CSR - Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - Projekty - Projekty 

CSR - Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni"

 • O projekcie
 • Cel projektu
 • Aktualności
 • Rekrutacja
 • Ogłoszenia
 • RODO
 • Kontakt

W ramach projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (przy ulicy Broniewskiego 1a) została uruchomiona placówka wsparcia dziennego, działająca na zasadzie świetlicy środowiskowej.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 

W 2018 r. działalność świetlicy współfinansowana jest również ze środków budżetu Miasta Łodzi w ramach dofinansowania zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni", ul. Broniewskiego 1a) 

 

Świetlica (dla 30 dzieci w wieku 6-15 lat) rozpoczęła działalność od lipca 2016 roku.

 

W ramach działalności świetlicy rozwijane są zwłaszcza następujące kompetencje kluczowe podopiecznych:

 

1)porozumiewanie się w języku ojczystym

2)porozumiewanie się w języku obcym (angielskim)

3)kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne

4)kompetencje społeczne i obywatelskie

 

Wychowawcy nie ograniczają się jednak do w/w kompetencji, ale w miarę możliwości skupiają się także na pracy w tych obszarach, w których dane dziecko najbardziej potrzebuje wsparcia.

Świetlica zapewnia przebywającym w niej dzieciom m. in.: pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego (koła zainteresowań), wyjścia do kina/teatru/innych miejsc kultury i rozrywki (raz w miesiącu), codzienny ciepły posiłek, czy indywidualną opiekę psychologa przez cały okres realizacji projektu. Przy tego rodzaju wsparciu Centrum Służby Rodzinie zamierza pełnić rolę uzupełniającą dla działań szkoły, np. we współpracy z pedagogiem szkolnym, co pozwoliłoby na osiągnięcie możliwie wysokiej skuteczności działań korekcyjno-kompensacyjnych względem danego dziecka.

 

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia przewidzianych w świetlicy jest całkowicie bezpłatne (dotyczy to także zorganizowanych wyjść do kina czy teatru).

Swoje działanie placówka kieruje do dzieci ze środowisk wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie do dzieci, żyjących w trudnych warunkach materialno-bytowych.

Celem projektu Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" jest stworzenie i prowadzenie opiekuńczo wychowawczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-15 lat, zagrożonych ubóstwem oraz ekskluzją społeczną, z terenu dzielnicy Łódź-Górna. Poprawi to dostęp do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie. Centrum Służby Rodzinie planuje nie tylko utrzymać placówkę przez wymagany czas w i po projekcie, ale chce by na trwałe stała się ona ważnym punktem na mapie rewitalizacji społecznej Łodzi.

 

CSR ma zamiar prowadzić zajęcia socjalizacyjne w szerokim zakresie: poprzez indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone na świetlicy, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, sportowe oraz prowadzenie kół zainteresowań rozwijających naturalne talenty i predyspozycje dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie.

 

Termin realizacji projektu Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni": 01.04.2016 - 31.12.2018

Wartość projektu Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni": 715 022,50 zł

Kwota dofinansowania projektu Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni": 679 271,37 zł

 

Wartość zadania publicznego Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica Środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni", ul. Broniewskiego 1a) na rok 2018: 50 160,00 zł  

Kwota dofinansowania zadania publicznego Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica Środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni", ul. Broniewskiego 1a) na rok 2018: 31 279,00 zł 

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

19.12.2018

 

Kochani, serdecznie dziękujemy Wam (wszystkim razem i każdemu z osobna) za fantastyczne odegranie swoich ról w tegorocznych Jasełkach! To było doskonałe, wzruszyliście nas. Dzięki chwilom takim jak ta, wiemy, że każdy dzień naszej wspólnej pracy ma sens. I że po prostu warto.

