Sprawozdawczość OPP - Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" (OPP) - Informacja publiczna - Informacja publiczna 

Sprawozdawczość OPP

Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" jako organizacja pożytku publicznego, która korzysta z środków z 1,5% podatku ma ustawowy obowiązek przedstawiania do wiadomości publicznej szczegółowych sprawozdań ze swojej działalności.

 

Zależy nam na tym, aby być  transparentnymi i przejrzystymi. Opis tego, jak realizowaliśmy naszą misję w poszczególnych latach, znajdą Państwo w sprawozdaniach: merytorycznych oraz finansowych (od 2007 r., ponieważ  tym roku Fundacja uzyskała status OPP).

 

Jak dokładnie wyglądały nasze działania?

Komu pomogliśmy?

Ile pieniędzy pozyskaliśmy i na co zostały wydane?

 

Zapraszamy do lektury.

 

Sprawozdanie za 2022 r. zostanie opublikowane zgodnie z ustawowym terminem, tj. do 15 lipca 2023 r. (zob. art. 24 ust. 6 i 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
 • Za 2022
 • Za 2021
 • Za 2020
 • Za 2019
 • Za 2018
 • Za 2017
 • Za 2016
 • Za 2015
 • Za 2014
 • Za 2013
 • Za 2012
 • Za 2011
 • Za 2010
 • Za 2009
 • Za 2008
 • Za 2007

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności prezentujemy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

2. Od roku sprawozdawczego 2018 r. nasza Fundacja, podobnie jak inne podmioty, ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wyłącznie w wersji elektronicznej w usystematyzowanej strukturze. Ze sprawozdaniem finansowym w tej formie może zapoznać się każdy w oficjalnym Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) - wystarczy tutaj podać nasz numer KRS, tj. 0000262774 (do przeglądania poszczególnych części sprawozdania, poza informacją dodatkową, wymagane jest oprogramowanie do odczytu plików .xml; w takim bowiem formacie istnieje prawny obowiązek zgłaszania sprawozdań w wersji elektronicznej; bezpłatną aplikację do odczytu plików .xml zapewnia np. Ministerstwo Finansów tutaj). Sprawozdania przekazane do RDF, RDF następnie przekazuje do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego.

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności prezentujemy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

2. Od roku sprawozdawczego 2018 r. nasza Fundacja, podobnie jak inne podmioty, ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wyłącznie w wersji elektronicznej w usystematyzowanej strukturze. Ze sprawozdaniem finansowym w tej formie może zapoznać się każdy w oficjalnym Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) - wystarczy tutaj podać nasz numer KRS, tj. 0000262774 (do przeglądania poszczególnych części sprawozdania, poza informacją dodatkową, wymagane jest oprogramowanie do odczytu plików .xml; w takim bowiem formacie istnieje prawny obowiązek zgłaszania sprawozdań w wersji elektronicznej; bezpłatną aplikację do odczytu plików .xml zapewnia np. Ministerstwo Finansów tutaj). Sprawozdania przekazane do RDF, RDF następnie przekazuje do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego.

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności prezentujemy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

2. Od roku sprawozdawczego 2018 r. nasza Fundacja, podobnie jak inne podmioty, ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wyłącznie w wersji elektronicznej w usystematyzowanej strukturze. Ze sprawozdaniem finansowym w tej formie może zapoznać się każdy w oficjalnym Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) - wystarczy tutaj podać nasz numer KRS, tj. 0000262774 (do przeglądania poszczególnych części sprawozdania, poza informacją dodatkową, wymagane jest oprogramowanie do odczytu plików .xml; w takim bowiem formacie istnieje prawny obowiązek zgłaszania sprawozdań w wersji elektronicznej; bezpłatną aplikację do odczytu plików .xml zapewnia np. Ministerstwo Finansów tutaj). Sprawozdania przekazane do RDF, RDF następnie przekazuje do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego.

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności prezentujemy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

2. Od roku sprawozdawczego 2018 r. nasza Fundacja, podobnie jak inne podmioty, ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wyłącznie w wersji elektronicznej w usystematyzowanej strukturze. Ze sprawozdaniem finansowym w tej formie może zapoznać się każdy w oficjalnym Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) - wystarczy tutaj podać nasz numer KRS, tj. 0000262774 (do przeglądania poszczególnych części sprawozdania, poza informacją dodatkową, wymagane jest oprogramowanie do odczytu plików .xml; w takim bowiem formacie istnieje prawny obowiązek zgłaszania sprawozdań w wersji elektronicznej; bezpłatną aplikację do odczytu plików .xml zapewnia np. Ministerstwo Finansów tutaj). Sprawozdania przekazane do RDF, RDF następnie przekazuje do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego.

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności prezentujemy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

2. Od roku sprawozdawczego 2018 r. nasza Fundacja, podobnie jak inne podmioty, ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wyłącznie w wersji elektronicznej w usystematyzowanej strukturze. Ze sprawozdaniem finansowym w tej formie może zapoznać się każdy w oficjalnym Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) - wystarczy tutaj podać nasz numer KRS, tj. 0000262774 (do przeglądania poszczególnych części sprawozdania, poza informacją dodatkową, wymagane jest oprogramowanie do odczytu plików .xml; w takim bowiem formacie istnieje prawny obowiązek zgłaszania sprawozdań w wersji elektronicznej; bezpłatną aplikację do odczytu plików .xml zapewnia np. Ministerstwo Finansów tutaj). Sprawozdania przekazane do RDF, RDF następnie przekazuje do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego.

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności zamieszczamy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

 

2. Skan sprawozdania przesłanego do Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego:

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności zamieszczamy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

 

2. Skan sprawozdania przesłanego do Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego:

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

Od roku sprawozdawczego 2015 r. fundacje, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego składają sprawozdanie merytoryczne tylko wg jednego wzoru, tj. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a nie także na podstawie ustawy o fundacjach (por. art. 12 ust. 2 tej ostatniej, w związku z art. 2 ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach z dnia 5 sierpnia 2015 r., Dz.U. 2015 poz. 1339).

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności zamieszczamy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

 

2. Skan sprawozdania przesłanego do Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego:

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

sporządzane na podstawie ustawy o fundacjach (wraz z załącznikiem):

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności zamieszczamy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

2. Skan sprawozdania przesłanego do Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

sporządzane na podstawie ustawy o fundacjach (wraz z załącznikiem):

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności zamieszczamy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

2. Skan sprawozdania przesłanego do Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

sporządzane na podstawie ustawy o fundacjach (wraz z załącznikiem):

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności zamieszczamy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

2. Skan sprawozdania przesłanego do Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

sporządzane na podstawie ustawy o fundacjach (wraz z załącznikiem):

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

sporządzane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Druk PDF wygenerowany przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego w Narodowym Instytucie Wolności (ze sprawozdaniami z oficjalnej bazy można zapoznać się także na stronie internetowej samej bazy: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; do wyszukania Fundacji wystarczy numer KRS 0000262774):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Dla czytelności i transparentności zamieszczamy je w dwóch wersjach (wersje różnią się ujęciem danych):

 

1. Druki PDF wygenerowane przez oficjalną bazę sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego prowadzoną przez Narodowy Instytut Wolności:

2. Skan sprawozdania przesłanego do Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

sporządzane na podstawie ustawy o fundacjach (wraz z załącznikiem):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

sporządzane na podstawie ustawy o fundacjach (wraz z załącznikiem):

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 


Partnerzy