ePrzelewy - Centrum Służby Rodzinie - Łódź 

ePrzelewy

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

NA STRONIE INTERNETOWEJ FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE "NADZIEJA"

 

Krótki spis treści:

 1. Na jakich zasadach będą przetwarzane moje dane osobowe (RODO)?
 2. Jaki podmiot obsługuje e-przelewy?

 3. Czy korzystając z e-przelewów płacę jakąś prowizję?

 4. Czy mogę odliczyć od podatku darowizny przekazaną Wam przez e-przelewy?
 5. Gdzie znajdę politykę plików cookies?

 6. Jak mogę skontaktować się z Fundacją?

   

   

 

 

 

NA JAKICH ZASADACH BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE (RODO)?


Podanie danych na naszej stronie www przy ePrzelewie (imię, nazwisko, e-mail, telefon) nie jest obowiązkowe. Jeśli podasz nam je, będziemy mogli się z Tobą łatwiej skontaktować np. by podziękować Ci za wsparcie naszych Podopiecznych. Jednocześnie chcemy Cię poinformować, że obecnie prawo uniemożliwia zlecanie anonimowych przelewów. Dlatego, po dokonaniu przelewu otrzymamy od naszego banku (lub od firmy, która obsługuje na naszej stronie www przelewy internetowe) standardowy zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego. Ponadto, otrzymanie części tych danych znajduje swoje uzasadnienie także w tym, że w świetle prawa darowizna jest umową a zgodnie z zasadami prawa strony umowy powinny być identyfikowalne. Zapoznaj się z poniższą informację, by dowiedzieć się, jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

 

1. Kto będzie Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych będzie Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”. Nasze dane kontaktowe to:

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”, organizacja pożytku publicznego

Numer KRS: 0000262774
Adres: Łódź 93-162, ul. Broniewskiego 1a
Strona www: FundacjaNadzieja.org
Adres e-mail: fundacja@csr.org.pl
Telefon: 609 102 535

      

2. Jakie kategorie danych przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

W związku z tym, że będziesz Darczyńcą naszych Podopiecznych, będziemy przetwarzać  dane osobowe, które sam podasz (imię, nazwisko, adres mailowy lub telefon) lub dane, które otrzymamy od banku lub od firmy, która obsługuje na naszej stronie www przelewy internetowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego). Jeśli podasz nam inne dane – będziemy przetwarzać także i te dane. Podstawą i celem przetwarzania danych będzie:

A)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO: w świetle prawa darowizna jest umową a zgodnie z zasadami prawa strony umowy powinny być identyfikowalne;

B)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO: Fundacja podlega rozmaitym przepisom prawa m.in. na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości jest zobligowana do przechowywania dowodów wpłat.

Ponadto, pisząc do Ciebie, chcemy skorzystać z podstawy:
C)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO: chcemy przetwarzać Twoje dane w celu kontaktu z Tobą i fundraisingu: by podziękować Ci za wsparcie; napisać, co udało się zrobić dzięki Twojej pomocy; zaprosić do wsparcia kolejnych inicjatyw charytatywnych; poinformować o naszych aktualnych działaniach; wysłać życzenia świąteczne; a także umożliwić wsparcie nas poprzez naszą działalność gospodarczą (z której 100% zysku przeznaczamy na pomaganie) a także działalność gospodarczą naszych partnerów (społecznie zaangażowanych firm); podsumowując – będziesz w bazie naszych Darczyńców. Dane w bazie mogą podlegać profilowaniu, niemniej nie będzie ono prowadzić do tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie zamierzamy również przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


3.    Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych na naszej stronie www przy ePrzelewach nie jest obowiązkowe. Nic się nie stanie jeśli ich nie podasz. Po prostu nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą przez mail lub telefon.

4.    Komu możemy przekazać Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych mogą być nasi podwykonawcy, tj. podmioty, które pomagają nam w funkcjonowaniu np. firma, która obsługuje na naszej stronie www przelewy internetowe; firmy zajmujące się wysyłką pocztową, Poczta Polska, kurierzy, księgowość itd.

5.    Jak długo będziemy przechowywać dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas wyznaczony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (mamy obowiązek przechowywać dowody wpłat na Fundację przez 5 lat). Natomiast dane w bazie Darczyńców przechowujemy 3 lata od ostatniego kontaktu, chyba że sam wcześniej zrezygnujesz lub zgodzisz się na dalsze przetwarzanie.

