Poradnia Rodzinna

 • O poradnictwie
 • Poradnictwo odpłatne - oferta/cennik
 • Poradnictwo bezpłatne
 • Specjaliści
 • Zapisy

Szczegółowe informacje znajdują się bezpośrednio na stronie Poradni Rodzinnej: www.poradniarodzinna.org.pl  

O poradnictwie:

Poradnictwo specjalistyczne, oferowane przez Centrum Służby Rodzinie, obejmuje m.in.:

 

 1. Poradnictwo odpłatne:

- poradnictwo prawne,
- poradnictwo socjalne,
- poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna rodzinie,
- psychoterapia/terapia indywidualna, małżeństw i par, rodzina,
- poradnictwo pedagogiczne;

 1. Poradnictwo nieodpłatne, w tym:

- duszpasterskie

- realizowane w ramach projektów – poradnictwo indywidualne, terapia małżeńska i par, grupa wsparcia, rodzinne, itp.;
https://www.csr.org.pl/centrum-sluzby-rodzinie/projekty

Poradnictwo udzielane jest przez psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, doradcę psychospołecznego i rodzinnego, pracowników socjalnych, adwokatów, radców prawnych oraz duszpasterza.

 

Szczegółowe informacje znajdują się stronie Poradni Rodzinnej: www.poradniarodzinna.org.pl  

Poradnictwo odpłatne:

 1. Oferta/cennik
 • Psychoterapia/terapia indywidualna, małżeńska/par, rodzinna – 120 zł

 • Terapia małżeńska/par/rodzinna - skierowanie przez sąd - 140 zł

 • Poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna rodzinie – 120 zł

 • Poradnictwo pedagogiczne - 80 zł

 • Poradnictwo prawne - 80-120 zł

 • Poradnictwo socjalne - 80 zł

 • Poradnictwo psychologiczne dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa - 80 zł

 

Szczegółowe informacje znajdują się stronie Poradni Rodzinnej: www.poradniarodzinna.org.pl

W ramach poradnictwa bezpłatnego Centrum Służby Rodzinie aktualnie oferuje:

Nieodpłatną pomoc można  uzyskać w ramach aktualnie realizowanych projektów pomocowych. Więcej informacji w zakładce Projekty https://www.csr.org.pl/centrum-sluzby-rodzinie/projekty

 

Zapraszamy również na otwarty dyżur pomocy psychologicznej
od poniedziałku do piątku w godz. 16-18.

 

Szczegółowe informacje znajdują się stronie Poradni Rodzinnej: www.poradniarodzinna.org.pl

Specjaliści współpracujący z Centrum Służby Rodzinie w ramach poradnictwa specjalistycznego:


1. ARTUR KOLAŃCZYK

Psycholog, absolwent psychologii o specjalności psychologia rodziny, rozwoju i edukacji na UŁ oraz studium interwencji kryzysowej. Posiada 11 lat doświadczenia w zawodzie psychologa. Zajmował się selekcją i orzecznictwem na potrzeby Sił Zbrojnych RP, wsparciem i poradnictwem psychologicznym oraz interwencją kryzysową. Ma doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach życiowych, trudnościach małżeńskich, doświadczających przemocy oraz z osobami których bliscy są uzależnieni. W kontakcie indywidualnym oraz grupowym wykorzystuje Terapię Krótkoterminową Skoncentrowaną na Rozwiązaniu. Od ukończenia studiów stale podnosi kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu terapii, poradnictwa i interwencji kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Centrum Terapii Krótkoterminowej oraz Polskim Instytucie Ericksonowskim. 
Z Centrum Służby Rodzinie związany od 2010 r. Początkowo jako wolontariusz, a następnie przy realizacji projektów, m. in. „Moja rodzina może być inna”, współprowadzenie grupy wsparcia, „Jesteśmy dla Ciebie” - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz „Małżeńskie SOS-pomoc psychologiczna dla par. Edycja 2 i 3"; "Rodzinne SOS" - prowadzenie terapii indywidualnej oraz małżeństw i par.

W ramach oferty odpłatnej prowadzi: 

 • terapie indywidualne, małżeństw i par, rodzin

 

2. KAMIL BRZEZIŃSKI 

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, psychoterapeuta (w trakcie procesu certyfikacji) pracujący w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT – Brief Solution Focused Therapy), polegającą w głównym stopniu na wsparciu Klienta w budowaniu preferowanej wizji przyszłości oraz wydobywaniu posiadanych przez niego zasobów, pomocnych w realizacji celu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, uczestnik licznych warsztatów i szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu BSFT (Marie Christine Cabie – Francja; Brigitte Lavoie – Kanada; Geert Lefevere – Belgia; Guy Shennan – Anglia; Peter Sundman – Finlanda; John Wheeler – Anglia). W swojej pracy kierujący się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii, a także systematycznie poddający swoją pracę superwizji. Od kilku lat współpracujący ze Stowarzyszeniem Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”. Współorganizator turnusów dla młodzieży i osób dorosłych jąkający się, w trakcie których pełni rolę psychoterapeuty. Ponadto, doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, na co dzień pracujący w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie – poza czerpaniem satysfakcji z rozmowy z drugim Człowiekiem, szczęśliwy mąż, większość wolnych chwil spędzający nad Bałtykiem. Pasjonat wycieczek rowerowych, dobrej kuchni oraz muzyki jazzowej.
Z Centrum Służby Rodzinie związany od 2018 roku. W ramach oferty odpłatnej prowadzi:

 • psychoterapie indywidualne, małżeństw i par, rodzin.