Życzymy Wam wszystkim dobrych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

 

A dla tych co nie byli: poniżej możliwość obejrzenia występu "Młodych Niegniewnych"

JASEŁKA 2018

06.12.2018

 

W ramach mikołajkowego prezentu dla rodziców naszych podopiecznych (którzy zapewne wolą mieć swoich małych pomocników "pod ręką" w momencie ostatnich przygotowań wigilijnych), informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. świetlica będzie nieczynna. W zamian za to będziemy pracować w dniu 15.12.2018 r., w godzinach 10.00-16.00.

 

Dodatkowo informujemy, że w dniach 27, 28 i 31.12.2018 r. placówka będzie pracować w godzinach 10.00-16.00.

05.11.2018

 

Z uwagi na ogłoszenie 12.11.2018 r. dniem wolnym od pracy informujemy, że nasza świetlica będzie wtedy nieczynna.

24.10.2018

 

W dzisiejszym dniu odwiedziliśmy pokój zagadek "Twierdza Pełna Szyfrów". Dwie równie dzielne ekipy "Młodych Niegniewnych" trzymały się razem i super współdziałały, dzięki czemu udało się spełnić wszystkie założenia postawionych przed nami misji. To była świetna nauka umiejętności współpracy w grupie. Dziękujemy!

14.09.2018

 

Informujemy, że świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" będzie nieczynna w dniu 28.09.2018 r. Natomiast w związku z wyjściem na mecz rugby, placówka będzie pracować w niedzielę w dniu 23.09.2018 r.

30.08.2018

 

Wróciliśmy z obozu edukacyjno-socjalizacyjnego "Mój patriotyzm". "M. Łodzi Niegniewni" na wilczym szlaku, który odbywał się na Mazurach. Byliśmy m. in. w: Giżycku (twierdza Boyen), Mamerkach, Wilczym Szańcu. Podziwialiśmy piękne mazurskie tereny, jednocześnie wcielając się w postacie z polskiego podziemia niepodległościowego w ramach przeprowadzanych gier terenowych. Organizacja obozu była współfinansowana ze środków FIO 2018.

Szkoda, że to już koniec, ale przyjemnie będzie wrócić do poniższej fotorelacji, w nadchodzące jesienne wieczory.

16.07.2018

 

Informujemy, że świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" będzie nieczynna w dniu 23.07.2018 r. Natomiast w związku z wyjściem na mecz żużlowy, placówka będzie pracować w niedzielę w dniu 29.07.2018 r.

02.07.2018

 

Informujemy, że w związku z przedłużeniem realizacji projektu do końca roku, świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach do 31.12.2018 r.

09.06.2018

 

III Łódzki Turniej Piłkarski Świetlic Środowiskowych zakończony!

 

Udział we wspólnej zabawie brały drużyny ze świetlicy socjoterapeutycznej "Anielisko", świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni", DD nr 1, DD nr 9, DD nr 13 oraz "dzikie drużyny", stworzone w ramach pracy streetworkingowej. W kategorii młodszych dzieci zwyciężył zespół NABR, drugie miejsce zdobył zespół Anielisko 1, a trzecie Anielisko 2. W kategorii starszych dzieci zwyciężyły Luxtorpedy, przed APKS i Anieliskiem. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za obecność i sportową walkę wszystkim uczestnikom! Poniżej krótka fotorelacja z turnieju. Dziękujemy autorom zdjęć - panom: Piotrowi Drzewieckiemu i Rafałowi Kaczorowskiemu - za możliwość ich publikacji.

 

Do zobaczenia w przyszłym roku!

25.05.2018

 

Informujemy, że w dniu 01.06.2018 r., z uwagi na obchody Dnia Dziecka organizowane w szkołach, w których dzieci przez większą część dnia uczestniczą, świetlica będzie nieczynna. Zamiast tego świetlica będzie pracować w dniu 09.06.2018 r. - wtedy zostanie zorganizowany III Łódzkiego Turniej Piłkarski Świetlic Środowiskowych na boisku przy Gimnazjum nr 44 (ul. Deotymy 1). Wszyscy rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie zbiórki w placówce przed wyruszeniem na turniej.

