Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy - Projekty - Projekty 

Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy

 • O projekcie
 • Cel projektu
 • Zapytania ofertowe
 • Ogłoszenia o zatrudnieniu
 • Aktualności
Projekt Nr 6/14-2022/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy”
współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Projekt współfinansowany z Budżetu Państwa.
Beneficjent projektu: Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Partner Projektu: Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

Celem nadrzędnym projektu jest:

wsparcie działań dotyczących przyjmowania, zapewnienia potrzeb i integracji uchodźców z Ukrainy, w szczególności tych, którzy uciekli po zbrojnej napaści Rosji na ten kraj i przekroczyli granicę RP od dnia 24 lutego 2022 r.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • zapewnienie doradztwa i pomocy w zakresie legalizacji pobytu, kwestiach administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez stworzenie punktów informacyjno-doradczych w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim,
 • ułatwienie uchodźcom z Ukrainy dostępu do niezbędnych informacji poprzez:
 • infolinię i call center, co korzystnie wpłynie na obsługę osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety ciężarne, osoby samotnie wychowujące małoletnie dzieci itp.

Dni Otwarte (2 razy w tygodniu, w tym sobota, w dzień powszedni w godzinach 16-19, w sobotę w godzinach 9-13) w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim,

Skierniewicach i Sieradzu

 • zapewnienie zwiększonego kontaktu i integracji ze społeczeństwem polskim oraz pomoc bezpośrednia, polegające na organizacji zajęć, wyjazdów i kolonii językowo-integracyjnych połączonych z nauką oraz zajęć z nauki języka polskiego dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzież, osoby dorosłe (w tym seniorzy). W ramach zajęć uczestnicy otrzymają ciepły posiłek będą mieli zapewnioną przerwę kawową oraz mały poczęstunek, a na zakończenie każdego semestru paczkę.
 • ułatwienie dostępu do istotnych informacji, niezbędnych dla cudzoziemców z grup docelowych i forma kontaktu z administracją publiczną, a także znakomita promocja Projektu, poprzez utworzenie i prowadzenie strony internetowej dedykowanej uchodźcom z Ukrainy, na której zamieszczane będą aktualne informacje o możliwych formach wsparcia, godzinach funkcjonowania punktów informacyjno-doradczych, terminach rozpoczęcia szkoleń, kursów, wyjazdów i zajęć integracyjnych itp., miejscach udzielania pomocy w załatwianiu spraw codziennych w innych instytucjach i urzędach.

Strona internetowa będzie w wersji polskiej, ukraińskiej i angielskiej.

Cele te wpisują się bezpośrednio w obszary wsparcia FAMI (Cel Szczegółowy Integracja/ Legalna Migracja Programu Krajowego FAMI), ponieważ umożliwią adaptację i integrację cudzoziemców i ich dzieci ze społeczeństwem polskim.

12.09.2023

INFORMACJA Z WYBORU OFERTY (12 września 2023 r.)
w postępowaniu nr ZO/FAMI/9/2023 z dnia 29.08.2023 r. /do pobrania/

6.09.2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (6 września 2023 r.)
w postępowaniu nr ZO/FAMI/9/2023 z dnia 29.08.2023 r., dotyczącym udzielenia zamówienia „Usługa organizacji wyjazdów integracyjnych” /do pobrania/

 

29.08.2023

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia: 


„Usługa organizacji wyjazdów integracyjnych”
nr ZO/FAMI/9/2023 z dnia 29.08.2023 r. w ramach projektu Nr 6/14-2022/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy” współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe "Usługi organizacji wyjazdów integracyjnych": /pobierz/
(w wersji edytowalnej: /pobierz/)
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia: /pobierz/
(w wersji edytowalnej: /pobierz/)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy: /pobierz/
(w wersji edytowalnej /pobierz/)
Załącznik nr 3 - wzór umowy - w wersji edytowalnej: /pobierz/

22.06.2023

INFORMACJA Z WYBORU OFERTY 
w postępowaniu nr ZO/FAMI/8/2023 z dnia 26.05.2023 r. /do pobrania/

19.06.2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
w postępowaniu nr ZO/FAMI/8/2023 z dnia 26.05.2023 r., dotyczącym udzielenia zamówienia „Usługa organizacji kolonii letnich” /do pobrania/

 

26.05.2023

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia: 