 

3. JOANNA MALINOWSKA 

Psycholog (UŁ), Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny (PIPK Kraków), kurs terapii systemowej (WTTS Poznań), kursy doskonalące w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i problemami okresu dorastania oraz dorosłymi-ofiarami i sprawcami przemocy. Realizator programów korekcyjnych dla dzieci i młodzieży, autorka programów „Jestem sobą”, „TROpiK”.
Z Centrum Służby Rodzinie związana od 2017 roku. Współpracowała przy realizacji projektu "Małżeńskie SOS - pomoc psychologiczna dla par. Edycje 1-3", prowadząc terapię małżeńską i par.

W ramach oferty odpłatnej prowadzi: 

 • psychoterapie indywidualne, małżeństw i par, rodzin.

 

4. ANETA SZUSTAK 

Pedagog (UŁ), specjalista poradnictwa psychospołecznego i pomocy terapeutycznej rodzinie (UM), terapeuta środowiskowy (certyfikat PTP SPŚiR), kursy i szkolenia doskonalące z obszaru pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym psychospołecznego modelu leczenia schizofrenii. Pracowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM jako pedagog w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży. Od 15 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST, gdzie prowadzi, m.in. poradnictwo/terapie indywidualne dla młodzieży i ich opiekunów, psychoedukację.
Z Centrum Służby Rodzinie związana od 2016 roku - zastępca dyrektora Centrum Służby Rodzinie ds. pomocowych, pracownik Pokoju Pierwszego Kontaktu. Koordynator projektów, w tym programu „Małżeńskie SOS – pomoc psychologiczna dla par. Edycje 1-3”, "Moja rodzina może być inna" i "Jesteśmy dla Ciebie" dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, "Rodzinne SOS - poradnictwo specjalistyczne dla małżeństw, par i rodzin".

W ramach oferty odpłatnej i nieodpłatnej prowadzi poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczną rodzinie, m. in.:

 • Wstępne diagnozowanie sytuacji kryzysowych: indywidualnych, rodzinnych, małżeńskich i par
 • Wsparcie doraźne oraz długoterminowe obejmujące: wypalenie zawodowe, przemoc w rodzinie, współuzależnienie, żałobę; interwencja kryzysowa
 • Wsparcie w sytuacji wystąpienia trudności w kontaktach z dziećmi i/lub innymi osobami bliskimi, w tym ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, chorującymi psychicznie.

 

5. MONIKA MACIEJCZAK 

Absolwentka prawa (UŁ), radca prawny. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP pod nr ŁD-2023. Od 2016 roku prowadzi własną Kancelarię. Z Centrum Służby Rodzinie związana od 2015 roku, gdzie w ramach wolontariatu udzielała porad prawnych do 2018 r.

W ramach oferty odpłatnej prowadzi poradnictwo prawne z zakresu prawa:

 • cywilnego, spadkowego, rodzinnego,
 • pracy, handlowego,
 • gospodarczego i administracyjnego.

 

6. MAGDALENA WIĘCKOWSKA

Specjalista pracy socjalnej. W 2018 roku pełniła funkcję Osoby Pierwszego Kontaktu w programie pomocowym "Zaczynam od nowa" dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Od 2019 roku zatrudniona w Domu Samotnej Matki, im. Stanisławy Leszczyńskiej (jednostce CSR) w Łodzi, gdzie wspiera przebywające w nim Matki poprzez pomoc w załatwianiu spraw socjalnych. 

W ramach oferty odpłatnej pomaga: 

 • korygować, sporządzać pisma urzędowe bądź na pisma odpowiadać,
 • wypełniać wnioski, np. o zmianę lokalu, przyznanie lokalu, itp.
 • wsparcie w pisaniu pism dot. alimentów, itp.
 • udziela informacji dot. pieczy zastępczej, itp.