23.04.2018

 

Informujemy, że w dniach 30.04, 02.05 oraz 04.05.2018 r. świetlica będzie czynna w godzinach 10.00-16.00.

26.03.2018

 

Informujemy, że z uwagi na planowane wyjście do Centrum Nauki i Techniki i czas wolny od zajęć w szkołach, w dniu 29.03.2018 r. świetlica będzie czynna w godzinach 10.00-16.00.

07.03.2018

 

Rosną nam mali hokeiści i łyżwiarki figurowe.

Tak wspólnie korzystamy z ostatnich (mroźnych) tchnień zimy na lodowisku Retkinia.

07.02.2018

 

Zima w pełni, ale nam jest gorąco! A to wszystko dzięki wyjazdowi do kompleksu Termy Uniejów, gdzie gościła ekipa "niegniewnych".

Piraci czy odkrywcy? W naszym przypadku zdecydowanie jedno drugiego nie wyklucza!

25.01.2018

 

Informujemy, że w okresie ferii zimowych (w dniach 29.01-09.02.2018 r.) świetlica będzie czynna w godzinach 10.00-16.00.

05.01.2018

 

Informujemy, że w dniu 12.01.2018 r., z uwagi na odbiór dnia wolnego od pracy (06.01.2017 r.), decyzją dyrektora CSR świetlica będzie nieczynna.

22.12.2017

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy najlepsze życzenia wszystkim osobom związanym z nasza świetlicą: rodzicom, współpracownikom oraz podopiecznym.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniach 27-29.12.2017 r. z uwagi na czas wolny w szkołach, świetlica będzie czynna w godzinach 10.00-16.00

 

14.12.2017

 

W dniu 12.12.2017 r. nasi mali aktorzy wystąpili w Jasełkach podczas Wigilii organizowanej przez Centrum Służby Rodzinie.

 

Mimo tremy wszyscy "dali radę": jesteśmy z Was dumni, kochani!

Warsztaty teatralne nie poszły na marne

12.10.2017

 

W dniu 11.10.2017 r. odbyło się wyjście do "Virtual House".

Jak widać kształtujemy rzeczywistość. Nie tylko wirtualną.

30.09.2017

 

Zakończyły się rozgrywki wakacyjnej ligi piłkarskiej, w której uczestniczyła również nasza drużyna. Zespół świetlicy "M. Łodzi Niegniewni" zajął ostatecznie siódme miejsce, w każdym meczu walcząc jak lwy. Tak rodzi się drużyna, która pozostaje nią nie tylko na boisku.

 

W następnym roku będzie jeszcze lepiej.

 

 

11.08.2017

 

"Wakacje, znowu są wakacje! Na pewno mam racje, wakacje znowu są!".

 

Korzystamy z nich i my. W dniach 01.08-10.08.2017 r. byliśmy na obozie edukacyjno-socjalizacyjnym w ośrodkach "Stajnia Gajewniki" i "Nadwarciański Gród". Czego tam nie było: kajaki, zajęcia z końmi, zwiedzanie okolicznych atrakcji, ważnych kulturowo i historycznie dla naszego regionu, ogniska i gry terenowe... Ale przede wszystkim byli tam nasi mali i duzi przyjaciele ze świetlicy. Dziękujemy za wspólną przygodę!

To kiedy następny wyjazd?

28.07.2017

 

Dobre działania przyciągają dobrych ludzi. Serdecznie dziękujemy Honorowemu Obywatelowi Miasta Łodzi, panu Marcinowi Gortatowi za złożenie autografu na naszej świetlicowej koszulce: będzie stanowić nie lada atrakcję dla wszystkich podopiecznych i przypomnienie o tym, że pewnego dnia oni także mogą być wielcy. Nie tylko w dosłownym znaczeniu tego słowa.