„Usługa organizacji kolonii letnich”
nr ZO/FAMI/8/2023 z dnia 26.05.2023 r. w ramach projektu Nr 6/14-2022/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy” współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe "Usługi organizacji koloni letnich": /pobierz/
(w wersji edytowalnej: /pobierz/)
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia: /pobierz/
(w wersji edytowalnej: /pobierz/)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy: /pobierz/
(w wersji edytowalnej /pobierz/)
Załącznik nr 3 - wzór umowy - w wersji edytowalnej: /pobierz/

 

 

 

23.05.2023 r. 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT 

1 - w postępowaniu nr ZO/FAMI/7/2023 z dnia 27.04.2023 r., dotyczącym udzielenia zamówienia „Usługa organizacji kolonii letnich” 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy :
WŁÓCZYKIJ Sebastian Cienkosz ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków która uzyskała 100 pkt podczas oceny ofert. 

link do pobrania całej informacji

2 - w postępowaniu nr ZO/FAMI/4/2023 z dnia 27.04.2023 r., dotyczącym udzielenia zamówienia „Przeprowadzenia 12 szkoleń z zakresu prowadzenia własnego biznesu” 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53,05-500 Piaseczno 

link do pobrania całej informacji

09.05.2023 r.

W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informuję o wydłużeniu terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym nr ZO/FAMI/7/2023 z dnia 27.04.2023 r. „Usługa organizacji kolonii letnich” przekazujemy odpowiedzi na pytania, oraz zmiany w wzorze umowy i zapytaniu ofertowym:

odpowiedzi na zapytania ofertowe /pobierz/
wzór 
umowy (zmiana 09.05.2023) /pobierz/
zapytanie ofertowe (zmiana 09.05.2023)/pobierz/

13.05.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
w postępowaniu nr ZO/FAMI/4/2023 z dnia 27.04.2023 r., dotyczącym udzielenia zamówienia „Przeprowadzenia 12 szkoleń z zakresu prowadzenia własnego biznesu”  /do pobrania/

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
w postępowaniu nr ZO/FAMI/7/2023 z dnia 27.04.2023 r., dotyczącym udzielenia zamówienia „Usługa organizacji kolonii letnich” /do pobrania/

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
w postępowaniu nr ZO/FAMI/6/2023 z dnia 27.04.2023 r., dotyczącym udzielenia zamówienia „Wykonanie usługi organizacji warsztatów tematycznych” /do pobrania/

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
w postępowaniu nr ZO/FAMI/5/2023 z dnia 27.04.2023 r., dotyczącym udzielenia zamówienia „Usługa doradztwa w zakresie dostosowania się do polskiego rynku pracy i przedsiębiorczości” /do pobrania/

05.05.2023 r.

W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informuję o wydłużeniu terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym nr ZO/FAMI/7/2023 z dnia 27.04.2023 r. „Usługa organizacji kolonii letnich” do dnia 11.05.2023 r., do godz. 12:00. /Informacja do pobrania/

szczegóły oferty: /pod linkiem/

28.04.2023 r.

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówień: 

„Usługa organizacji kolonii letnich”
nr ZO/FAMI/7/2023 z dnia 27.04.2023 r. w ramach projektu Nr 6/14-2022/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy” współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe "Usługi organizacji koloni letnich": /pobierz/
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia: /pobierz/
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy: /pobierz/
Załącznik nr 3 - wzór umowy: /pobierz/

/edytowano: 05.05.2023/ - W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informuję o wydłużeniu terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym nr ZO/FAMI/7/2023 z dnia 27.04.2023 r. „Usługa organizacji kolonii letnich” do dnia 11.05.2023 r., do godz. 12:00. /Informacja do pobrania/

/edytowano: 09.05.2023/
odpowiedzi na zapytania ofertowe /pobierz/
wzór 
umowy (zmiana 09.05.2023) /pobierz/
zapytanie ofertowe (zmiana 09.05.2023)/pobierz/


„Wykonanie usługi organizacji warsztatów tematycznych”
nr ZO/FAMI/6/2023 z dnia 27.04.2023 r. w ramach projektu Nr 6/14-2022/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy” współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe "Wykonanie usługi organizacji warsztatów tematycznych": /pobierz/
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia: /pobierz/
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy: /pobierz/
Załącznik nr 3 - wzór umowy: /pobierz/