7. JOANNA STREIT-WLAŹLAK 

Pedagog, nauczyciel, konsultant w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w zakresie języka niemieckiego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, kompetencji wychowawczych nauczycieli, mediacji, trener umiejętności wychowawczych w licznych projektach skierowanych do młodzieży, rodziców i wychowawców, wykładowca studiów podyplomowych Coaching Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2012-2013 (realizacja autorskiego programu CSR asystent rodziców), lider ogólnopolskiego programu „Mądrzy Rodzice" (RCPS Łódź), trener w zakresie rozwiązywania konfliktów i mediacji rówieśniczej podczas Wojewódzkich Zjazdów Liderów Młodzieżowych (RCPS Łódź). Zajęcia dydaktyczne – miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi (pedagog, wychowawca, nauczyciel). Nauczyciele objęci opieką metodyczną: nauczyciele języka niemieckiego, wychowawcy klas, pedagodzy i wszyscy zainteresowani. Prowadzenie zajęć w ramach autorskiego programu ABC...Dobrego Wychowawcy. Pedagog Gimnazjum 43 Łódź.
Prywatnie: Lubię ludzi, pracę z nimi, kocham taniec i śpiew :) Rodzina - moja największa wartość i sukces. Dewiza życiowa: dawać bez wahania, tracić bez żalu i zdobywać bez chciwości!
Pełni rolę Ekstraniani, której głównym zadaniem jest:

 • wpieranie rodziców w kontaktach z dziećmi, często w sytuacji występujących konfliktów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez udzielenie właściwych, indywidualnie dobranych ćwiczeń, wskazówek, zasad współpracy z dzieckiem, itp.

8. KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH SZURGOT 


ADW. WOJCIECH SZURGOT 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ kierunek prawo. Autor książki "Prawo jako fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego" Dom Wydawniczy "Ostoja" 2007. W latach 2007-2011 odbył aplikację adwokacką w Izbie Łódzkiej. Od 2011 roku prowadzi własną Kancelarie Adwokacką. Z Centrum Służby Rodzinie związany od maja 2020 r. jako wolontariusz i prowadzący odpłatne poradnictwo prawne.


W ramach oferty odpłatnej prowadzi poradnictwo prawne z zakresu prawa
:

 • rodzinnego
 • cywilnego
 • gospodarczego,
 • administracyjnego
 • karnego

9. BEATA SZYMAŃSKA

Starszy specjalista pracy socjalnej.


W ramach oferty odpłatnej pomaga
:

 • korygować, sporządzać pisma urzędowe bądź na pisma odpowiadać,
 • wypełniać wnioski, np. o zmianę lokalu, przyznanie lokalu, itp.
 • wsparcie w pisaniu pism dot. alimentów, itp.
 • udziela informacji dot. pieczy zastępczej, itp.

10. ANNA STEFANIUK-GRAMS

Psycholog, psychotraumatolog, w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii w Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kursu dla terapeutów Somatic Experiencing® (metoda leczenia traumy wg dr P.A. Levine’a) w Instytucie Terapii Psychosomatycznej w Łochowie.  Absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej,  członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uczestniczka szkoleń i konferencji m.in. w zakresie terapii, pracy z traumą, pomocy psychologicznej po stracie, psychoonkologii i diagnozy psychologicznej. Pracę poddaje stałej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na oddziałach psychiatrycznych w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym, w Fundacji Gajusz, Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie CUKINIA, Fundacji NAGLE SAMI oraz Hospicjum Domowym NZOZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Wcześniej związana była z pracą badawczą na Politechnice Łódzkiej, gdzie uzyskała stopień doktora nauk technicznych.

Z Centrum Służby Rodzinie związana od 2021 roku. Udziela wsparcia psychologicznego w ramach projektów: „Rodzinne SOS – Poradnictwo specjalistyczne dla małżeństw, par i rodzin – edycja 2” oraz „Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego”.

W ramach oferty odpłatnej prowadzi:

- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne indywidualne, małżeństw i par, rodzin,

- terapię traumy,

- interwencję kryzysową.

 

11. Ks. Arkadiusz Lechowski

Terapeuta, kierownik duchowy i interwent kryzysowy. Jako terapeuta czerpie inspiracje z logoterapii Viktora Emila Frankla. Pracuje w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT – Brief Solution Focused Therapy). 

Od 2020 r jest dyrektorem Centrum Służby Rodzinie, w ramach którego prowadzi sesje:

 • Terapii  indywidualnej - również online;
 • Terapii małżeństw i par;
 • Kierownictwa duchowego;
 • Interwencji Kryzysowej.

 

Szczegółowe informacje na temat specjalistów przyjmujących w Poradni Rodzinnej znajdują się stronie Poradni Rodzinnej: www.poradniarodzinna.org.pl

Zapisy na poradnictwo odbywają się: poniedziałek - piątek 11.00-19.00

 • osobiście
  Recepcja Poradni Rodzinnej przy Centrum Służby Rodzinie,
  ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

 • telefonicznie - tel. 42 682 20 22 lub 607 131 131

 • mailowo - recepcja@csr.org.pl

 

Zapisy można dokonać również poprzez stronę www.poradniarodzinna.org.pl


Partnerzy