 

 

03.06.2017

 

Informujemy, że Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” miała przyjemność zorganizować drugą edycję Łódzkiego Turnieju Świetlic Środowiskowych. Przy okazji uczczono również obchody Dnia Dziecka.

 

Serdecznie dziękujemy Łódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej i Miastu Łódź za objęcie imprezy swoim patronatem oraz Gimnazjum nr 44 w Łodzi za udostępnienie obiektów sportowych i terenu szkoły. Bardzo dziękujemy również Ł. R. H. Zjazdowa S. A. za podarowanie spożywczych "pakietów startowych" dla naszych młodych sportowców.

 

Serdecznie dziękujemy także wszystkim uczestniczącym drużynom za wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie wydarzenie, które mogliśmy dla Was organizować!

 

W tym roku rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat oraz 11-13 lat, a poza świetlicami środowiskowymi do udziału zaproszono również Domy Dziecka oraz "dzikie drużyny", złożone z tzw. trudnej młodzieży. Ogólnie w całej imprezie uczestniczyła ponad setka dzieci.

 

W kategorii dzieci młodszych zwyciężył zespół AZS WTF TEAM. Drugie miejsce zajęła drużyna WILKI, a na najniższym stopniu podium stanęły ŚWIETLIKI.

 

W kategorii dzieci starszych zwyciężył zespół  Jordanek, reprezentujący Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 „Ogród Jordanowski”, obrońca tytułu wywalczonego podczas pierwszej edycji turnieju. Drugie miejsce zajęła drużyna Wariackie DD9, a trzecie przypadło zespołowi FC Anielisko, który w I Łódzkim Turnieju Świetlic Środowiskowych otarł się o podium, przegrywając dopiero w rzutach karnych. Tym razem się udało.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji i dziękujemy za wspólną, dobrą zabawę.

15.05.2017

 

Poniżej zamieszczamy obiecane zdjęcia z wyprawy do lasu Lublinek. Wszystko dopisało, łącznie z pogodą. Były nawet pieczone kiełbaski! Oczywiście wiemy, że ogień można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach, nad czym czujnie czuwał Pan Leśniczy, któremu z tego miejsca serdecznie dziękujemy.

25.04.2017

 

Informujemy, że w dniu 02.05.2017 świetlica będzie nieczynna. Zamiast tego naszą "majówkę" urządzimy w sobotę, 13.05.2017 r.: w tym dniu świetlica będzie pracować w godzinach 09.00-15.00.

Miejsce dokąd się wybierzemy pozostaje jeszcze tajemnicą. Tym, którzy uzbroją się w cierpliwość, obiecujemy jednak fotorelację:)

10.04.2017

 

Informujemy, że w Wielki Piątek, t.j. w dniu 14.04.2017 r., świetlica będzie czynna w godzinach 9.00-15.00.

Jednocześnie na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy wszystkim naszym podopiecznym i ich bliskim, a także wszystkim naszym współpracownikom, chcielibyśmy życzyć odpowiedniego przeżywania tego wyjątkowego czasu, zarówno w sferze duchowej, jak i przy rodzinnym stole. Wszystkiego dobrego, kochani!

28.03.2017

 

Czy wiedzieliście, że origami może służyć również do nauki matematyki? I nie, nie tylko geometrii.

A takie cudeńka naszym dzielnym podopiecznym udało się zrobić już przy okazji pierwszej przygody z trudną sztuką origami.

27.02.2017

 

W życiu każdego człowieka bardzo ważny jest rozwój i dążenie do samodoskonalenia. Możemy nie tylko uczyć się nowych rzeczy, co widać na przykładzie zdjęcia z warsztatów sizalowych, ale także poprawiać nas samych, stawać się lepszymi ludźmi.

I choć na załączonym obrazku poprawiamy akurat nasz własny mural, to chodzi o poprawianie siebie w znacznie szerszym wymiarze.

