pobrania

Rozeznania rynku, zapytania ofertowe i inne

Ogłoszenie nr nr 1/07/18/FIO z dnia 03.07.2018 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA PROJEKTU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Użyte skróty

 

Projekt

 

to Program edukacyjno-socjalizacyjny "Mój Patriotyzm". "M. Łodzi Niegniewni" na wilczym szlaku czyli zadanie publiczne realizowane przez Centrum Służby Rodzinie ze środków Grantodawcy.

 

Grantodawca

to podmiot publiczny, który współfinansuje Projekt: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

RODO

to obowiązujący w całej Unii Europejskiej akt prawny dotyczący ochrony prywatności. Jego pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Informacja dla uczestników projektu:

 

 1. Kim jesteśmy?

Realizatorem Projektu jest Centrum Służby Rodzinie. Nasze pełne dane to:

 

Centrum Służby Rodzinie, kościelna osoba prawna, prowadząca działalność pożytku publicznego

Adres: Łódź 93-162, ul. Broniewskiego 1a

Strona www: csr.org.pl

Adres e-mail: csr@csr.org.pl

 

Dane kontaktowe biura Projektu – poniżej w stopce strony.

 

Tzw. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie Projektu będziemy my, czyli powyższy podmiot.

 

 

 1. W jakim celu przetwarzamy dane i na jakiej podstawie prawnej?

Pani/Pana dane / dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu:

 • wykonania zadania realizowanego w ważnym interesie publicznym, tj. realizacji Projektu, co oznacza w szczególności udostępnianie podanych danych do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Grantodawcy ewaluacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g lub art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
 • upublicznienia informacji o Projekcie i promocji Projektu na stronach prowadzonych przez Centrum Służby Rodzinie – w przypadku wyrażenia zgody na zrobienie zdjęć Pani/Pana dziecka przy realizacji Projektu; fotografia wizerunku może być łączona i zestawiana z innymi fotografiami, tekstami i ilustracjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Ponadto, informujemy, że w budynku Domu Samotnej Matki oraz w budynku Kompleksu Żywieniowego przy ul. Broniewskiego 1a oraz wokół nich – tj. tam, gdzie w związku z realizacją Projektu może Pani/Pan niekiedy przebywać / może niekiedy przebywać Pani/Pana dziecko – jest stosowany monitoring wizyjny. Kamery zainstalowane są wewnątrz i na zewnątrz budynku:

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 222 Kodeksu pracy).

 

W toku realizacji Projektu może się zdarzyć, że podanie określonych danych będzie wynikać także z innych podstaw np. z Pani/Pana zgody albo z przepisów prawa. W tym pierwszym przypadku zgoda będzie dobrowolna, tj. nie musi jej Pani/Pan udzielać; w tym drugim – podanie danych może być, jako wymóg ustawowy, obowiązkowe (wówczas skutki niepodania danych będą zamieszczone w tych przepisach). W tym zakresie będziemy udzielać dodatkowych informacji poza tą, wskazaną w niniejszym formularzu.

 

 

 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych to warunek uczestnictwa w Projekcie, tj. możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie edukacyjno-socjalizacyjnym „Na wilczym szlaku” oraz zajęciach w świetlicy w ramach programu „Mój patriotyzm”: warsztatach tematycznych i związanych z nimi wyjściach na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.  Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość skorzystania wsparcia w ramach Projektu.

 

W przypadku wyrażenia zgody na zrobienie zdjęć w trakcie Projektu i zamieszczenie ich na stronach internetowych Centrum Służby Rodzinie – czyli  tzw. utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku – zgoda jest dobrowolna a brak jej udzielenia nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, w szczególności nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w Projekcie.

 

W toku realizacji Projektu może się zdarzyć, że podanie określonych danych będzie wynikać także z innych podstaw niż Państwa zgoda czy realizacja Projektu np. z przepisów prawa. Wówczas podanie danych może być, jako wymóg ustawowy, obowiązkowe (wówczas skutki niepodania danych będą zamieszczone w tych przepisach).

 

 

 1. Komu możemy przekazać dane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być:

 • podmioty, które pomagają nam w funkcjonowaniu, w szczególności świadcząc dla nas rozmaite usługi (firmy hostingowe lub informatyczne, utrzymujące nasze systemy; Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi, kurierzy; prawnicy, doradcy podatkowi, audytorzy, firma ubezpieczająca dzieci biorące udział w programie, firma organizująca wyjazd na obóz edukacyjno-socjalizacyjny);
 • Grantodawca i podmioty z nim związane, przetwarzające dane w szczególności w celu kontroli realizacji Projektu: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: NIW – CRSO) oraz podmioty przeprowadzające ewaluację na zlecenie NIW - CRSO

Jeśli dojdzie do przekazania danych osobowych w/w podmiotom nastąpi to jedynie w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkretnej czynności.

 

Centrum Służby Rodzinie przy przetwarzaniu Pani/Pana danych nie będzie stosować zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 1. Jak długo będziemy przechowywać dane?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i wymogi Projektu, tj. 5 lat, licząc od początku 2019 roku.

 

W zakresie monitoringu w budynkach przy ul. Broniewskiego 1a nagrania obrazu mogą być przechowywane  przez  okres  nieprzekraczający  3 miesięcy  od  dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w/w termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (art. 222 § 3 i 4 Kodeksu pracy).

 

W razie zmiany w/w przepisów Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na zasadach wynikających ze zmienionych przepisów.

 

 

 1. Jakie ma Pani/Pan prawa?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania ich,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym

 

w przypadku Centrum Służby Rodzinie Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa). W pierwszej kolejności zachęcamy jednak do kontaktu z nami.

 

 

 1. Czy może sprzeciwić się Pani/Pan przetwarzaniu danych po ich podaniu lub cofnąć zgodę?

Tak. Tam, gdzie podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadania publicznego (art. 6.1.e RODO; podstawy przetwarzania podajemy w pkt 2 powyżej) ma Pani/Pan uprawnienie do sprzeciwu; może Pani/Pan zgłosić go z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Tam, gdzie podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6.1.a lub 9.1.a RODO; podstawy przetwarzania podajemy w pkt 2 powyżej)  ma Pani/Pan uprawnienie do cofnięcia zgody w każdym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem).

 

W takiej sytuacji prosimy o napisanie do nas maila w tej sprawie na adres biura Projektu lub po prostu zgłoszenie się do biura; a gdy Pani/Pana udział w Projekcie zakończy się – napisanie do nas mail na adres Centrum Służby Rodzinie lub zgłoszenie się do nas (nasze dane kontaktowe znajdują się na początku tego formularza).

Biuro Projektu:

 

ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

tel: 530 960 993

email: szczepanski@csr.org.pl


Partnerzy