„Usługa doradztwa w zakresie dostosowania się do polskiego rynku pracy i przedsiębiorczości”
nr ZO/FAMI/5/2023 z dnia 27.04.2023 r. w ramach projektu Nr 6/14-2022/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy” współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe „Usługa doradztwa w zakresie dostosowania się do polskiego rynku pracy i przedsiębiorczości”: /pobierz/
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy: /pobierz/
Załącznik nr 2 - wzór umowy: /pobierz/

„Przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu prowadzenia własnego biznesu”

nr ZO/FAMI/4/2023 z dnia 27.04.2023 r. w ramach projektu Nr 6/14-2022/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy” współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Zapytanie ofertowe „Przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu prowadzenia własnego biznesu”: /pobierz/

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy: /pobierz/
Załącznik nr 2 - wzór umowy: /pobierz/

27.04.2023 r.

nr ZO/FAMI/3/2023 z dnia 23.03.2023 r. na realizację zadania pn. „Usługi doradztwa w zakresie dostosowania się do polskiego rynku pracy i przedsiębiorczości”. /pobierz/ 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr ZO/FAMI/2/2023 z dnia 23.03.2023 r w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu prowadzenia własnego biznesu”. /pobierz/

23.03.2023 r.

Centrum Służby Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.

„Przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu prowadzenia własnego biznesu”

nr ZO/FAMI/2/2023 z dnia 23.03.2023 r.  w ramach projektu  Nr 6/14-2022/OG-FAMI  pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy” współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji".

do pobrania: zapytanie ofertowe (PDF)
do pobrania: zapytanie ofertowe (.doc)
do pobrania: formularz ofertowy
do pobrania: wzór umowy

 

Projekt Nr 6/14-2022/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy
współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

23.03.2023 r.

Centrum Służby Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.

„Usługa doradztwa w zakresie dostosowania się do polskiego rynku pracy i przedsiębiorczości”
nr ZO/FAMI/3/2023 z dnia 23.03.2023 r. w ramach projektu  Nr 6/14-2022/OG-FAMI  pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy” współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

do pobrania: zapytanie ofertowe (PDF)
do pobrania: zapytanie ofertowe (.doc)
do pobrania: formularz ofertowy
do pobrania: wzór umowy

Projekt Nr 6/14-2022/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji


02.06.2023 r.

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia: 

 1. „Osoba pierwszego kontaktu w punkcieinformacyjno –doradczym w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a”
  nr 12/2022/FAMIz dnia 02.06.2023r 
  w ramach projektu pt. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

  Zapytanie ofertowe "Osoba pierwszego kontaktu w punkcieinformacyjno –doradczym w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a": /pobierz/
  (w wersji edytowalnej: /pobierz/)

 2. „Usługa świadczenia porad prawnych w punkcie informacyjno-doradczymw Piotrkowie Trybunalskim” w ramach projektu pt. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

  Zapytanie ofertowe „Usługa świadczenia porad prawnych w punkcie informacyjno-doradczymw Piotrkowie Trybunalskim”: /pobierz/
  (w wersji edytowalnej: /pobierz/)

 3. „Psychologw punkcieinformacyjno –doradczymw Łodzi” w ramach projektu pt. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

  Zapytanie ofertowe „Psychologw punkcieinformacyjno –doradczymw Łodzi”:/pobierz/.
  (w wersji edytowalnej: /pobierz/)

23.02.2023 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI
I INTEGRACJI, Centrum Służby Rodzinie będące Partnerem ww. projektu zaprasza do złożenia ofert na realizację nw. zamówień:

 1. "Osoba pierwszego kontaktu w punkcie informacyjno-doradczym w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a" nr 1/2023/FAMI z dnia 23.02.2023 r.

do pobrania: ogłoszenie nr 1

do pobrania: formularz ofertowy

Projekt Nr 6/14-2022/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy
współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

16.11.2022 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI
I INTEGRACJI, Centrum Służby Rodzinie będące Partnerem ww. projektu zaprasza do złożenia ofert na realizację nw. zamówień:

 1. „Prowadzenie zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców” nr 1/2022/FAMI z dnia 16.11.2022 r.
   do pobrania: ogłoszenie nr 1
   do pobrania: formularz ofertowy

