Polityka RODO - Centrum Służby Rodzinie - Łódź 

Polityka RODO

 

 

 

Informacja o E-PRZELEWIE oraz RODO w kontekście płatności elektornicznych

na stronie internetowej Centrum Służby Rodzinie i Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieja"

 

Krótki spis treści:

  1. Jaki podmiot obsługuje e-przelewy?
  2. Na jakich zasadach będą przetwarzane moje dane osobowe (RODO)?

  3. Gdzie znajdę politykę cookies?
  4. Jak mogę skontaktować się z Fundacją?

 

 

 

JAKI PODMIOT OBSŁUGUJE E-PRZELEWY?


Obsługę transakcji elektronicznych zapewnia nam PayU (PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, kod: 60-166, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000274399). Regulaminy udostępnianie przez PayU znajdziesz tutaj. Informacje od PayU poświęcone bezpieczeństwu transakcji znajdziesz m.in. tutaj.

 

 [wróć do góry]

 

 

 

NA JAKICH ZASADACH BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE (RODO)?


Drogi Darczyńco,

Nasza Fundacja działa jak firma, w której wszystko dobrze funkcjonuje. Zawsze bardzo ważne było dla nas bezpieczeństwo Twoich danych oraz przestrzeganie prawa. Przepisy RODO zobowiązują nas do przekazania Ci następujących informacji.

 

1. Kto będzie Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych będzie Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Nasze dane kontaktowe to:

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”, organizacja pożytku publicznego

Numer KRS: 0000262774
Adres: Łódź 93-162, ul. Broniewskiego 1a
Strona www: FundacjaNadzieja.org
Adres e-mail: fundacja@csr.org.pl
Telefon: 609 102 535

 
2. Jakie kategorie danych przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?
W związku z tym, że staniesz się Darczyńcą naszych Podopiecznych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Obecnie prawo uniemożliwia zlecanie anonimowych przelewów. Dlatego, po dokonaniu przelewu w większości przypadków otrzymamy od naszego banku (lub od firmy, która obsługuje na naszej stronie www przelewy internetowe) standardowy zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego. Jeśli w trakcie dokonywania darowizny na naszej stronie www podasz adres mailowy lub napiszesz do nas, będziemy przetwarzać również ten adres. Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie - będziemy przetwarzać także Twój numer. Jeśli podasz nam inne dane – będziemy przetwarzać także i te dane. Podstawą i celem przetwarzania danych jest:
A) art. 6 ust. 1 lit. b RODO: w świetle prawa darowizna jest umową a zgodnie z zasadami prawa strony umowy powinny być identyfikowalne;
B) art. 6 ust. 1 lit. c RODO: Fundacja podlega rozmaitym przepisom prawa m.in. na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości jest zobligowana do przechowywania dowodów wpłat.
Ponadto, pisząc do Ciebie, chcemy skorzystać z podstawy:
C) art. 6 ust. 1 lit. f RODO: chcemy przetwarzać Twoje dane w celu kontaktu z Tobą i fundraisingu: by podziękować Ci za wsparcie; napisać, co udało się zrobić dzięki Twojej pomocy; zaprosić do wsparcia kolejnych inicjatyw charytatywnych; poinformować o naszych aktualnych działaniach; wysłać życzenia świąteczne; a także umożliwić wsparcie nas poprzez naszą działalność gospodarczą (z której 100% zysku przeznaczamy na pomaganie) a także działalność gospodarczą naszych partnerów (społecznie zaangażowanych firm); podsumowując – będziesz w bazie naszych Darczyńców. Dane w bazie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania; jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Nie zamierzamy również przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych przy e-przelewie nie jest u nas obowiązkowe. Po prostu ułatwi nam kontakt z Tobą, jeśli z jakichś względów Twój bank nie udostępniałby nam Twoich danych.

 
4. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych mogą być nasi podwykonawcy, tj. podmioty, które pomagają nam w funkcjonowaniu m.in. poprzez świadczenie usług pocztowych, kurierskich, księgowych, prawnych, bankowych, informatycznych.


5. Jak długo będziemy przechowywać dane?

Twoje dane chcemy przetwarzać przez czas wyznaczony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane w bazie Darczyńców przechowujemy 3 lata od ostatniego kontaktu, chyba że sam wcześniej zrezygnujesz lub zgodzisz się na dalsze przetwarzanie.


6. Jakie masz prawa?

Masz prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy prawa; w takiej sytuacji wpierw zachęcamy do kontaktu z nami.


7. Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych po ich podaniu?

Oczywiście. W każdej chwili możesz zrezygnować z obecności w naszej bazie Darczyńców. Nie musisz tego w żaden sposób uzasadniać. Po prostu skontaktuj się z nami: poprzez SMS (607 161 324), mail (fundacja@csr.org.pl), telefon lub list. Koniecznie wskaż swoje imię, nazwisko i adres – musimy wiedzieć, że to Ty. Wówczas zgodnie z Twoim życzeniem usuniemy Cię z bazy Darczyńców. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcesz również napisać parę słów o powodach rezygnacji z obecności w bazie Darczyńców.


 [wróć do góry]

 

 

 

 

GDZIE ZNAJDĘ POLITYKĘ PLIKÓW COOKIES?


Polityka Plików Cookies jest cały czas dostępna na stronie internetowej Fundacji. Możesz zapoznać się z nią tutaj.

 

 

 [wróć do góry]

 

 

JAK MOGĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FUNDACJĄ?


Z Fundacją Służby Rodzinie „Nadzieja” (KRS 0000262774) można skontaktować się:

  • mailowo: fundacja@csr.org.pl,

  • telefonicznie: tel. kom. 609 102 535 lub 42 646 76 18 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1600),

  • listownie: Łódź 93-162, ul. Broniewskiego 1a.

 

 [wróć do góry]

 


Partnerzy