Goodletter - Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" (OPP) - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Goodletter

 

Z a s a d y   g o o d l e t t e r a

Spis treści:

 1. Co to jest goodletter?
 2. Informacja RODO. Czy w goodletterze będą przetwarzane jakieś dane osobowe?
 3. Na co się godzę, zaznaczając poszczególne okienka wyboru przy zapisie na goodletter?

 

 

1. CO TO JEST GOODLETTER?

 1. Goodletter to lista mailingowa skupiająca osoby, które chcą czynić dobro. Zapisując się na goodletter centrum charytatywnego w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a., będziesz co pewien czas otrzymywał od nas mail.
 2. Zapis na goodletter jest całkowicie bezpłatny i do niczego nie zobowiązuje.
 3. Goodletter to coś więcej niż newsletter : zawiera bowiem nie tylko news’y, ale daje również realne możliwości wsparcia naszych Podopiecznych (ang. good – dobry; letter – list).
 4. W każdej chwili możesz zrezygnować bez podawania powodu.
 5. Z goodlettera może korzystać każda pełnoletnia osoba. 
 6. Jeśli będziesz miał jakieś pytanie związane z goodletterem, śmiało pisz na adres goodletter@csr.org.pl.

 

[Powrót do góry strony]

 

2. INFORMACJA RODO. CZY W GOODLETTERZE  BĘDĄ PRZETWARZANE JAKIEŚ DANE OSOBOWE?
Tak. Byś mógł(a) korzystać z goodlettera, potrzebujemy Twojej zgody i Twojego adresu e-mail; podanie imienia albo pseudonimu nie jest wymagane. Już sam adres e-mail może niekiedy stanowić daną osobową. Dlatego poniżej przekazujemy Ci pełną informację nt. przetwarzania danych, wymaganą przez RODO:

 

 • Jakie dane będziemy przetwarzać?
  Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie: adres e-mail, imię lub pseudonim (jeśli je podałeś) oraz ewentualnie także inne dane, jeśli zechcesz je nam podać w przyszłości, np. pisząc do nas.

 • Kto będzie przetwarzał dane?
  Twoje dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko) będą przetwarzane przez centrum charytatywne przy ul. Broniewskiego 1a w Łodzi. Z punktu widzenia prawa to 5 podmiotów mających wspólną misję, prowadzących wspólne działania, skupionych wokół jednej strony www (csr.org.pl) a w zakresie goodlettera będących Współadministratorami danych osobowych tj.: (a) Centrum Służby Rodzinie, w tym jego jednostki: (b) Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, (c) Dom Samotnej Matki oraz (d) Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Archidiecezjalnej Łódzkiej i (e) Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Koor-dynatorem w zakresie goodlettera jest Fundacja (tel. 609 102 535; e-mail: fundacja@csr.org.pl, goodletter@csr.org.pl). 

 • W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
  To w jakim celu będziemy przetwarzać dane, zależy przede wszystkim od Ciebie, tj. od tego, które okienka wyboru zechcesz zaznaczyć przy zapisywaniu się na goodletter.

  i. OK, zgadzam się zasady goodlettera, piszcie do mnie
  – celem będzie przesyłanie Ci informacji o naszych aktualnościach,
  [podstawa prawna: Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO]

  ii. OK, zgadzam się na maile m.in. o możliwości wsparcia potrzebujących.
  – celem będzie kontakt z Tobą i fundraising, tym samym goodletter i ewentualna dalsza wymiana maili z nim związana może obejmować, oprócz informacji o naszych aktualnościach: propozycje wsparcia naszych Podopiecznych, podziękowanie za wsparcie, informację o wykorzystaniu przekazanego wsparcia, życzenia okolicznościowe. Ponadto, chcemy Cię poinformować, że prowadzimy działalność gospodarczą. 100% zysku z niej przeznaczamy na dalsze pomaganie. Stąd, nasza wysyłka może obejmować także naszą tzw. informację handlową. Zapoznanie się z nią będzie realną pomocą dla tych potrzebujących, których otaczamy naszą opieką.
  [podstawa prawna: Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO]

  iii. OK, zgadzam się na maile m.in. o możliwości wsparcia potrzebujących przez firmy zaangażowanie społecznie.
  – celem będzie kontakt z Tobą i fundraising, tym samym goodletter i ewentualna dalsza wymiana maili z nim związana może obejmować, oprócz informacji o naszych aktualnościach: informacje handlowe firm zaangażowanych społecznie, które współpracują z nami. Zapoznanie się z nią będzie realną pomocą dla tych potrzebujących, których otaczamy naszą opieką.
  [podstawa prawna: Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO]

  Poza tym, dane będziemy przetwarzać w celu:
  i.  analizowania ruchu goodletterów (statystyka)
  ii. archiwizowanie ewentualnej korespondencji (ułatwienie kontaktu)
  iii. profilowanie (indywidualizacja naszej komunikacji)
  iv. związanym z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami (ochrona prawna)
  [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do uprawnionych celów Administratora]

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany; jednak decyzje dotyczące Twojej osoby nie będą zautomatyzowane.