 2. „Osoba pierwszego kontaktu w punkcie informacyjno – doradczym w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a” nr 2/2022/FAMI z dnia 16.11.2022 r.
   do pobrania: ogłoszenie nr 2
   do pobrania: formularz ofertowy

 3. „Osoba pierwszego kontaktu w punkcie informacyjno – doradczym w Piotrkowie Trybunalskim” nr 3/2022/FAMI z dnia 16.11.2022 r.
   do pobrania: ogłoszenie nr 3
   do pobrania: formularz ofertowy

 4. „Usługa świadczenia porad prawnych w punkcie informacyjno- doradczym” nr 4/2022/FAMI z dnia 16.11.2022
   do pobrania: ogłoszenie nr 4
   do pobrania: formularz ofertowy

 5. „Tłumacz w punkcie informacyjno – doradczym” nr 5/2022/FAMI z dnia 16.11.2022
   do pobrania: ogłoszenie nr 5
   do pobrania: formularz ofertowy

Projekt Nr 6/14-2022/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne dla uchodźców z Ukrainy
współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Відкриття Інформаційно-консультаційного пункту в Пьотркуві-Трибунальському! 
 
Центр Служби Сім’ї відкрив новий інформаційно-консультаційний пункт для осіб з України. Він розташований у Пьотркуві-Трибунальському за адресою вул. Dmowskiego 47 
 
У його рамках потребуючі можуть скористатися з:
правової допомоги
- психологічної допомогі
- консультацій з питань соціальної допомоги
- порад щодо допомоги людям з України
 
Інформаційно-консультаційний пункт працює в годинах:
Понеділок: 11:00-19:00
Вівторок-п'ятниця: 09:00-15:00
Otwarcie Punktu informacyjno-doradczego w Piotrkowie Trybunalskim!
 
Centrum Służby Rodzinie otworzyło nowy Punkt informacyjno-doradczy dla osób z Ukrainy. Znajduje się on w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 47
 
W ramach niego potrzebujący mogą skorzystać z:
 
pomocy prawnej
pomocy psychologicznej
doradztwa dot. pomocy socjalnej
doradztwa dot. pomocy osobom z Ukrainy
 
Punkt informacyjno-doradczy jest otwarty w godzinach:
poniedziałek: 11:00-19:00
wtorek-piątek: 09:00-15:00
Скористайся з безкоштовної допомоги в Інформаційно-консультаційному пункті
В Центрі Службі Сім’ї створено Інформаційно-консультаційний пункт, який надає безкоштовну допомогу українцям 
 
Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 19:00.
В його рамках всі, хто потребує допомоги можуть скористатись з:
 
Допомоги юридичної
по понеділках і четвергах з 15:00 до 17:00
 
Порад з приводу працевлаштування
по середах з 17:30 до 19:30
 
Допомогі психологічно-терапевтичної
(включаючи терапію травми і кризисне консультування,також для дітей та молоді):
з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 19:00
Надаємо допомогу перекладача
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w Punkcie informacyjno-doradczym
 
W Centrum Służby Rodzinie powstał Punkt informacyjno-doradczy świadczący darmową pomoc dla osób z Ukrainy. 
 
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00
 
W ramach niego osoby potrzebujące mogą skorzystać z:
 
Pomocy prawnej
w poniedziałki i czwartki - w godzinach od 15:00 do 17:00
 
Doradztwa zawodowego
w środy, w godzinach od 17:30 do 19:30
 
Pomocy psychologiczno-terapeutycznej
(w tym terapii traumy i interwencji kryzysowej, także dla dzieci i młodzieży)
od poniedziałku do piątku - w godzinach od 11:00 do 19:00
Zapewniamy pomoc tłumacza 
Безкоштовний курс польської мови для українців
В Центрі Службі Сім’ї
вул. Бронєвського 1а в Лодзі 
 
Заняття проходять з понеділка по п’ятницю
В годинах з 9:00 до 20:00
Запис:
По тел.: 797 899 194
e-mail: tatiana@csr.org.p
Skorzystaj z bezpłatnego kursu języka polskiego dla osób z Ukrainy 
 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00 w Centrum Służby Rodzinie przy ul. Broniewskiego 1a w Łodzi
 
Zapisy są możliwe pod numerem: 797 899 194, a także pod adresem e-mail: tatiana@csr.org.pl

Partnerzy