Świetlice artystyczne

  • O projekcie
Centrum Służby Rodzinie w Łodzi jest partnerem Fundacji Działania w realizacji zadania: "Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi" zwanego też w skrócie "Świetlicami Artystycznymi".
 
Dzięki współpracy partnerskiej podopieczni świetlicy środowiskowej „M. Łodzi Niegniewni” uczestniczą w wieloletnim programie edukacyjno-artystycznym, biorąc udział w różnorodnych cyklach warsztatowych, które w przyswajalny dla dzieci sposób przybliżają zagadnienia kultury i sztuki, zachęcają do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w długiej perspektywie integrują lokalną społeczność.

Partnerzy