Projekty - co przez to rozumiemy? - Projekty - Projekty 

Projekty - co przez to rozumiemy?

W niniejszej zakładce znajdują się informacje o projektach realizowanych przez wszystkie podmioty tworzące Centrum Służby Rodzinie.

Przez „projekty” nie należy rozumieć wszystkich naszych działań realizowanych na zasadzie akcyjnej, a jedynie te z nich, które zostały dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, np. funduszy unijnych lub budżetu państwa. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zakładka „projekty” nie zawiera wszystkich działań współfinansowanych ze środków publicznych, a jedynie te, które uznajemy za najbardziej istotne z różnych względów (np.: prestiżowych, czasowych, misyjnych) lub które szczególnie chcemy pokazać, np. z powodu inauguracji nowego typu wsparcia, którego wcześniej nie realizowaliśmy.

 

Na liście „Projektów zrealizowanych” znaleźć można wybrane projekty, które już się zakończyły.

Projekty aktualnie realizowane zostały wyodrębnione, a tytuł każdego z nich poprzedza skrót nazwy podmiotu prowadzącego dane zadanie (CSR oznacza Centrum Służby Rodzinie, a FSRN Fundację Służby Rodzinie „Nadzieja”).

 

Ufamy, że realizacja naszych projektów przynosi wiele dobrego, pozwalając ulepszać świat osób, które w nich uczestniczą i po prostu ułatwiać ich życie.

Każdy potrzebuje czasem pomocnej dłoni – projekty, to jedna z form, w jakich pomagamy.


Partnerzy