Świetlica Środowiskowa M.Łodzi Niegniewni - Centrum Służby Rodzinie - Centrum Służby Rodzinie - Łódź 

Świetlica Środowiskowa M.Łodzi Niegniewni

  • Dla kogo?
  • Co robimy?
  • O czym nie możemy zapomnieć?
  • Kadra
  • Galeria
  • Kontakt/godziny otwarcia

Świetlica „M.Łodzi Niegniewni” (dla 30 dzieci w wieku 6-15 lat), prowadzi działalność od lipca 2016 roku.  

Swoje działanie świetlica kieruje do dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Szczegółowe informacje i wymogi formalne dot. zapisania dziecka na świetlicę znajdują się tutaj:

https://www.csr.org.pl/projekty/csr-swietlica-srodowiskowa-m-lodzi-niegniewni-rozszerzenie-i-kontynuacja-sprawdzonych-dzialan

W ramach działalności świetlicy rozwijane są następujące kompetencje kluczowe dzieci:

 

1) porozumiewanie się w języku ojczystym

2) kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne

3) umiejętność uczenia się

4) kompetencje społeczne i obywatelskie

5) świadomość i ekspresja kulturalna

Nie ograniczamy się jednak do w/w kompetencji, ale w miarę możliwości skupiamy się także na pracy w tych obszarach, w

których dane dziecko najbardziej potrzebuje wsparcia.

 

Świetlica zapewnia przebywającym w niej dzieciom m.in.:

 

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- organizację czasu wolnego (koła zainteresowań),

- zajęcia indywidualne wyrównujące braki edukacyjne,

- zajęcia sportowe,

- wyjścia do kina/teatru/innych miejsc kultury i rozrywki (przynajmniej raz w miesiącu),

- codzienny ciepły posiłek,

- spotkania z okazji Wigilii, Mikołajek, Wielkanocy, Dnia Dziecka itp.,

- w ramach naszych możliwości, wyjazdy wakacyjne,

- indywidualną opiekę psychologa.

 

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia przewidzianych w świetlicy jest całkowicie bezpłatne.

1. Stałym punktem programowym naszej działalności stał się występ dzieci podczas spotkania opłatkowego w Centrum Służby Rodzinie z udziałem Księdza Arcybiskupa, Metropolity Łódzkiego. Jak co roku, rozpoczynamy je My - przedstawiając Jasełka.

 

2. Prowadzimy w ramach swoich działań program "Kibicuje po łódzku". Program ma za zadanie pokazanie dzieciom różnych dyscyplin sportowych a także nauczenie ich kulturalnego dopingu. 

https://www.facebook.com/kibicuje.po.lodzku/

 

3. Od 2016 r. co roku organizujemy Łódzki Turniej Piłkarski Świetlic Środowiskowych. Turniej na stałe wpisał się do kalendarza istotnych wydarzeń naszej świetlicy.

Zapraszamy! Odwiedź nas na fb: https://www.facebook.com/mlodzi.niegniewni/

 

4. Działalność świetlicy do końca 2020 r. dofinansowana jest ze środków EFS oraz budżetu Miasta Łodzi. Dziękujemy za wsparcie i okazane nam zaufanie. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

https://www.csr.org.pl/projekty/csr-swietlica-srodowiskowa-m-lodzi-niegniewni-rozszerzenie-i-kontynuacja-sprawdzonych-dzialan

Dariusz Sobieryn - kierownik, pedagog

Magister pedagogiki, który chcąc pogłębiać swoją wiedzę ukończył dodatkowo studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej oraz studium Menedżerskie – Globar Mini MBA, Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania przy UŁ.

W Centrum Służby Rodzinie pracuje od 2006 r. gdzie prowadził telefon zaufania "Stop Przemocy" dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.  Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadził warsztaty "Młodzi Przeciw Przemocy", natomiast przy współpracy ze Strażą Miejską „Punkt Informacyjno- Interwencyjny dla Ofiar i Sprawców Przemocy”. Koordynator i organizator wielu projektów tj. "Poradnictwo Specjalistyczne", "Szczyt w Sprawach Dzieci", "Łódzkie Dni Rodziny", "Tydzień Organizacji Pozarządowych".

Od 2016 roku kierownik i pedagog w świetlicy "M.Łodzi Niegniewni". Zawsze chętny do pomocy, otwarty, z dużym poczuciem humoru. Kiedy trzeba wymagający i konsekwentny. Koordynator różnych przedsięwzięć, współpracujący z wieloma instytucjami w celu realizacji potrzeb dzieci uczęszczających do świetlicy.