 

31.01.2017

 

Pierwszy semestr roku szkolnego w świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni" już za nami. Nie zawsze było łatwo i kolorowo, a momenty zabawy i rozrywek nasze dzieci przetykały ciężką pracą.

Tak było także na obozie językowo-wypoczynkowym w Międzygórzu, na który pojechaliśmy podczas ferii.

Bez względu na wszystkie trudy zdecydowanie było warto.

Mamy nadzieje, że w semestrze letnim dalej będziemy się wspólnie rozwijać!

16.01.2017

 

Informujemy, że w drugim tygodniu ferii zimowych, tj. w dniach 23.01-27.01.2017 r. świetlica będzie czynna w godzinach 9.00-15.00.

21.12.2016

 

W dniu 21.12 w Centrum Służby Rodzinie odbyły się Jasełka, z udziałem naszych dzieci. Byliśmy bardzo dumni ze wszystkich podopiecznych, tym bardziej, że niektórzy musieli przełamać własne opory przed występowaniem publicznym i wykazali się nie lada odwagą. Dziękujemy młodym aktorom, kadrze, reżyserującej spektakl i przygotowującej misterne dekoracje oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji w/w przedstawienia. W szczególności chcielibyśmy podziękować firmie Kostium ART z Łodzi, za nieodpłatne wypożyczenie pięknych strojów. Bez Państwa dobrych serc z pewnością by się nie udało.

 

Jednocześnie wszystkim składamy życzenia radosnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Przy tej okazji informujemy również, że w dniach 23.12.2016 r. oraz 30.12.2016 r. świetlica będzie czynna w godzinach 9.00-15.00.

15.12.2016

 

Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" miała przyjemność wziąć udział w koncercie charytatywnym "Kolędowanie z Nadzieją". Dzieci, razem z Jackiem Łągwą, zaśpiewały kolędę "Bóg się rodzi" przy akompaniamencie muzyków Łódzkiej Orkiestry Filmowej.

Dziękujemy organizatorom koncertu z Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieja", za możliwość występu, a naszym młodym podopiecznym za sprostanie wyzwaniu i zaprezentowanie się przed liczną i wymagającą dorosłą publicznością.

13.12.2016

 

W Centrum Służby Rodzinie odbyła się Wigilia, na której mieliśmy przyjemność gościć.

Przy tej okazji mogliśmy złożyć i otrzymać życzenia od wielu ważnych dla nas osób.

W tym gronie byli m. in.: Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki oraz Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

 

Łódź jest dla nas ważna. Mamy nadzieję, że my również jesteśmy ważni dla Łodzi.

30.11.2016

 

Andrzejki mogą wiązać się nie tylko z zabawą, ale także z nauką. To zdjęcie (i wiele innych powstałych przy tej okazji) robiliśmy sami! Jak widać, dzieci potrafią nie tylko świetnie pozować, ale i robić bardzo profesjonalne zdjęcia.

05.10.2016

 

Z przyjemnością informujemy, że Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” miała przyjemność zorganizować pierwszą edycję Łódzkiego Turnieju Świetlic Środowiskowych. Zawody rozegrano w ramach Narodowego Dnia Sportu.

 

Z tego tytułu dziękujemy wszystkim ludziom i instytucjom dobrego serca, bez których zaangażowania i dobrej woli turniej nie mógłby się odbyć w takim kształcie, w jakim ostatecznie miał miejsce.

W szczególności pragniemy podziękować:

- firmie Orto Med Sport - ortopedia i traumatologia z Łodzi

- firmie Grzonek S.C. z Łodzi

- Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

- Gimnazjum nr 44 w Łodzi

 

Serdecznie dziękujemy także wszystkim uczestniczącym drużynom za wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze szerszym gronie.

 

Rywalizacja była nad wyraz zacięta. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą pierwszej edycji okazał się zespół Jordanek, reprezentujący Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 „Ogród Jordanowski”. Drugie miejsce zajęła drużyna „Chłopaki Janka” (Świetlica – Oratorium Sióstr Salezjanek), a trzecie po zaciętym konkursie rzutów karnych przypadło gospodarzom (Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni”).

