Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego - Projekty - Projekty 

Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego

 • O projekcie
 • Cel projektu
 • Aktualności
 • Zapytania ofertowe
 • Galeria
 • Kontakt

Projekt „Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM  im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego” RPLD.09.01.03-10-A002/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie: IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź

 

Realizator projektu: Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

Partner: Miasto Łódź

Dofinansowanie: 1 418 739,29 zł

Wkład własny: 74 670,49 zł

Termin realizacji: 2020-09-01 - 2022-10-31

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 72 matek z obszaru rewitalizacji, podopiecznych Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowego programu "włączającego" społecznie i zawodowo, w ramach 6 edycji realizowanych w okresie IX.2020-X.2022, na co złożą się:

 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne udzielane w trybie ciągłym
 • trening umiejętności społecznych
 • "włączająca" grupa wsparcia
 • analiza potrzeb i predyspozycji zawodowych, zgodnie z którą uczestniczki zostaną skierowane na szkolenia zawodowe, dobrane do swoich potrzeb i możliwości
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Reintegracji i Indywidualny Plan Działania.

2021-02-16

Od stycznia 2021 r. w ramach realizacji projektu rozpoczęły się warsztaty treningu umiejętności społecznych oraz wsparcie psychologiczne dla uczestniczek już pięciu edycji. Treningi mają charakter spotkań warsztatowych (90h/edycja) i są realizowane w czasie 3 m-cy. Podczas spotkań uczestniczki rozwijają umiejętności społeczne, komunikacyjne, gospodarowania czasem i budżetem. Dostosowany jest do ich potrzeb i predyspozycji.

 

Każda uczestniczka zostanie objęta także indywidualnym wsparciem psychologicznym (7 godzin doradztwa).

HARMONOGRAM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – EDYCJA VI

LP.

DATA

LICZBA GODZIN

PROWADZĄCY

TEMAT

1.

13.05.22

10.00-14.30

6 GODZIN

ANNA GRABARCZYK

DOBROSTAN PSYCHICZNY CZ. I

2.

14.05.22

10.00-16.00

8 GODZIN

JOANNA PAKUŁA

GOSPODAROWANIE WŁASNYM BUDŻETEM CZ.I

3.

20.05.22

10.00-15.15

7 GODZIN

ANNA GRABARCZYK

POLSKIE I UKRAIŃSKIE ZWYCZAJE – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ,

2H – WPROWDZENIE DO ZAGDNIEŃ Z PRAWA

4.

21.05.22

10.00-15.15

7 GODZIN

JOANNA PAKUŁA

WARSZTAT KULINARNY

5.

23.05.22

10.00-14.30

6 GODZIN

ANNA GRABARCZYK

MAPOWANIE INSTYTUCJONALNE MIASTA ŁODZI

6.

27.05.22

12.00-19.30

10 GODZIN

JOANNA PAKUŁA

JAK ODNALEŹĆ SIĘ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI?

7.

30.05.22

10.00-14.30

6 GODZIN

ANNA GRABARCZYK

DOBROSTAN PSYCHICZNY CZ.II

8.

03.06.22

10.00-17.30

10 GODZIN

JOANNA PAKUŁA

JA – MOJE UCZUCIA I EMOCJE, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

9.

06.06.22

10.00-14.30

6 GODZIN

ANNA GRABARCZYK

GOSPODAROWANIE BUDŻETEM CZ.II (4 GODZ.)

JA I MOJE PRAWA CZ.I (2GODZ.)

10.

10.06.22

10.00-17.30

10 GODZIN

JOANNA PAKUŁA

ROZWÓJ KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

11.

13.06.22

10.00-16.00

8 GODZIN

ANNA GRABARCZYK

JA I MOJE PRAWA CZ.II

12.