6.    Jakie masz prawa?
Masz prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy prawa; w takiej sytuacji wpierw zachęcamy do kontaktu z nami.

7.    Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych po ich podaniu?
Oczywiście. W każdej chwili możesz zrezygnować z obecności w naszej bazie Darczyńców. Nie musisz tego w żaden sposób uzasadniać. Po prostu skontaktuj się z nami: poprzez SMS (607 161 324), mail (fundacja@csr.org.pl), telefon lub list. Koniecznie wskaż swoje imię, nazwisko i adres – musimy wiedzieć, że to Ty. Wówczas zgodnie z Twoim życzeniem usuniemy Cię z bazy Darczyńców. Będzie nam bardzo miło jeśli zechcesz również napisać parę słów o powodach rezygnacji z obecności w bazie Darczyńców.

 [wróć do góry]

 

 

 

 

JAKI PODMIOT OBSŁUGUJE E-PRZELEWY?


Obsługę transakcji elektronicznych zapewnia nam PayU S.A. (z siedziną w Poznaniu 60-166 przy ul. Grunwaldzkiej 186; KRS 0000274399).

  [wróć do góry]

 

 

 

CZY KORZYSTAJĄC Z E-PRZELEWÓW PŁACĘ JAKĄŚ PROWIZJĘ?


Nie, korzystając z systemu ePrzelewów nie zostaniesz obciążony dodatkowo kwotą prowizji firmy PayU. Prowizja zawiera się w kwocie transakcji i opłaca ją Fundacja.

 [wróć do góry]

 

 

 

 

CZY MOGĘ ODLICZYĆ OD PODATKU DAROWIZNĘ PRZEKAZANĄ WAM PRZEZ E-PRZELEWY?


Po spełnieniu określonych prawem warunków, tak, darowizny przekazywane na działalność pożytku publicznego Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieją" mogą być odliczane od PIT. Jak działa to odliczenie i czy się opłaca, możesz dowiedzieć tutaj. Z kolei, odpowiedzi na częste pytanie w tej sprawie znajdziesz tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego Darczyńców, którzy zechcą odliczyć przekazaną darowiznę od PIT - określonym celom darowizn przyporządkowaliśmy bardziej czytelne z podatkowego punktu widzenia tytuły przelewów (więcej na temat możesz przeczytać tutaj). Innymi słowy, jeśli wybierzesz w bramce eprzelewów np. cel "Wsparcie Domu Samotnej Matki", to w rzeczywistości w Twoim banku zobaczysz tytuł przelewu "Darowizna na cel pożytku publ.: wsparcie DSM".

 

CEL W BRAMCE EPRZELEWÓW TYTUŁ PRZELEWU
Pakiet dla Malucha Darowizna na cel pożytku publ.: akcja charyt. PdM
Pomoc kryzysowa w pandemii Darowizna na cel pożytku publ.: pomoc w pandemii
Fundacja Służby Rodzinie NADZIEJA Darowizna na cel pożytku publ.: wsparcie Fundacji
Na to, co najbardziej potrzebne Darowizna na cel pożytku publ.: najw. potrzeby
Wsparcie bezpośrednich działań Centrum Służby Rodzinie Darowizna na cel pożytku publ.: wsparcie CSR
Wsparcie Domu Samotnej Matki Darowizna na cel pożytku publ.: wsparcie DSM
Wsparcie Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego Darowizna na cel pożytku publ.: wsparcie AOA

 

 [wróć do góry]

 

 

 

 

GDZIE ZNAJDĘ POLITYKĘ PLIKÓW COOKIES?


Polityka Plików Cookies jest cały czas dostępna na stronie internetowej Fundacji. Możesz zapoznać się z nią tutaj.

 

 

 [wróć do góry]

 

JAK MOGĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FUNDACJĄ?


Z Fundacją Służby Rodzinie „Nadzieja” (KRS 0000262774) można skontaktować się:

 • mailowo: fundacja@csr.org.pl,

 • telefonicznie: tel. kom. 609 102 535 lub 42 646 76 18 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1600),

 • listownie: Łódź 93-162, ul. Broniewskiego 1a.

 

 [wróć do góry]


Partnerzy