Jednak prawdziwymi zwycięzcami byli wszyscy: żadnej z drużyn nie sposób odmówić poświęcenia, waleczności i zaangażowania. Goszczenie Was było przyjemnością.

 

Dla zainteresowanych poniżej zamieszczono pełną statystykę rozegranego turnieju.

Zapraszamy również do krótkiej fotorelacji z turnieju.

Najpierw były zapisy...

A potem zaczęło się na dobre...

Była radość...

Pot...

I łzy

Byli kibice, "coś na ząb" i nagrody...

Były emocje w rzutach karnych...

I fajerwerki, nie tylko na boisku

Przede wszystkim jednak byliście Wy

Dzięki!

05.09.2016

 

Serdecznie zapraszamy łódzkie świetlice do turnieju piłkarskiego!

 

Turniej odbędzie się w dniu 01.10.2016 r. na boisku "Orlik" przy PG nr 44 (ul. Deotymy 1). Termin turnieju nie jest przypadkowy: przypada na Narodowy Dzień Sportu.

 

Zależy nam, żeby pokolorować często szare życie dzieci ze świetlic środowiskowych, poprzez danie im szansy sportowej rywalizacji w warunkach możliwie zbliżonych do profesjonalnej piłki (runda finałowa będzie rozgrywana przy sztucznym oświetleniu, impreza będzie miała oprawę dźwiękową itp). Mamy nadzieję, że uda nam się zrobić to wspólnie.

 

Zgłoszenia do turnieju należy składać do dnia 17.09.2016 r włącznie. Można to uczynić przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia mailowo lub składając ją osobiście w świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni" (przy. ul. Broniewskiego 1a w Łodzi).

17.08.2016

 

W dniu 12.08.2016 r. mieliśmy przyjemność gościć Pana Przemysława Wieczorka, reprezentanta Polski w para taekwondo. Spotkanie rozpoczęło cykl warsztatów, na których będzie można m. in. nauczyć się, że sztuki walki opierają się nie tylko na rywalizacji fizycznej, ale także - a może przede wszystkim - na walce z samym sobą. Z własnymi słabościami, ograniczeniami, przeciwnościami losu. Mamy nadzieję, że takie spotkania nauczą nasze dzieci większej otwartości na innych, samokontroli i wytrwałości w pokonywaniu własnych gorszych chwil.

Panie Przemku: dziękujemy!

12.08.2016

 

Kto powiedział, że w "miejskiej dżungli" nie może być zielono...?

01.08.2016

 

W dniu 01.08.2016 r. zaktualizowano regulamin projektu. Aktualna wersja regulaminu znajduje się w karcie Rekrutacja. Zaktualizowany regulamin obowiązuje od momentu publikacji.

 

22.07.2016

 

Test na spostrzegawczość: znajdź trzy żyrafy.

Nasza wizyta w łódzkim Ogrodzie zoologicznym.

04.07.2016

 

W dniu 01.07.2016 r. rozpoczęły się zajęcia w świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni". Odbyło się również inauguracyjne spotkanie z rodzicami dzieci.

 

27.06.2016

 

Informujemy, że zakończyła się rekrutacja do świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni". Listy rekrutacyjne oraz lista rezerwowa znajdują się w zakładce "Rekrutacja". Wszyscy kandydaci figurują na listach pod numerami rekrutacyjnymi, nadawanymi na etapie zgłaszania się do projektu, zgodnie z kolejnością wpływających aplikacji.

Ponadto wyniki rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, przy ulicy Broniewskiego 1a.

Dodatkowo wszyscy rodzice o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie.

 

10.06.2016

 

Centrum Służby Rodzinie informuje o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do świetlicy. Aktualnie karty zgłoszeniowe można składać do dnia 17.06.2016 r.