20.06.22

10.00-14.30

6 GODZIN

ANNA GRABARCZYK

DOBROSTAN PSYCHICZNY CZ.III

HARMONOGRAM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – EDYCJA V

 

MARZEC 2022

Data

Godzina

Prowadzący

Temat

01.03.2022

10:00 – 13:30

Wioletta Jóźwiak-Majchrzak

Trening społeczny

03.03.2022

10:00 – 13:30

Ewa Chalczyńska

Trening społeczny

08.03.2022

10:00 – 13:00

Anna Krawczyk

Trening umiejętności zaradnościowych

10.03.2022

10:00 – 13:00

Anna Krawczyk

Trening umiejętności zaradnościowych

15.03.2022

10:00 – 13:00

Aleksandra Morawska

Trening komunikacyjny

17.03.2022

10:00 – 13:00

Aleksandra Morawska

Trening gospodarowania czasem

22.03.2022

09:00 – 12:00

Aleksandra Morawska

Trening komunikacyjny

22.03.2022

12:00 – 15:30

s. Aniela

Trening umiejętności zaradnościowych

24.03.2022

09:00 – 16:30

Ewa Chalczyńska

Trening społeczny, Trening komunikacyjny

26.03.2022

10:00 – 13:30

s. Aniela

Trening umiejętności zaradnościowych

29.03.2022

09:00 – 16:30

Magdalena Więckowska

Trening gospodarowania czasem

31.03.2022

09:00 – 14:30

Wioletta Jóźwiak-Majchrzak

Edukacja prawna

KWIECIEŃ 2022

Data

Godzina

Prowadzący

Temat

02.04.2022

09:00 – 15:00

Wioletta Jóźwiak-Majchrzak

Edukacja prawna

05.04.2021

09:00 – 15:00

s. Aniela

Trening umiejętności zaradnościowych

07.04.2021

09:00 – 16:00

Ewa Chalczyńska

Trening komunikacyjny

09.04.2022

09:00 – 16:30

Magdalena Więckowska

Trening ekonomiczny

12.04.2021

09:00 – 14:00

s. Aniela

Trening umiejętności zaradnościowych

 

HARMONOGRAM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – EDYCJA IV

 