 

 • Kto będzie odbiorcą moich danych?

Odbiorcami Twoich danych mogą być w niezbędnym zakresie:
(a) nasi upoważnieni pracownicy, wolontariusze, stażyści lub praktykanci (którzy zajmują przetwarzaniem danych),
(b) nasi podwykonawcy (m.in. firma obsługująca nasz system wysyłki goodlettera),
(c) nasze organy nadzorcze (np. organy publiczne, które mają prawo do kontrolowania naszej działalności),
(d) podmioty publiczne, gdy obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.

Zwłaszcza sytuacje z lit. (b) mogą wiązać się z przekazaniem danych do państwa trzeciego (np. przypadku korzystania z usług zagranicznych firm w zakresie wysyłki goodlettera). Będziemy brali pod uwagę jedynie tych usługodawców z państw trzecich, którzy wg prawa Unii Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony (np. w przypadku wielu podmiotów z USA – poziom ochrony zapewniony jest przez tzw. Tarczę Prywatności, szczegóły: tutaj https://www.privacyshield.gov/welcome).

 

 • Czy będę mógł/mogła zrezygnować?
  Oczywiście. W każdej chwili. Bez podania przyczyny. Wystarczy, że:
  – klikniesz w link „Chcę zrezygnować" w goodletterze, który zawsze będzie w goodletterze lub
  – napiszesz na adres goodletter@csr.org.pl.

  Wówczas zgodnie z Twoim życzeniem usuniemy Cię z bazy goodlettera niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianych w przepisach prawa. Będzie nam bardzo miło jeśli zechcesz również napisać parę słów o powodach rezygnacji z obecności w bazie goodlettera.

  Pamiętaj, że podanie danych nie jest wymagane przez przepisy, jest dobrowolne i nic się nie stanie jeśli ich nie podasz (niemniej, wówczas nie będziesz mógł otrzymywać goodlettera).

 • Jakie mam prawa?
  Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych – w zakresie określonym przez RODO. Jak już wspomnieliśmy wyżej masz prawo do:
  i. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (tam, gdzie podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a; bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  ii. oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (tam, gdzie podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f).

  Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku Fundacji jest to Prezes Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, uodo.gov.pl, a w przypadku pozostałych jednostek centrum przy ul. Broniewskiego 1a Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kiod.episkopat.pl), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy prawa; w takiej sytuacji wpierw zachęcamy do kontaktu z nami.

  W razie zmiany któregokolwiek z w/w przepisów Twoje dane osobowe będą przetwarzane na zasadach wynikających ze zmienionych przepisów. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania czy wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z nami.


 • Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
  Twoje dane będziemy przechowywać przez czas wyznaczony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane osób zapisanych na goodletter  przechowujemy 3 lata od zapisania się, chyba że sam wcześniej zrezygnujesz lub zgodzisz się na dalsze przetwarzanie.

  Dla zapewnienia ochrony prawnej, dane mogą być również przetwarzane przez czas trwania okresu przedawnienia, czas możliwego dochodzenia/obrony przed roszczeniami, także przez czas trwania postępowania przedsądowego, sądowego, egzekucyjnego albo mediacyjnego.

 

[Powrót do góry strony]

 


3. NA CO SIĘ GODZĘ, ZAZNACZAJĄC POSZCZEGÓLNE OKIENKA WYBORU?

Wyjaśniamy to poniżej:

 

 • *OK, zgadzam się zasady goodlettera i zapoznałem się z info RODO, piszcie do mnie.
  Po zaznaczeniu tego okienka będziemy przesyłać Ci na mail informacje o naszych aktualnościach.

 • OK, zgadzam się na maile m.in. o możliwości czynienia dobra.
  Będziemy przesyłać Ci na mail informacje o naszych aktualnościach, ale także i propozycje wsparcia naszych Podopiecznych, podziękowanie za wsparcie, informację o wykorzystaniu przekazanego wsparcia, życzenia okolicznościowe. Prowadzimy również działalność gospodarczą, z której 100% zysku przeznaczamy na dalsze pomaganie. Wsparcie tej działalności to dla nas ogromna pomoc. Stąd zaznaczenie tego okienka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w tym celu, na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na tzw. marketing bezpośredni w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 • OK, zgadzam się na maile m.in. o możliwości czynienia dobra przez firmy zaangażowane społecznie.
  Będziemy przesyłać Ci na mail informacje o naszych aktualnościach, ale także i propozycje wsparcia naszych Podopiecznych poprzez działania naszych partnerów – firm zaangażowanych społecznie. To dla nas ogromna pomoc. Zaznaczenie tego okienka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przetwarzanie danych osobowych w tym celu, na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na tzw. marketing bezpośredni w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne – w zakresie dotyczącym tych partnerów. 

[Powrót do góry strony]


Partnerzy