 

31.05.2016

 

Centrum Służby Rodzinie informuje o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do świetlicy. Aktualnie karty zgłoszeniowe można składać do dnia 10.06.2016 r.

 

24.05.2016

 

Iść do tej świetlicy chcą wszystkie dzieciaki:

 

i fajne dziewczyny...

... i fajne chłopaki!

09.05.2016

 

Informujemy, że aktualnie prowadzony jest nabór dzieci chętnych do uczęszczania na zajęcia świetlicy środowiskowej "M. Łodzi Niegniewni". Szczegółowy opis procesu rekrutacji zawarty w regulaminie projektu oraz formularz karty zgłoszenia znajdują się w zakładce "Rekrutacja". W razie pytań i wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.

 

Przewidujemy uruchomienie dwóch grup wiekowych: dla dzieci w wieku 6-11 lat oraz dla dzieci w wieku 12-15 lat.

Świetlica rozpocznie działalność od lipca 2016 roku. W okresie wakacyjnym placówka będzie otwarta w godzinach 10.00-18.00, natomiast w trakcie roku szkolnego w godzinach 14.00-20.00.

 

W ramach działalności świetlicy Centrum Służby Rodzinie zamierza rozwijać zwłaszcza następujące kompetencje kluczowe, najczęściej wskazywane przez okoliczne szkoły na etapie badania potrzeby realizacji projektu:

 

1)porozumiewanie się w języku ojczystym

2)porozumiewanie się w języku obcym (angielskim)

3)kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne

4)kompetencje społeczne i obywatelskie

 

Świetlica zapewni przebywającym w niej dzieciom m. in.: pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego (koła zainteresowań), wyjścia do kina/teatru (raz w miesiącu), codziennie ciepły posiłek (obiad), indywidualną opiekę psychologa przez cały okres realizacji projektu.

 

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia przewidzianych w świetlicy jest całkowicie bezpłatne (dotyczy to także zorganizowanych wyjść do kina czy teatru).

Swoje działanie placówka będzie kierować do dzieci ze środowisk wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie do dzieci, żyjących w trudnych warunkach materialno-bytowych.

 

28.04.2016

 

Centrum Służby Rodzinie ma przyjemność poinformować o podpisaniu umowy na realizację projektu Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni”. Umowa została zawarta w dniu 27.04.2016 r., a 28.04.2016 r. dyrektor Centrum, ks. Stanisław Kaniewski, podpisał weksel zabezpieczający realizację projektu.

W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze, a otwarcie placówki przewidziane jest na lipiec 2016 r. Szczegóły dotyczące naboru do świetlicy i związane z tym dokumenty zostaną niebawem opublikowane w zakładce "Rekrutacja".

Oferty pracy, zapytania ofertowe i inne

Ogłoszenie nr nr 1/05/18/9.2.1 z dnia 30.05.2018 r.

Ogłoszenie nr 1/01/18/9.2.1 z dnia 25.01.2018 r.

Ogłoszenie nr 1/10/17/9.2.1 z dnia 04.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/09/17/9.2.1 z dnia 12.09.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/08/17/9.2.1 z dnia 21.08.2017 r.

Ogłoszenie nr 2/07/17/9.2.1 z dnia 05.07.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/07/17/9.2.1 z dnia 05.07.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/06/17/9.2.1 z dnia 19.06.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/10/16/9.2.1 z dnia 03.10.2016 r.

Ogłoszenie nr 1/08/16/9.2.1 z dnia 01.08.2016 r.