PAŹDZIERNIK 2021

Data

Godzina

Prowadzący

Temat

21.10.2021

10:00 – 13:30

Wioletta Jóźwiak-Majchrzak

Trening społeczny

26.10.2021

10:00 – 13:30

s. Aniela

Trening umiejętności zaradnościowych

27.10.2021

20:00 – 21:00

s. Magdalena

Trening społeczny

28.10.2021

10:00 – 13:30

Ewa Chalczyńska

Trening społeczny

LISTOPAD 2021

Data

Godzina

Prowadzący

Temat

02.11.2021

10:00 – 13:00

Aleksandra Morawska

Trening komunikacyjny

03.11.2021

20:00 – 21:00

s. Magdalena

Trening społeczny

04.11.2021

10:00 – 13:00

Aleksandra Morawska

Trening komunikacyjny

09.11.2021

10:00 – 13:30

s. Aniela

Trening umiejętności zaradnościowych

10.11.2021

20:00 – 21:00

s. Magdalena

Trening społeczny

16.11.2021

10:00 – 13:30

Ewa Chalczyńska

Trening społeczny

17.11.2021

20:00 – 21:00

s. Magdalena

Trening społeczny

18.11.2021

10:00 – 13:00

Aleksandra Morawska

Trening gospodarowania czasem

23.11.2021

10:00 – 13:30

s. Aniela

Trening umiejętności zaradnościowych

24.11.2021

20:00 – 21:00

s. Magdalena

Trening społeczny

25.11.2021

09:30 – 13:30

Ewa Chalczyńska

Trening komunikacyjny

30.11.2021

10:00 – 13:30

Magdalena Więckowska

Trening gospodarowania czasem

GRUDZIEŃ 2021

Data

Godzina

Prowadzący

Temat

01.12.2021

20:00 – 21:00

s. Magdalena

Trening społeczny

02.12.2021

10:00 – 13:30

Wioletta Jóźwiak-Majchrzak

Edukacja prawna

07.12.2021

09:30 – 13:30

Magdalena Więckowska

Trening gospodarowania czasem

08.12.2021

20:00 – 21:00

s. Magdalena

Trening społeczny

09.12.2021

09:30 – 13:30

Wioletta Jóźwiak-Majchrzak

Edukacja prawna

14.12.2021

10:00 – 13:30

s. Aniela

Trening umiejętności zaradnościowych

15.12.2021

20:00 – 21:00

s. Magdalena

Trening społeczny

16.12.2021

09:30 – 13:30

Wioletta Jóźwiak-Majchrzak

Edukacja prawna

21.12.2021

10:00 – 13:30

Ewa Chalczyńska

Trening komunikacyjny

22.12.2021

20:00 – 21:00

s. Magdalena

Trening społeczny

23.12.2021

09:30 – 13:30

s. Aniela

Trening umiejętności zaradnościowych

28.12.2021

10:00 – 13:30

Ewa Chalczyńska

Trening komunikacyjny

30.12.2021

10:00 – 13:30

Magdalena Więckowska

Trening ekonomiczny

STYCZEŃ 2022

Data

Godzina

Prowadzący

Temat

04.01.2022

10:00 – 13:00

Anna Krawczyk

Trening umiejętności zaradnościowych

11.01.2022

09:30 – 13:30

Magdalena Więckowska

Trening ekonomiczny

13.01.2022

10:00 - 13:00

Anna Krawczyk

Trening umiejętności zaradnościowych

 

HARMONOGRAM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – EDYCJA III

 

Data

Godzina

Temat

15.07.2021

10:00 – 13:30

Trening społeczny

16.07.2021

20:00 – 21:00

Trening społeczny

20.07.2021

10:00 – 13:30

Trening umiejętności zaradnościowych

21.07.2021

20:00 – 21:00

Trening społeczny

22.07.2021

10:00 - 13:00

Trening komunikacyjny

23.07.2021

20:00 – 21:00

Trening społeczny

27.07.2021

10:00 – 13:30

Trening umiejętności zaradnościowych

29.07.2021

10:00 – 13:00

Trening umiejętności zaradnościowych

 

 

 

03.08.2021

10:00 – 13:00

Trening umiejętności zaradnościowych

05.08.2021

10:00 – 13:30

Trening finansowy

10.08.2021

10:00 – 13:30

Trening umiejętności zaradnościowych

12.08.2021

10:00 – 13:30

Edukacja prawna

17.08.2021

10:00 – 13:30

Trening finansowy

18.08.2021

20:00 – 21:00

Trening społeczny

19.08.2021

10:00 – 13:30

Edukacja prawna

24.08.2021

10:00 – 13:30

Trening społeczny

25.08.2021

20:00 – 21:00

Trening społeczny

26.08.2021

09:30 – 13:30

Trening komunikacyjny

31.08.2021

09:30 – 13:30

Trening gospodarowania czasem

 

 

 

02.09.2021

10:00 - 13:00

Trening gospodarowania czasem

03.09.2021

20:00 – 21:00

Trening społeczny

07.09.2021

09:30 – 13:30

Trening gospodarowania czasem

09.09.2021

09:30 – 13:30

Edukacja prawna

14.09.2021

10:00 – 13:30

Trening umiejętności zaradnościowych

15.09.2021

20:00 – 21:00

Trening społeczny

16.09.2021

09:30 - 13:30

Trening społeczny

21.09.2021

10:00 – 13:30

Trening komunikacyjny

22.09.2021

20:00 – 21:00

Trening społeczny

23.09.2021

10:00 – 13:30

Trening komunikacyjny

28.09.2021

09:30 – 13:30

Trening umiejętności zaradnościowych

29.09.2021

20:00 – 21:00

Trening społeczny

30.09.2021

10:00 - 13:00

Trening komunikacyjny

 

 

HARMONOGRAM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – EDYCJA II

 

Data

Godzina

Temat

04.03.2021

10:00 – 13:30

Trening społeczny

 

 

Trening społeczny

09.03.2021

09:30 – 13:30

Trening finansowy

 

 