 

 

Karolina Opałka-Rygalska - psycholog

Z wykształcenia psycholog i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. To osoba, która stawia na rozwój i pogłębianie swojej wiedzy w dziedzinie psychologii, by lepiej zrozumieć mechanizmy działania oraz poznawać nowe metody pracy z dziećmi.

 

Swoją wiedzę psychologiczną wykorzystuje podczas tworzenia zajęć dla dzieci, w których stara się zaciekawić funkcjonowaniem mózgu, rozpoznawaniem i nazywaniem emocji oraz ich wyrażaniem w sposób akceptowany społecznie. Na świetlicy pomaga dzieciom zrozumieć odczuwane emocje, towarzyszy w poszukiwaniu rozwiązań poradzenia sobie z trudnymi uczuciami i zachowaniami. Jest wielką fanką psychologii bliskości opartej na nawiązywaniu dobrych i satysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem pełnych szacunku i tolerancji dla potrzeb, i uczuć drugiej osoby. Wartości te stara się przekazać wychowankom świetlicy.

 

Prywatnie kocha góry i piesze wędrówki. W wolnych chwilach jeździ na rowerze, pochłania niezliczone liczby książek (psychologiczne, fantasy, historyczne) oraz uwielbia oglądać bajki.

 

„Świetlica kojarzy mi się z azylem, do którego, pomimo wielu problemów i trudności, można przyjść, poczuć się bezpiecznie oraz stworzyć wyjątkowe relacje z niezwykłymi ludźmi. To miejsce wolne od ocen, stereotypów i etykietowania.”

Magdalena Wasiak – wychowawca

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Gdańskiego, obecnie studentka psychoterapii Instytutu Psychologii Stosowanej w Warszawie.

Prywatnie fanka zdrowego odżywiania, roweru oraz rękodzieła. Interesuje się kulturami świata, pracą z podświadomością oraz rozwojem osobistym.


Kocha planszówki, wypady do lasu oraz filozoficzne dysputy. W relacjach z dziećmi stara się zachęcić do poznawania siebie, swoich wartości, tradycji oraz kultury. Fanka bycia eko, drobnego majsterkowania oraz wszelkich przejawów samodzielności.

„Świetlica to dla mnie żywa, bezpieczna i kreatywna przestrzeń, w której każdy może poznawać siebie, rozwijać swoje zainteresowania, głęboko odetchnąć od codziennych spraw, a także uczyć się czym jest proste, radosne bycie. To taki mały raj zarówno dla dzieci jak i ludzi tam pracujących :)"

 

Anna Zielińska - wychowawca

Z wykształcenia psycholog.

Znana wśród dzieci z tego, że komunikuje się poprzez śpiew. Uwielbia gry planszowe, długie rozmowy z cyklu „życie i bycie” i DOBRĄ KAWĘ. Ma dar wyciągania z dzieci wszelkich dziwactw i zamieniania ich w potencjał. Daje przestrzeń dzieciom na swobodne wyrażanie siebie, a także uczenie się metodą prób i błędów.

Hobbystycznie haftuje, uwielbia wodę pod każdą postacią – morze, jeziora, śnieg i mróz, a przy tym długie, samotne spacery.

Agnieszka Banach - wychowawca

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie rozpoczyna proces kształcenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zdobywała, m. in. w prywatnym Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym, w Zespole Szkół Specjalnych oraz podczas uczestnictwa w projektach zakładających wsparcie młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. W pracy z dziećmi i młodzieżą ceni sobie szczerość oraz możliwość przekazania przestrzeni do swobodnego dzielenia się swoimi poglądami.

Wolny czas poświęca głównie koniom i jeździectwu, które są dla niej nie tylko pasją, lecz przede wszystkim ogromną częścią życia.

"Świetlica jest dla mnie miejscem w którym można w spokojnej i stabilnej atmosferze zadbać o siebie i swój rozwój. Duże znaczenie odgrywa w niej zapewnienie każdemu poczucia znalezienia bezpiecznego portu, w którym można odpocząć aby móc dalej realizować swoje życiowe marzenia. To przestrzeń tworzona zarówno przez dzieci jak i przez pracowników, których zadaniem jest podążanie za indywidualnym pragnieniem rozwoju każdego z uczestników".

Agnieszka Gozdowska - psycholog

 

 

Kontakt

Świetlica Środowiskowa „M.Łodzi Niegniewni” (wejście z boku budynku od strony ronda)

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a

tel. 42 682 20 22

https://www.facebook.com/mlodzi.niegniewni/

 

Godziny otwarcia świetlicy od poniedziałku do piątku*: 

1. W roku szkolnym 12.00-18.00

2. W wakacje 09.00-17.00

*Zmiana godzin otwarcia świetlicy ulega w ferie, dlatego pamiętaj o nie zapytać pracownika świetlicy. 

 

 

 


Partnerzy