Ogłoszenie nr 1/07/16/9.2.1 z dnia 05.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/05/16/9.2.1 z dn. 26.05.2016 r

Ogłoszenie nr 2/05/16/9.2.1 z dn. 05.05.2016

Ogłoszenie nr 1/05/16/9.2.1 z dn. 05.05.2016

Ogłoszenie nr 1/04/16/9.2.1 z dn. 01.04.2016

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA PROJEKTU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Użyte skróty

 

Projekt

 

Projekt Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” realizowany przez Centrum Służby Rodzinie
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne; nr umowy: RPLD.09.02.01-10-B042/15-00) oraz ze środków budżetu Miasta Łodzi (w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji (Świetlica Środowiskowa M. Łodzi Niegniewni”; nr umowy: 22/DPr-ZSS/PWD/2018)

 

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

Informacja dla uczestników projektu:

 

 1. Kim jesteśmy?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Projekcie będzie Centrum Służby Rodzinie, kościelna osoba prawna, prowadząca działalność pożytku publicznego (Łódź 93-162, ul. Broniewskiego 1a; csr.org.pl; csr@csr.org.pl) oraz podmioty publiczne, o których mowa w odrębnym Oświadczeniu uczestnika projektu (poniższe ich nie dotyczy).

 

 1. W jakim celu przetwarzamy dane i na jakiej podstawie prawnej?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym , tj. realizacji Projektu – zwłaszcza funkcjonowania Świetlicy, jej kontroli i sprawozdawczości organom publicznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. e oraz – w zakresie dodatkowych, podanych przez Panią/Pana lub Pani/Pana dziecko/dzieci danych - lit. a RODO).

 

Ponadto, informujemy, że w budynku Domu Samotnej Matki oraz w budynku Kompleksu Żywieniowego przy ul. Broniewskiego 1a oraz wokół nich – tj. tam, gdzie dziecko niekiedy będzie przebywać – jest stosowany monitoring wizyjny. Kamery zainstalowane są wewnątrz i na zewnątrz budynku:

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 222 Kodeksu pracy).

 

 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych to warunek uczestnictwa dziecka w Projekcie, tj. umożliwienia przebywania dziecka w Świetlicy „M.Łodzi Niegniewni”. Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość udzielenia wsparcia.

 

Jeśli przetwarzanie danych będzie opierać się na Pani/Pana zgodzie, będzie to zgoda dobrowolna
(to ostatnie będzie miało miejsce, gdy zaistnieje potrzeba podania przez Panią/Pana lub Pani/Pana dziecko kategorii danych, których przetwarzanie nie będzie niezbędne do realizacji Projektu, ale z jakichś względów przydatne dla dobra dziecka; wówczas należy pamiętać - brak Pani/Pana zgody nie stanie na drodze uczestnictwa dziecka w Świetlicy).

 

Z kolei podanie innych danych, których konieczność podania wynika z przepisów - jest obowiązkowe (wówczas to wymóg ustawowy).

 

 1. Komu możemy przekazać dane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty, które pomagają nam w funkcjonowaniu, w szczególności świadcząc dla nas rozmaite usługi (firmy hostingowe lub informatyczne, utrzymujące nasze systemy; Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi, kurierzy; prawnicy, doradcy podatkowi, audytorzy);
 • podmioty związane z dotacjodawcami i instytucjami zarządzającymi Projektem w celu realizacji Projektu (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Zarząd Województwa Łódzkiego, Minister właściwy
  rozwoju regionalnego oraz Urząd Miasta Łodzi).

Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Jak długo będziemy przechowywać dane?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wymogi Projektu.

 

W zakresie monitoringu w budynkach przy ul. Broniewskiego 1a nagrania obrazu mogą być przechowywane  przez  okres  nieprzekraczający  3 miesięcy  od  dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w/w termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (art. 222 § 3 i 4 Kodeksu pracy).

 

W razie zmiany w/w przepisów Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na zasadach wynikających ze zmienionych przepisów.

 

 1. Jakie ma Pan/Pani prawa?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania ich,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,

oraz prawo do:

 • sprzeciwu,

na zasadach wskazanych w RODO.

 

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do:

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w przypadku Centrum Służby Rodzinie Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Biuro Projektu:

 

ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź

tel: 530 960 993

email: szczepanski@csr.org.pl


Partnerzy