Trening społeczny

11.03.2021

10:00 – 13:30

Trening umiejętności zaradnościowych

16.03.2021

10:00 – 13:30

Trening finansowy

18.03.2021

10:00 – 13:00

Trening komunikacyjny

23.03.2021

10:00 – 12:30

Trening umiejętności zaradnościowych

 

 

Trening społeczny

25.03.2021

10:00 – 13:30

Trening społeczny

30.03.2021

09:30 – 13:30

Trening gospodarowania czasem

 

 

 

06.04.2021

10:00 – 13:30

Trening społeczny

08.04.2021

10:00 – 13:00

Trening komunikacyjny

13.04.2021

10:00 – 13:30

Trening umiejętności zaradnościowych

 

 

Trening społeczny

20.04.2021

10:00 – 13:30

Trening umiejętności zaradnościowych

 

 

Trening społeczny

22.04.2021

10:00 – 13:30

Trening komunikacyjny

27.04.2021

10:00 – 13:30

Trening umiejętności zaradnościowych

 

 

Trening społeczny

29.04.2021

10:00 – 13:30

Trening gospodarowania czasem

 

 

 

04.05.2021

09:30 – 13:30

Trening umiejętności zaradnościowych

06.05.2021

10:00 – 13:00

Trening gospodarowania czasem

11.05.2021

10:00 – 13:30

Trening umiejętności zaradnościowych

 

 

Trening społeczny

13.05.2021

09:30 – 13:30

Trening komunikacyjny

18.05.2021

09:30 – 13:30

Edukacja prawna

 

 

Trening społeczny

20.05.2021

09:30 – 13:30

Edukacja prawna

25.05.2021

10:00 – 13:30

Edukacja prawna

 

 

Trening społeczny

27.05.2021

10:00 – 13:30

Trening komunikacyjny

 

Grupa wsparcia: zajęcia cotygodniowe w każdy wtorek w godz. 14:00 – 16:00

 

 

HARMONOGRAM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – EDYCJA I 

 

Data

Temat

12.01.2021

Trening społeczny

13.01.2021

Trening społeczny

14.01.2021

Edukacja prawna

19.01.2021

Trening finansowy

20.01.2021

Trening społeczny

21.01.2021

Trening finansowy

26.01.2021

Trening społeczny

27.01.2021

Trening społeczny

28.01.2021

Trening społeczny

02.02.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

03.02.2021

Trening społeczny

04.02.2021

Edukacja prawna

09.02.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

10.02.2021

Trening społeczny

11.02.2021

Trening finansowy

16.02.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

16.02.2021

Trening społeczny

18.02.2021

Gospodarowanie czasem

23.02.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

25.02.2021

Komunikacja

02.03.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

03.03.2021

Trening społeczny

04.03.2021

Komunikacja

09.03.2021

Edukacja Prawna

10.03.2021

Trening społeczny

11.03.2021

Gospodarowanie czasem

16.03.2021

Trening komunikacyjny

17.03.2021

Trening społeczny

18.03.2021

Trening komunikacyjny

23.03.2021

Trening komunikacyjny

25.03.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

30.03.2021

Trening umiejętności zaradnościowych

  

UWAGA: Ze względu na panującą sytuację pandemiczną terminy poszczególnych warsztatów TUS oraz spotkania Grupy Wsparcia mogą ulec zmianie.

 

  W związku z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi trenera umiejętności społecznych dla grupy Ukrainek.

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na  świadczenie usługi opieki nad dziećmi.
Szczegóły zapytania w załącznikach.
W związku z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na  świadczenie usługi opieki nad dziećmi.
Szczegóły zapytania w załącznikach.
 
W związku z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na 
świadczenie usługi cateringowej składającej się z dostarczenia produktów na przerwę kawową.
Szczegóły zapytania w załącznikach.

Wywiad z p. Sylwią, która wzięła udział w projekcie w 2021 roku. Opowiada o swoich obawach i nadziejach związanych z wzięciem udziału w projekcie. A także jaki wpływ na jej życie miało to doświadczenie. Zapraszamy do posłuchania.

Biuro projektu:

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a


Partnerzy